Sprakforsvaret
   

Replik till Per-Owe Albinsson

 

Per-Owe Albinsson har den 11 mars 2010 replikerat på min insändare i Mitt i Haninge (den 9 mars). Frågan som ställs till mig är vad jag och andra finländare anser om svenskan försvagade ställning i Finland, jämfört med finskans förstärkta ställning i Sverige. Jag kan endast tala för mig själv i denna fråga. Jag är själv finländare med svenska som modersmål och har sedan 2002 bott i Sverige. Jag är välmedveten om situationen som många svenskspråkiga i Finland befinner sig i gällande exempelvis service på svenska från myndigheter.

Det svenska språket och dess ställning i Finland har alltid legat mig nära hjärtat. Det svenska språket är för mig en naturlig och viktig del av det finländska samhället. Det svenska språket har även en stor betydelse i Finlands historia. Jag känner mig personligen bekymrad över hur situationen har utvecklats under dem senaste åren i Finland. Jag hoppas och önskar av hela mitt hjärta att det svenska språket fortsätter att vara ett av Finlands nationalspråk och att dem språkliga rättigheter som grundlagen förordnar efterföljs av dem finländska myndigheterna.

Samtidigt som jag ställer mig bakom dem svenskspråkigas rättigheter i Finland, ställer jag mig bakom dem finskspråkigas rättigheter i Sverige. Detta eftersom rätten till sitt modersmål i sitt eget land är en grundläggande rättighet i vårt samhälle. Det bor något omkring 450 000 personer i Sverige med rötter i Finland eller med finska som modersmål. Det exakta antalet är svårt att bedöma, då Sverige inte registrerar modersmål. Att finskspråkiga i Sverige får service på sitt modersmål är en lika mycket en självklarhet för mig som att svenskspråkiga får det i Finland. Att vara för en förstärkt ställning för finskan i Sverige är inte det samma som att vilja försvaga svenskan i Finland.

Haninge kommun är sedan 1 januari 2010 en del av det finska förvaltningsområdet vars syfte är att garantera dem finskspråkigas språkliga rättigheter i vårt samhälle. Detta är enligt min åsikt en rikedom för Haninge kommun, eftersom vi genom beslutet att ingå i det finska förvaltningsområdet visar upp att Haninge är en kommun med flera språk och människor med olika bakgrunder.

Martin Levanto (m)
Fritidspolitiker i Haninge och svenskspråkig finländare

Haninge den 4 april 2010