Sprakforsvaret
   

Varför detta ointresse?

 

Vi undrar varför så få finlandssvenska kontakter knyts från det offentliga Sverige? I den Franska Akademien sitter företrädare från olika fransktalande länder. När ska Svenska Akademien få en finlandssvensk ledamot? Ett annat lämpligt utbyte vore mellan skolor och författare men kanske även mellan företag. I Finland har man nyligen startat en satsning där man slår ett slag för svenska språket, svenska.nu, b l a med hjälp av förre statsministern Paavo Lipponen. Rikssvenskt intresse skulle dock göra finlandssvenskan gott.

Från finskt håll görs ofta framstötar vad gäller finskan i Sverige. Från svenskt håll verkar intresset för och kunskapen om de svensktalande i Finland vara mycket liten. Många kan inte ens kunna skilja på finsktalande som talar bruten svenska och de som talar finlandssvenska, vilken är en egen variant och dialekt av svenskan – egentligen flera! En mycket märklig inställning, eftersom vi har ett gemensamt språk och ett samarbete gagnar och berikar bägge parter.

Finland är faktiskt det enda land på denna planet, förutom Sverige, där det talas svenska i någon högre grad och där svenskan dessutom, till skillnad från i Sverige, är ett officiellt språk.

Per-Owe Albinsson
Erik Berglund
Eva Bonnard-Sjögren
Olof Flemström
Ulf Modin
Jonathan Smith
Kristina Svensson
Birgitta Widman
 
Nätverket Språkförsvaret, Sverige 

2008-03-28