Sprakforsvaret
   

Brev till SIS om Swedish Standards Institute

SIS (Swedish Standards Institute)
11880 Stockholm

Enligt uppgift från Europeiska kommissionen är SIS det enda standardiseringsorgan utanför de engelsktalande länderna i Europa som har valt att ståta med ett engelskt namn, Swedish Standards Institute.

Vi skulle vilja att Ni motiverade detta beslut. Menar Ni att engelskspråkiga namn bör vara standard? Hur ska det tolkas att alla andra nationella standardiseringsorgan valde namn på sina egna officiella språk eller huvudspråk, men inte det svenska? Ska det tolkas som att SIS är ovanligt vidsynt eller ovanligt självutplånande? Känner Ni till att Sverige har antagit en språklag, som trädde i kraft den 1 juli ifjol, och som stadgar att svenska är landets huvudspråk? På vad sätt står SIS moraliskt sett över denna lag?

Med vänlig hälsning

Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Hillo Nordström
Medlemmar i nätverket Språkförsvaret

5/3 2010

Nätverket Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
             sprakforsvaret@yahoo.se

Kontaktpersoner:

Olle Käll - tel: 026 659188
Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302 
Hillo Nordström - tel: 070 5356056
Arne Rubensson - tel: 070 5355501