Sprakforsvaret
   

Om SD:s roll

 

Sverigedemokrater och andra som varnar för samhällets islamisering borde lära lite av gamle Voltaire. Under sina fyra år i England gladde han sig åt de många religioner som det brittiska samhället tillät, men han avskydde den enformiga mat som han fick. Han gjorde jämförelser med sitt franska hemland, dess benhårda katolicism och dess utsökta kokkonst:

Hellre hundra trosbekännelser och en enda sås är en enda kyrka och hundra såser!”

En långt större kulturfara än islamiseringen är den amerikanisering som drabbar vårt land. På det språkliga området innebär den att svenskan avskaffas inom forskning och högre undervisning. Det finns rentav grundskolor där alla lektioner och all elevinformation sker på engelska – dålig engelska till råga på eländet.

Nils Uthorn,
Uddevalla

(Insändaren publicerad med författarens tillstånd)