Sprakforsvaret
   

Brevväxling med DN om staden Sankt Michel i Finland

Hej Mats Leander,

Du har fullkomligt rätt! Enligt DN:s språkliga riktlinjer ska geografiska namn i Finland givetvis skrivas med svensk namnform om de har en sådan. Men olycksfall i arbetet inträffar ibland.

Vänliga hälsningar
Catharina Grünbaum

28/11 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej, DN!
 
På förkommen anledning (Familjesidan 28.11.) meddelas att den stad som Arja Saijonmaa växte upp i heter Sankt Michel. Mikkeli är stadens finska namn.

Republiken Finlands högsta språkvårdande myndighet, Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, rekommenderar att finsktalande använder de finska namnen. De svenska namnen anbefalls på samma sätt för svensktalande, den rekommendationen gäller också rikssvenskar och för den delen även norrmän, danskar och islänningar.

Dessutom är väl uttrycket "Mikkeli i Savolax" en  egendomligt inkonsekvent sammanblandning, eftersom Savolax på finska heter Savo!

Håll reda på språken och låt gärna finnarna vara ett föredöme, för ingen som talar finska skulle komma på tanken att kalla Sveriges respektive Danmarks huvudstäder för något annat än Tukholma respektive Kööpenhamina, eftersom städerna heter så på finska.
 
Hälsar vänligen  
Mats Leander
(rikssvensk)

28/11 2009
  
 
Härtill delvis inspirerad av Språkförsvarets intressanta seminarium om finlandssvenskan häromdagen, även om jag lagt märke till det här språkliga oskicket länge!
 
kopia till
Finlandssvenska riksförbundet i Sverige
Språkförsvaret
Hufvudstadsbladet