Sprakforsvaret
   

Sammanställning av svaren på Språkförsvarets frågor av den 20/3 2010 till kommunikationsbyråer i Sverige

 

Frågorna skickades till de 26 största kommunikationsbyråerna i Sverige (i omsättning räknat). Tre kommunikationsbyråer besvarade frågorna i sak, medan två förklarade att de av olika skäl inte ville delta. Svarsprocenten var alltså 11,5 procent. Utöver de 25 på denna utskicklista , fick också Hallvarsson & Halvarsson frågorna.

1. På senare år tycks andelen reklam på engelska ha ökat markant i Sverige.
a) Anser ni att denna observation stämmer?
 

Nej. (Zooma)  
Ja. (MRM Starsky)
Ja, mot konsument. (Hilanders)

 

b) Har andelen reklam på engelska ökat även för er byrå specifikt? Motivera gärna svaren!

Nej, vi har alltid gjort allt vårt innehåll och våra leveranser på engelska p.g.a. att vi jobbar med kundernas globala marknadsavdelningar och att alla mastertexter levereras på engelska och sedan översätts. (Zooma)

Andelen reklam på engelska för den svenska marknaden har ej ökat däremot andelen reklam på engelska för engelskspråkiga (internationella) målgrupper. (MRM Starsky)

Nej, inte nämnvärt. (Hilanders)

 

2. a) Om ni anser att denna observation stämmer, vad beror i så fall denna utveckling på?

Att vi jobbar med kundernas globala marknadsavdelningar och att alla mastertexter levereras på engelska och sedan översätts. (Zooma)

Se ovan. (MRM Starsky)
Den allt mer naturliga kopplingen till engelskan i det dagliga. (Hilanders)


b) Går det att analysera denna utveckling?
 
Se de två förra. (Zooma)
Vet ej. (MRM Starsky)


3. a) Finns det marknadsundersökningar som visar att ett företag säljer bättre, generellt eller till en viss målgrupp som ungdomar, om reklamspråket är engelska i stället för svenska? Vilka och med vilket resultat?

Vet ej. (Zooma)
Vet ej. (MRM Starsky)
Nej, inte av mig kända. (Hilanders)


 
b) Har ni vid något tillfälle genomfört en dylik marknadsundersökning? Med vilket resultat?

Nej. (Zooma)
Ej genomfört. (MRM Starsky)
Nej. (Hilanders)


4. a) Om frågan om reklamspråk kommer upp i era diskussioner med klienten, vem brukar i så fall resa den frågan först? Ni eller klienten?

Klienten. (Zooma)
Frågan brukar inte komma upp. (MRM Starsky)
Klienten gör det i så fall. (Hilanders)


b) Vem brukar vara mest mån om att föreslå engelska som reklamspråk, om en sådan tendens går att urskilja?

Klienten. (Zooma)

Går ej att urskilja. (Hilanders)


5. Skulle ni vilja påstå att ni har en medveten hållning när det gäller språkval? Eller menar ni att språkfrågan är irrelevant i fråga om marknadsföring?

Målgruppsbaserad. (Zooma)
Vi har en medveten hållning då språkvalet är en stor del av den varumärkesidentitet vi vill förmedla. (MRM Starsky)
Vi anser att man ska uppträda som nationell aktör på varje marknad.  (Hilanders)


6. Skulle ni vilja tillägga något, som har betydelse för dessa frågeställningar?

Att det är positivt om mer reklam blir baserad på engelska för de svenska byråerna och därmed för Sverige. (Zooma)
Nej. (Hilanders)