Sprakforsvaret
   

Bort med svenskan bara!


 
Den nya Öresundstrafiken i sex län har valt att byta ut ordet tågvärd mot det engelska "train manager", ombord på svenska tåg. Byter man i Danmark också? Vi skall väl inte byta till ett tredje språk när våra grannspråk är så lika? Skall man fråga efter "Train manager" på tåget om man vill något?
 
Ofta används engelska ord för att vi inte hunnit få ett svenskt ord. I det här fallet finns ju svenska ord sedan länge. Hur väl rimmar detta med svenska som huvudspråk i offentliga sammanhang i Sverige, något som riksdagen uttalat många gånger? Detta krav borde i fortsättningen finnas med i internationella upphandlingar.
 
Låt oss försvara våra språk i Norden och Europa, så att allt inte blir en strömlinjeformad engelska överallt. EU:s språkpolitik är mångfald, inte detta.
 
Olle Käll