Sprakforsvaret
   

Brev till JO och brevväxling med Stockholms stad

Riksdagens ombudsmän JO
V. Trädgårdsg. 4
Box 16327
103 26 STOCKHOLM

Bristande respekt för språklagen.

De styrande i Stockholms kommun tycks antingen inte känna till (den visserligen nya) språklagen — eller strunta i den. De vill gärna använda engelska språket; exempel: Stockholm  Waterfront (hotell med mera) Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board, Capital of Scandinavia och det senaste (?) riktigt eländiga, ”Love 2010”. När Sveriges kronprinsessa gifter sig med en svensk man , något som väl (utöver de unga älskande) framför allt berör det svenska  folket måste väl kunna få sin kärlek på det egna språket. 

Argumentet ”internationell marknadsföring” håller inte; tvärtom kan ordet ”kärlek” framstå som litet exotiskt och lockande, om nu evenemanget  måste ha en rubrik modell tv-såpa. —För Stockholms kommun tycks dessutom ”internationell” betyda engelska språket. Varför inte till exempel spanska, tyska med flera?

Jag är övertygad om att Stockholms kommun kommer att gå vidare med spridningen av engelska språket, om de inte stoppas, och hemställer därför om Justitieombudsmannens uttalande och ingripande.

Själv har jag i ett par brev till huvudkommunens ledande framfört dessa åsikter (kopia av ebrev bifogas), Jag har (förstås?) inte fått något svar på det senaste.


Björn I Ohlson

 (Brevväxling med Stockholms kommun)

Tack för svaret. Ytterligare ett par kommentarer ...

Kan man inte tänka sig att ett officiellt namn på de  kommunala myndigheterna och organisationerna är på svenska med ett tillägg /en översättning på engelska för utländskt bruk?  

Dock. Under ett lätt grymtande kan jag kanske acceptera ett engelskt namn på en institution som helt vänder sig till utlandet som Visitors Board - mer diskutabelt när även andra folk kan ingå bland målgrupperna ( Waterfront, Business Region och dylikt). 

Däremot höll jag på att falla ihop när jag såg planerna för att hylla kronprinsessan och hennes blivande make. ”Love 2010”! Det låter som ett underhållningsprogram i TV3 och eller TV4. Men alltså språket  ...  Enligt motiveringen för engelskan i andra sammanhang måste man alltså förstå att festplanerna vänder sig till turister och andra utlänningar.  Svenskar är tydligen inte välkomna ... 

Än en gång. Vi har en språklag. Svenskan är huvudspråk, som i princip skall användas jämt. Därutöver finns några så kallade minoritetsspråk. Engelskan är inte ett av dem. Det är däremot finskan, och innevånarna i den tidigare östra riksdelen är tydligen mycket intresserad av det svenska kungahuset. Det borde kanske märkas i arrangemangen, speciellt som en stor del av innevånarna i den tidigare västra riksdelen har finska som modersmål ... 

Dessutom. Hur vet man i Stadshuset att en flod av engelsktalande personer skall välla in över Stockholm under junidagarna nästa år? Jag har varit förvånad över denna tro ända sedan ringväxlingen. Journalister - kanske det; det finns tydligen ”precedensfall” från andra bröllop. Jag skulle gissa att merparten av intresserade svenskar,  liksom eventuella från andra länder kommer att kanta gatorna vid processionen och sedan skynda till teven.

Men visst, ett nöjesevenemang kan väl vara trevligt oavsett anledning,  men det får inte belasta oss skattebetalare!

Än en gång. Slå vakt om det svenska språket. Läs språklagen.

De bästa hälsningar.

Björn I Ohlson
b.ohlson@comhem.seHej,

Tack för ditt mail till borgarrådet Madeleine Sjöstedt. Hon har bett mig besvara det.

Engelska namn inom staden, såsom Stockholm Business Region och
Stockholm Visitors Board, är skapade av marknadsföringssyfte. Det är
viktigt att Stockholm är en öppen stad för turism och företagande. När
det gäller dina frågor om stadsbyggnad, bör du vända dig till
Folkpartiets representant i stadsbyggnadsnämnden, Abit Dundar. Han kan
svara på dina frågor. Du når Abit på abit.dundar@stadshuset.stockholm.se.

Vänliga hälsningar
Anna Wåglund Söderström 

---------------------------------------------------------------
Anna Wåglund Söderström
Biträdande borgarrådssekreterare
Kultur- och idrottsroteln
http://madeleinesjostedt.wordpress.com