Sprakforsvaret
   

Vart tog finskan vägen, Posten?

 

Ett av våra tre urspråk är finskan. Den har alltid talats inom våra nutida gränser. På sistone har den, något sent, fått status som minioritetsspråk i Sverige.

Okända fakta för svenska postverket?

För att uppmärksamma tvåhundraårsminnet av rikets sprängning ger man den 26 mars ut två nya frimärken. I och för sig en välbehövlig påminnelse. Men valet av text på märkena väcker häpnad. av de 50 orden är inte ett enda på finska. Alla är på svenska och - engelska!

Så plattar man till alla finskspråkiga både hitom och bortom Ålands hav. Vad den larviga engelskan har att göra i sammanhanget är helt obegripligt.

Nils Uthorn, Uddevalla

(Insändaren publicerad med författarens tillåtelse)