Sprakforsvaret
   

Statens språkråd undertrycker information om meänkieli

 

Sedan ett tag tillbaka finns det ett av staten finansierat Språkråd där svenska samt de fem svenska nationella minoritetsspråken ingår och uppvisas. Meänkieli har som sig bör en egen flik av en hemsida (www.sprakradet.se/1843). Man kan förmoda att regeringen har gett Dialektarkivet, DAUM i Umeå, som har ansvaret för meänkieli, direktiv att informera om och bevaka utvecklingen av meänkieli. Men om man läser under fliken "Meänkieliaktuellt" för att få all relevant information som berör meänkieli blir man minst sagt förvånad. Det finns mycket lite information överhuvudtaget som berör meänkieli, och den som finns är kraftigt vinklad. Är det så att DAUM har fått ett uppdrag att undertrycka information som berör meänkieli och bara informera om sådant som institutionen själv anser vara lämplig information och således censurera resten? Det intrycket får man när man läser Meänkieliaktuellt som informerar om regeringens språkpolitik, några få länkar till berörda institutioner och en förening som främjar meänkieli.

 

I januari 2009 utkom det första numret av en ny tidskrift på meänkieli, skriven av den relativt nyetablerade föreningen Meänmaa (www.meanmaa.net). DAUM publicerade detta som nyhet på sin hemsida, först efter att Meänmaa förening gjort påstötningar. Men det som finns är blott en länk till Sisuradions hemsida där detta berättas. Ingen information om eller länk till Meänmaa förenings hemsida där tidskriften finns i PDF-format. Varför?


I april 2009 återetablerade Meänmaa förening Sveriges enda språkråd för meänkieli (DAUM har inte dylikt uppdrag), som har existerat sedan 1988, men som de senaste åren varit inaktiv. Meänkieli språkråd har 20 ledamöter från fyra länder, varav ett stort antal är forskare, författare, tolkar och lärare i meänkieli eller/och finska. De avgjort flesta aktivister i meänkieli som varit med sedan "begynnelsen" är ledamöter i Meänmaa förening eller språkråd. Således ett mycket kompetent, aktivt och internationellt förankrat språkråd för meänkieli. Språkrådets programförklaring finns att läsa på den egna hemsidan. Denna verksamhet är dock något som DAUM menar vara irrelevant information som berör meänkieli och negligerar följaktligen att informera allmänheten, trots att man informerar om t ex ett språkcenter för minoritetsspråk som nyligen etablerats i Bolzano, Norditalien. 


Om det ingår i Språkrådets direktiv från regeringen att undertrycka väsentlig information bör man informera detta för allmänheten så att läsaren förstår att allmängiltig information utelämnas av språkpolitiska orsaker. Denna inriktning går dock, menar jag, stick i stäv med den demokratiska tradition och den språkpolitik som bedrivs i Sverige. Jag kan inte finna att central information undertrycks som berör de övriga nationella minoritetsspråken och det är således något som bara drabbar meänkieli.


Informationsansvaret har lagts på en statlig myndighet just i avsikt att kunna erbjuda allmänheten "neutral" och relevant information. Om en ideell förening skulle ges det ansvaret kunde man räkna med att information skulle undertryckas.

 

För meänkieli
Birger Winsa
Docent i meänkieli
Ordförande i Meänmaa språkråd
www.meanmaa.net