Sprakforsvaret
   

Brev till generaldirektör Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket

Angående språkbyte i svenska sjökort
 
Jag läste häromdagen om den fullständigt vanvettiga idén, att från Sjöfartsverkets sida ersätta de svenska symbolbeskrivningarna med dito engelskspråkiga. Jag vänder mig därför nu till dig, i egenskap av Sjöfartsverkets generaldirektör, för att framföra min skarpa kritik.
 
För mig är det som skattebetalare ett rent hån, att mina skattepengar går åt till att finansiera ett affärsdrivande verk, som inte ser till den egna befolkningens bästa. Ni skriver att ni ”vill vara en del av världen”. Hur vore det om ni ”ville fortsätta att vara en del av Sverige i första hand?” Landet, vars skattebetalare, till en inte obetydlig del, finansierar er verksamhet och indirekt även din lön.
 
I en av FN:s deklarationer står ”att ingen människa ska missgynnas på grund av sitt språk”. Detta är precis vad som sker i detta fall, till råga på allt av en statlig myndighet i mitt eget land.
 
Du kanske känner till att det förbereds för en kommande språklag, som ska slå fast och säkerställa att ”Svenska är landets huvudspråk”. Detta innebär enligt lagförslaget att svenska ska vara ”det samhällsbärande språket i landet och som ska kunna användas i alla situationer” Sjöfartverkets agerande, med dig vid rodret, går stick i stäv med denna lags intentioner.
 
Jag har även efterhört med Finlands Sjöfartsverk om även de går i dessa, i mitt tycke, huvudlösa språkliga tankar. Där finns inga som helst sådana planer. Då undrar jag hur Sverige kan ha så stora behov av denna ”reform”.
 
Tänk om! Annars kommer ni garanterat att sjunka i många medborgares anseende samt få bemöta massiv kritik.
 
Med önskan om ett snabbt och klargörande svar
 
Per-Owe Albinsson, Enskede