Sprakforsvaret
   

Svar till Martin Levanto i Mitt i Haninge den 9 mars 2010

Enskede den 11 mars 2010 

Replik

I Mitt i Haninge den 9 mars talar sig Martin Levanto (M) varm om vikten av att Haninge nu är en av 17 kommuner i landet som utgör det så kallade finska förvaltningsområdet. ”Att Haninge blir en förvaltningskommun för finska är ett stort och positivt steg för Haninge och alla dess invånare”, säger Levanto.

Jag har inget emot att finska eller andra historiska minoritetsspråk fått en starkare ställning i Sverige. Värt att notera i sammanhanget är dock att samtidigt som finskan har fått en starkare ställning i Sverige, först genom erkännandet som minoritetsspråk år 2000 och nu senast genom en utökning av det finska förvaltningsområdet; så får svenskan en allt svagare ställning i Finland.

Detta bland annat genom en försvagning av det svenska språkets ställning inom den finländska skolan år 2004 och därefter genom omstruktureringar i det finländska samhället; däribland kommunsammanslagningar. Officiellt är svenskan jämställd med finskan men i praktiken tvingas de svenskspråkiga allt som oftast att hålla sig till godo med finska, eller engelska (!) i sitt eget land. Det svenska språket har talats i Finland sedan åtminstone 1200-talet, är ett av Finlands två nationalspråk och dessutom modersmål för ca 300 000 finländare. Undrar vad herr Levanto och andra finländare tänker om detta sett ur ett jämförande perspektiv.

Per-Owe Albinsson,

med finskfödd mor (krigsbarn) och svensk far


http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2010/03/13/2676976-eu-soker-tolkar/