Sprakforsvaret
   

Till Engelska skolan om engelska på rasterna

25 augusti 2010

 

Till rektorer för skolor tillhörande koncernen Engelska skolan

 

Angående arbetsspråk för lärarna på Engelska skolans skolenheter i Sverige


Från flera skolor inom er skolkoncern, bl.a. i Enskede, Nacka och Gävle har vi fått kännedom om att engelska är påbjudet som arbetsspråk och språk på rasterna mellan de anställda, och att svenska inte skall uppmuntras i de arbetsrelaterade kontakterna på skolan.

Eftersom skolor i Sverige är en del av det offentliga samhället, och eftersom svenska friskolor finansieras av skattemedel från medborgarna, måste vi få ställa ett par frågor om det tvivelaktiga i att påbjuda ett arbetsspråk som inte är ett officiellt språk i landet.

* Är det riktigt att rektorer på era skolor av sina lärare kräver att de talar engelska på rasterna och kollegor emellan? Finns det något sådant krav på skolans elever också?

* Är det fortfarande på det viset att ni på era enheter i Sverige har rektorer som i sin roll som myndighetsutövare i Sverige inte behärskar svenska i tillräcklig omfattning? Har ni kanske t.o.m. fortfarande rektorer som prålar med att inte kunna svenska? Här tänker vi på den skolverksanmälan som lämnades in om detta mot Engelska skolan i Gävle den 22 november 2004 och 18 augusti 2005 om att rektors myndighetsutövning resp. utvecklingssamtal enbart / ofta skedde på engelska.

* Skolförordningen 2003:459 § 2 kräver att ”inget enskilt ämne får bedrivas enbart på det främmande språket”. Hur rimmar kravet på att alla lärare skall tala engelska på rasterna med att skolan måste ha minst 50 % undervisning på svenska av svenskspråkiga lärare?

* Hur rimmar kravet på att alla lärare skall tala engelska på rasterna med den språklag om att ”det allmänna”, d.v.s. offentlig verksamhet, som ju offentligt finansierade skolor i Sverige är, har ett särskilt ansvar för svenskans bruk och utveckling?

* Slutligen en fråga som ställts tidigare och som ledningen för Engelska skolan ännu inte klart svarat på: Vilket medborgarspråk (huvudspråk) skolar ni barnen till i Sverige, när ert gymnasium har upp till 90% undervisning på engelska?


Nu är det äntligen dags, efter nu många års etablering och tillväxt för Engelska skolan, att se till att alla lärare på era enheter verkligen behärskar svenska som arbetsspråk i tillräcklig omfattning. Det är nämligen inte enbart rektor som har myndighetsutövning i svensk skola, utan också alla lärare med ansvar att sätta betyg.

Vi vill passa på att bjuda in skolan att lyssna på den paneldebatt mellan riksdagsledamöter, som Språkförsvaret anordnar i Stockholm den 31 augusti angående språklagens ställning och tillämpning.

Vi ser fram emot svar från er skola.


Med vänliga hälsningar

Per-Åke Lindblom  Hillo Nordström     Arne Rubensson
Spånga kyrkv. 616  Hirdvägen 37          Årstav. 81 bv
16362 Spånga        14572 Norsborg      12054 Årsta

för nätverket Språkförsvaret