Sprakforsvaret
   

AB Storstockholms Lokaltrafik
10573 Stockholm


Angående sommarens konståkningar

Under sommaren 2008, mellan 24 juni och 30 augusti, kommer SL att arrangera guidade turer i de s.k. grottstationerna. Visningarna kommer att ske alla tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 13.30 på svenska och klockan 15.00 på engelska.

Men varför sker visningarna bara på svenska och engelska?

Gästnätter från utlandet anses vara den säkraste måttstocken på turisternas nationella fördelning. Enligt NUTEK:s ”Fakta om svensk turism och turistnäring 2008” fördelade sig de utländska turisternas gästnätter (i tusental) enligt följande:
 
Norge  2823
Tyskland 2109
Danmark   953
Nederländerna 697
Storbritannien 636
USA   441
Finland 414
Italien 261
Frankrike 259
Schweiz 209

Norska och danska turister förstår svenska, varför de kan lämnas därhän. Tyska turister är nästan dubbelt många som de engelskspråkiga, de nederländska turisterna är fler än de brittiska och de finländska turisterna är nästan lika många som de amerikanska. Majoriteten av de schweiziska turisterna är också tyskspråkiga. Borde inte visningarna ske på fler språk än svenska och engelska med tanke på denna fördelning av turisterna? Man förstår bäst på sitt eget språk och dessutom ger mångspråkighet ett bättre intryck än en satsning på engelska som enda främmande språk.

Med vänlig hälsning

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616
16362 SPÅNGA
Tel:08 7602302
Mobiltelefon: 073 7782302

E-post: perake.lindblom@yahoo.se

1/7 2008