Sprakforsvaret
   

Vedrørende klage over valg af stillingsbetegnelse

 

From: Pia Gersdorf Damgård (Kundeservice)
To: olle.kall@swipnet.se
Sent: Monday, February 16, 2009 4:11 PM
Subject: DSB kundecenter vedr. henv.: 2009-9703042976

Vedrørende klage over valg af stillingsbetegnelse.
 
Tak for din henvendelse, og undskyld det sene svar.
 
Søndag den 11. januar overtog DSBFirst togdriften i hele Øresundstogsystemet - vi skal være de første til at erkende at opstarten ikke har været problemfri. Det vil vi gerne beklage.
 
Når det er skrevet vil jeg gøre et forsøg på forklaring af anvendelse af stillingsbetegnelsen ”train manager”. DSBFirst er en virksomhed, som opererer på begge sider af Øresund  - og hvor det er vigtigt, at der er entydighed omkring stillingsbetegnelser – især når stillingerne er kundevendte.

Den personalegruppe, som arbejder på toget og giver kundeservice, står for afgangsprocedure og kontrollerer og evt. sælger billetter har typisk været benævnt følgende:
- i Sverige tågvärd eller tågmester
- i Danmark togfører.

I Danmark har der i folkemunde ofte været forvirring omkring, hvorvidt en togfører sidder forrest og styrer/ fremfører toget - eller om det er lokomotivføreren. Alene af denne grund var der behov for at finde en anden betegnelse for togførerne i DSBFirst. En anden grund var, at togførere i Sverige faktisk er det samme som lokomotivførere.

Ledelsen i DSBFirst drøftede derpå med de faglige organisationer forskellige forslag til en fælles stillingsbetegnelse. Et af de forhold som ledelsen anså som vigtigt var, at der blev fundet en ny stillingsbetegnelse, som kunne være med til at ”løfte” jobbet og give en ny identitet for alle de berørte medarbejdere samt at bidrag til at sammensvejse personalegruppen på tværs af Danmark og Sverige inden for DSBFirst.

Inspirationen til betegnelsen ”train-manager” kom fra forskellige kilder. Jernbanevirksomheden First Group i England har Train Managers og luftfarten f.eks. SAS har ”service managers”. Titlerne anvendes uden at der nødvendigvis er indeholdt en væsentlig ledelsesopgave af andre medarbejdere for de berørte personalegrupper.

DSBFirst ledelse og faglige organisationer fandt det derfor ligefor, at DSBFirst togpersonale – fik fælles betegnelse ”train manager”.

DSB First har fokus på at benytte både  det svenske og danske sprog - men i et globalt samfund vinder engelske betegnelser indpas og bliver en del af det "sprog" - eller de betegnelser der benyttes.

Endelig kan jeg kan oplyse, at det nye magasin "Next station" udgives med både dansk og svensk tekst - trods det engelske navn på magasinet.

Med venlig hilsen

Pia G. Damgård
DSBFirst Kundecenter
Kundehenvendelser
Postboks 320
0900 København C.
kundenfirst@dsbfirst.dk
 
16. februar 2009