Sprakforsvaret
   

Vi måste satsa på vår egenart

Ser att Magma i samarbete med kommunförbundet startar ett projekt att åstadkomma framtida finlandssvenska scenarios. Hög tid. Gläder mig åt att Magma inser att växtkraften kommer nerifrån. Man vill lyssna till gräsrötterna. Bra också att man kan svara på Internet. Vill tro att också finskspråkiga åsikter, i någon mån, kan fås med på det sättet

Blir tyvärr bedrövad när jag ser på innehållet i förfrågan. De flesta av oss vet att visionerande ska ske på en fast grund för att bli till konkret nytta. Nu saknas denna helt i undersökningen. Grunden jag talar om är det som i planeringsterminologin kallas mission, dvs. i detta fall varför vi s.a.s. finns till. Inte en enda fråga ställs om detta, vilket leder till visionerande ”uppe i det blå”, om uttrycket tillåtes. De enskilda svaren baseras inte på en klar mission, vilket skulle ge en fast bas för undersökningen att stå på. Ett bra sätt hade varit att låta varje respondent först linjera upp sin mission för finlandssvenskarna. Sedan visionera baserat på sin syn på varför vi finns till.

Det är synd att Magma missat denna del av en vettig undersökning. Jag tror att de flesta av oss medger att det är på missionen vi har vår framtid i vårt hemland. Som jag ser det har vi en rikedom av orsaker att erbjuda under rubriken mission: Vår historia, vår kamp för landets självständighet (ex. Sprengtporten, som blev biten av egna hundar, vår insats i krigen mot vår östra granne), vårt arbete för finska språket (ex. Mikael Agricola, J.V. Snellman), vår kamp mot förryskningssträvandena ( ex. Eugen Schaumann, folkpartiet) och inte minst vår kultur och våra levnadsvanor i dag etc.

Ska vi ha en framtid i vårt land måste vi satsa på vår egenart annars är vi bara andra klassens medborgare. Återstår att se vad denna rumphuggna undersökning ger för utvecklandet av vår överlevnadsstrategi.


Erik Skön

(Artikeln publicerad med författarens tillåtelse)