Sprakforsvaret
   

Brev till Jesper Högström, Expressen, om finlandssvenskarna

 

Hej,

tack, Jesper för två intressanta artiklar om oss och vår situation.

Jag antar att du känner till att vi inom EU har ca 50 språkliga minoriteter. Av dem är det bara en betydande som går bakåt, vi finlandssvenskar. När du skriver att vi är privilegierade undrar jag hur du definierar en icke-privilegierad minoritet. Är det möjligen en sådan som går framåt??

Du vet säkert också att vi i Finland på kommunnivå har såväl finskspråkiga som svenskspråkiga minoriteter. De finskspråkiga minoriteterna har uppstått genom inflyttning i tidigare svenskspråkiga kommuner, dvs. samma som ni svenskar i Sverige skulle börja flytta in i Tornedalens finska områden . De svenskspråkiga minoriteterna har uppstått genom samma fenomen men där har inflyttningen varit så kraftig att inflyttarna blivit en majoritet, ex. Sibbo, Kyrkslätt. En undersökning som jag läste visar stor skillnad i den service minoriteterna får. Av de finskspråkiga, som nyinflyttad minoritet, får ca 85 % service på sitt modersmål, vilket naturligtvis inte är fullgott. Av de svenskspråkiga minoriteterna är motsvarande siffra så låg som ca 40%. Det intressanta är att vad gäller svenskspråkiga minoritetens språkliga service talar vi om att låta service som existerat på orten i århundraden finnas kvar. Vad gäller finskspråkig service är det fråga om ny service som byggts upp som ett resultat av inflyttning. Det här är ett intressant fenomen, vilket synes kullkasta all rimlig logik. Det borde ju snarast vara tvärtom. Man skulle ju tycka att det är lättare att låta existerande språklig service på svenska få finnas kvar än det är att bygga upp helt ny service på ett nytt språk på orten. Ser du någon förklaring till detta fenomen??

Mot bakgrunden av denna verklighet anser jag att det är viktigt att vi i dag kämpar för att det inte ska gå lika dåligt med finskan i Sverige som det går med svenskan i Finland. Skrev i april ett inlägg i HBL ”Upp till kamp för finskan i Sverige”.  Anser att vi finlandssvenskar är väl skickade att kämpa för våra landsmäns språkliga rättigheter och kanske också dela med oss av våra erfarenheter om det behövs.

Ha en bra dag!

Erik Skön
Helsingfors

6/7 2009