Sprakforsvaret
   

Skyskrapor i Stockholm

 

Många unga, framför allt män, vill riva i Stockholm och ge plats för skyskrapor. Om man har fått sina kulturinfluenser under hela sin uppväxt från TV3 och Kanal5 och dessutom sett tusentals amerikanska filmer, så vore det väl konstigt om man inte blir påverkad? Många svenskar känner säkert större samhörighet med amerikansk kultur än med europeisk på grund av det enorma kulturtrycket från USA. Då vill man självklart att det även hemma ska se ut som i USA så mycket som möjligt. De första rejält höga husen i Sverige fick också mycket riktigt amerikanska namn som "Turning Torso", "Kista Science Tower" osv. Influenserna är tydliga. Höga hus i Stockholms centrum är ett kulturval mer än ett stadsbyggnadsval.
 
Svenska och andra europeiska städer har vuxit fram under ibland tusen år av människors svett och möda, förstörts av krig men ofta återuppbyggts till sitt ursprungliga skick. Det typiska för europeiska städer är den låga bebyggelsen som bryts av ibland av några högre byggnader här och var - ofta kyrkor. Skyskrapsstäder likt de som finns i USA existerar egentligen inte i Europa. Är det något typiskt för oss svenskar att vi inte är så måna om våra kulturella rötter? På 60-talet  pågick ett rivningsraseri utan motstycke i Sverige där inte bara Stockholms utan även de flesta svenska städers stadskärnor revs och gav plats åt parkeringshus, Tempo, Åhléns, Systembolaget mm. Det kriget gjorde med städerna i Europa gjorde stadsarkitekter och politiker med städerna i Sverige.
 
Skyskrapor kan vara otroligt vackra men kanske ska placeras på rätt ställe. Stockholms politiker borde agera som man gjorde i Paris, verka för ett "La Défense" utanför Stockholms City. Så här står det om La Défense med sina skyskrapor i en känd Paris-guidebok: "Detta nya affärs- och förvaltningscentrum uppfördes avsiktligt väster om staden för att Paris centrum även fortsättningsvis skulle slippa vanprydas av skyskrapor". Detta är en fransk och kanske också en europeisk inställning till stadsbyggnad och den borde också vara en svensk.
 
Jonas Borelius
Solna

24/3 2010