Sprakforsvaret
   

Ogenomtänkt folkpartiförslag med engelska från årskurs 1

 

Folkpartiets styrelse säger i ett pressmeddelande den 17 oktober att man förordar engelska från första klass i skolan. Språkförsvaret anser att det är ett illa underbyggt förslag, av flera skäl.
 
Det finns ingen forskning som säger att elever i den svenska ungdomsskolan kommer längre i sin behärskning av engelska än vid en senare start, som idag normalt sker i årskurs 3 eller 4. Forskning visar i stället att det som är avgörande för ungdomars engelskkunskaper är deras eget intresse och användande på fritiden. Svenska grundskoleelever och gymnasieelever ligger redan väl till i internationella kunskaper i engelska utan att tiden behöver utökas i skolan. Vilket ämne vill Folkpartiet minska på i skolans år 1 och 2? 
 
Förslaget medför enbart att engelskans status i Sverige ytterligare stärks, något som visat sig vara ett problem för svenskan inom bl.a. högre undervisning, och som föranlett den av riksdagen nyligen beslutade språklagen, som trädde i kraft den 1 juli. 
 
En ytterligare betoning på engelska i Sverige är dessutom kontraproduktiv vad gäller svenska ungdomars minskade intresse att studera utomlands. Detta hänger samman med ett minskat intresse för andra språk än engelska i Sverige. Här har den ensidiga fixeringen på engelska som enda internationella språk varit en bidragande orsak. En höjd status för engelskan i skolan riskerar att öka problemen för både svenskan och andra språk.
 
Språkförsvaret förordar i stället en skola där inte enbart engelskan ses som en nyckel till goda internationella kontakter. De flesta bilaterala kontakter fungerar bäst utan omvägen över engelskan.
 
Språkförsvaret den 18 oktober 2009
genom
Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Hillo Nordström/Arne Rubensson

Nätverket Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se/sf/
E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
             sprakforsvaret@yahoo.se

Kontaktpersoner:
Per-Owe Albinsson - tel: 070 2523715
Olle Käll - tel: 026 659188
Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302 
Hillo Nordström - tel: 070 5356056
Arne Rubensson - tel: 070 5355501