Sprakforsvaret
   

Är inte svenskan majoritetsspråket?

 

Sedan några år tillbaka är flera språk, däribland finska, lagstadgade som officiella minoritetsspråk i Sverige. Svenskan är däremot inte lagstadgad som officiellt majoritetsspråk. Detta trots bland, annat en allt större konkurrens av engelskan på alla samhällsplan. Ibland undrar jag vem våra politiker egentligen företräder. Mer sunt förnuft i Svedala, tack!

Per-Owe Albinsson