Sprakforsvaret
   

Försvara svenskan i Finland

 

President Matti Ahtisaari skall ha all heder, och varför inte hela folkets tack, för sin analys i Hbl 28.10. Sådan är situationen. Då jag var chef för två stora nordiska institutioner med mycket praktiskt samarbete mellan forskare i Norden såg jag tydligt hur isolerade de flesta finska deltagare var på grund av dåliga eller obetydliga kunskaper i svenska. Ahtisaari avslutar med orden: ”Svenskan är vår vän – inte vår fiende”. Rätt, men hur många tycker inte tvärtom och inkluderar både Sverige och finlandssvenskarna i det omdömet.

För den som vill förstå hur den processen gick där allt svenskt målmedvetet gjordes till det finska folkets fiende kan Ainur Elmgrens bok ”Den allrakäraste fienden” varmt rekommenderas. Den beskriver hur den nya nationens nationalistiska ”kulturelit” gjorde både Ryssland och Sverige till Finlands mångtusenåriga arvfiender. En sanslös process som nog av många bedrevs med goda avsikter i den tidens anda. Slutresultatet blev kanske inte speciellt smickrande för landet, som nu försöker spela rollen av västerländskt civiliserat kulturland. Elmgrens bok blir en av byggstenarna i min tredje bok om finlandssvenskarnas historia och utsatthet, för att inte säga förföljelse.

Problemen försvinner inte även om alla, inklusive den finlandsvenska eliten, försöker blunda för de historiska processerna. Och tillåter en så undermålig och felaktig historieundervisning som den som nu pågår i våra skolor. Snabbt kritiserar vi grannländernas historieböcker, men det egna boet ...

Reinhold Enqvist
Amatörhistoriker

(Publicerad med författarens tillåtelse)