Sprakforsvaret
   

Computertyranni

 

Afskaffelse af æ, ø og å vil medføre grimhed. Hvem vil længere drikke øl, hvis det bliver til oel?

9. februar 2008

Af: BENT PEDERSBÆK HANSEN

Jovist er det konservativt at gå ind for at bevare de danske bogstaver æ, ø og å, som 'Bjoerk' anfører i bagsidelederen 4. februar - det ligger i definitionen; alt sådan noget med at bevare noget gammelt eller traditionelt er konservativt. Men er det så progressivt at gå ind for afskaffelse af æ, ø og å, måske endda socialistisk og avangardistisk? Det er for absurd: konservativ-progressivt er for tåbeligt et modsætningspar at bruge til at træffe afgørelse i en sag som denne (og i mange andre) Man må spørge, om det nu er fornuftigt-ufornuftigt, gavnligt-skadeligt, nyttigt-unyttigt og så veje for og imod med argumenter.

Efter min mening vil en afskaffelse være i høj grad skadelig. Det vil koste mindst et par Storebæltsbroer at afskaffe de tre små bogstaver, for ikke alene ordbøger og leksika ville med ét slag være forældede, alle øvrige skole- og lærebøger skulle også fornyes, byskilte og gadenavne, registre og arkiver, hele molevitten skal omorganiseres. Der bliver nok at tage fat på.

Men selv om det bliver dyrt, kan det jo godt være gavnligt, vil den progressive læser indvende, og det er også rigtigt, og selvfølgelig må vi betale noget for at blive rigtige, tilpassede, moderne, globaliserede kosmopolitter. Der er indtægter ved tilpasningen, som må modregnes. Eksporten vil stige uden æ, ø og å, endelig ikke støde nogen ved nationalt særpræg. Det nationale flag skiller sig f. eks. fælt ud fra andres - hvad med at erstatte det med et Microsoftbanner? Masseindkøb må give rabat, en herlig fornyelse, hvor progressivt.

Nej, det er for dumt at trække den økonomiske revolver, det væsentlige er det æstetiske: afskaffelse af æ, ø og å vil være skadelig, fordi det medfører grimhed. Hvem vil længere drikke øl, hvis det bliver til oel? Man kan se på det ord, at der er tale om noget, som ikke smager godt, det snerper for meget hen ad olie, amerikansk olie som i barndommen, pad! Selv vil jeg straks gå over til bier, biere, ale, pivo og andre udmærkede drikke. Send en tanke til de stakkels nordmænd, som må finde sig i at ryge sigarer og sigaretter. Alle må vi blive vegetarer, for koed eller boef er for latterligt til at spise, for intetsigende, tamt, kraftløst. Som farveblinde må vi gå tur i den groenne skov, slut med den blaa himmel og de roede flag i pinsen. Aldrig mere en aerlig boemand eller høre et solidt hold kaeft. Jeg kommer til at savne jer æ, ø og å og siger tillykke til de progressive med 'Bjoerk' i spidsen på vej mod fremtids fjerne mål - jeg tror, jeg ved, hvad der venter jer, og derfor vil jeg ikke med.

"Man kan forestille sig, at computernes software ikke vil have plads til de tre nu kontroversielle bogstaver, ligesom email- og hjemmesideadresser allerede nu ikke bryder sig om dem," skriver 'Bjoerk.' Men dog, hvor skrækkeligt. Så snart der truttes fornyelse i trompeten, slutter de progressive op. Så snart det er noget med computer, må kabusen under armen, så må der tilpasses.

Mon ikke det var bedre, om de dovne og arrogante softwareproducenter tilpassede sig det danske sprog? Programmerne kan klare kinesisk, japansk og arabisk samt alle mulige øvrige specialiteter på andre sprog, så det kan kun være en ringe teknisk ulejlighed også at indrette dem til æ, ø og å. Offentlige institutioner burde gå i spidsen og kræve dette af leverandørerne eller i det mindste gøre det til et konkurrenceparameter ved at gøre det klart for dem, at den vare, som kan håndtere æ, ø og å, vil blive foretrukket.

Bent Pedersbæk Hansen er Fmd. for Modersmål-Selskabet

(Artikeln är publicerad med författarens tillåtelse)