Sprakforsvaret
   

Nonchalans av det finlandssvenska arvet

 

Heidi Avellans inlägg i Sydsvenskan den 17.1. med plädering för en ledamot
av Svenska Akademien med finlandssvenskt ursprung gladde mig mycket!
Tveklöst vore det ett andligt berikande med ledamöter såsom Willy Kyrklund,
Bo Carpelan, Jörn Donner, Merete Mazzarella med flera, men saken har nog
tyvärr ett aber: ledamöterna bland de odödliga aderton skall vara svenska
medborgare!

Däremot är det närmast skandal att stora finlandssvenska författare
konsekvent negligerats som Nobelpriskandidater. Arvid Mörne är så vitt jag
vet den ende som varit på förslag! Den finlandssvenska prosan och lyriken
har haft och har mästare såsom Guss Mattsson, Mikael Lybeck, Arvid Mörne,
Runar Schildt, Edith Södergran (dog tyvärr för ung men hade nog aldrig fått
priset ändå!), Jarl Hemmer, bröderna Parland, Björling, Diktonius, Rabbe
Enckell, Tito Colliander (vars sjubandiga självbiografi hör till det
yppersta i genren som skrivits i Norden), Solveig von Schoultz, Willy
Kyrklund, Bo Carpelan, Kjell Westö, Lars Sund med flera. Bo Carpelan är
visserligen 82 år men kom nyligen ut med mästerverket "Barndom", han är
dessutom 7 år yngre än Doris Lessing och torde sålunda fortfarande ha
chansen!

Jag fick för några dagar sedan en bokkatalog på närmare 90 sidor, "Den
finlandssvenska boken. Bokkatalogen 2008" mig tillsänd av en av mina
finlandssvenska vänner från Åbo, sedan länge bosatt i Stockholm. Ett
imponerande utbud i de flesta genrer! Finlandssvenska böcker från bland
annat de stora förlagen Söderström och Schildt tycks numera inte ens
befinnas värdiga att medtagas i Svensk bokförteckning! Min ovannämnde vän,
som är uppvuxen i svensktalande miljö, berättar att det fortfarande händer
honom att han av förvånade svenskar tillfrågas var han lärt sig så bra
svenska!

Hufvudstadsbladet, "Husis", är enligt min mening en ledande tidning som
vårdar det finlandssvenska kulturarvet på ett aktningsfullt och kunnigt
sätt, en absolut omistlig del av ett synnerligen rikt kulturarv som
dessvärre skrämmande nonchaleras i Sverige!

Paul-Christian Sjöberg
Malmö

(Artikeln publiceras med författarens tillåtelse)