Sprakforsvaret
   

Svar till Kristina Ahlinder, Svenska Förläggareföreningen

 

Bästa Kristina Ahlinder


Vi svarar gärna på din fråga. Språkförsvaret är ett partipolitiskt obundet nätverk, som fokuserar på språkpolitik. Språkförsvaret försvarar svenska språket, särskilt gentemot engelskans expansion, samtidigt som vi förordar mångspråkighet och mellannordisk språkförståelse. Därav följer att Språkförsvaret inte kan ställning i många frågor, som ligger utanför denna plattform, men det följer inte att vi skulle vara förhindrade att ta ställning i denna fråga.


Frågan om kurslitteratur på svenska behandlas både i vårt ”Förslag till språkpolitik för högskolan” – se avsnittet om kurslitteratur - och i vårt ”Utkast till språklag för Sverige” – se särskilt paragraf 8. Kort och gott anser Språkförsvaret att undervisning och kurslitteratur på modersmålet ger det bästa undervisningsresultatet liksom att svenskans ställning inom högskolan har mycket stor betydelse för svenskans ställning överhuvudtaget i Sverige. I paragraf 8.9 skriver vi t.o.m:


Staten skall alltid genom ekonomiskt stöd garantera att det finns tillräckligt med kurslitteratur på svenska, dock minst hälften på grundkursnivå, för att vidmakthålla en vetenskaplig terminologi på svenska.”


I konsekvens därmed anser vi att illegal uppläggning av svensk kurslitteratur på nätet är helt förkastlig. Om det ska fortsätta att skrivas läroböcker på svenska, förutsätter detta att författarna får betalt. Detta i sin tur förutsätter att det lönar sig för förlagen att ge ut kurslitteratur på svenska för att därigenom kunna betala författarna.


Vi hoppas att vår ståndpunkt är helt klar.


För övrigt vill vi påpeka att när 223 norska professorer antog ett uttalande, som publicerades i Aftenposten i maj 2006, mot den s.k. tellekantordningen, ett bibliometriskt system, som  missgynnade vetenskaplig publicering i norska tidskrifter och hos norska förlag, sponsrades denna annons bl.a. av er norska motsvarighet.


Med vänlig hälsning


Nätverket Språkförsvaret
genom
Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Arne Rubensson/Cecilia Rydbeck