Sprakforsvaret
   

Brev till Riksdagens ombudsmän - JO - angående varningstext på engelska

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327
103 26  Stockholm

Ang. engelska som varningstext

På övergångsstället vid Regeringsgatan/Hamngatan i centrala Stockholm ligger gummimattor på ömse sidor med denna text (se bild). Gummimattorna är alltså fastlimmade på gatubeläggningen på något sätt.

Texten, som är på två rader, är alltså uteslutande på engelska. Detta trots att engelska varken är ett officiellt språk eller minoritetsspråk i Sverige. Trafikkontoret/SL tycks vara fullständigt omedvetna om att det finns en språklag i Sverige. Detta trots att inte alla svenskar (89 % förstår engelska enligt självuppskattningar), minoritetsspråkstalare eller invandrare förstår engelska. Svenskar - och de flesta invandrare i Sverige - förstår faktiskt svenska bättre än engelska. Enligt preliminära uppgifter är SL ansvarigt för denna ”trafikinformation” med Trafikkontorets goda minne. SL sorterar under Stockholms läns landsting och Trafikkontoret under Stockholms kommun. Båda tillhör det allmänna, lyder under politiska församlingar och är skattefinansierade. Det är alltså fråga om myndighetsutövning.

Till råga på allt är engelskan inte ens korrekt. På svenska skulle det ha stått ”Se upp – passerande spårvagnar (alternativt: ”spårvagnar passerar”)”. Engelskans "look up" motsvarar inte vårt "se upp". På svenska har ”se upp” ingen konkret betydelse. I så fall skulle det heta "se upp på/mot/till" etc. ”Se upp” betyder "se sig för", "akta sig", "passa på", "ha ögonen med sig", "vara på sin vakt".  Den korrekta översättningen för detta är ”look out”.

En engelsk-svensk ordbok översätter "look up" med
 a) se (titta upp)
 b) gå upp, stiga; det ljusnar (things are looking up);
 c) ta reda på, slå upp, söka upp.
Exempelmeningen till a)-betydelsen är: look up to any person (d.v.s. i betydelsen respektera eller beundra).

Yourdictionary.com anger följande betydelser av ”look up”:
1. Search for in a book or other source, as in I told her to look up the word in the dictionary.  [Late 1600s]
2. Call on or visit, as in I'm going to look up my friend in Chicago. [Mid-1800s]
3. Become better, improve, as in Business is finally looking up. [c. 1800]
4. look up to. Admire, respect, as in The students really looked up to Mr. Jones. [Early 1700s]

Wiktionary  har ytterligare en betydelse: ”To look in an upwards manner.” Exempel: ”We stayed up late to look up at the stars.” Observera att engelskan liksom svenskan här måste lägga till en preposition.

För säkerhets skull har också personer med engelska som modersmål konsulterats och de är överens om denna analys.

En engelsktalande turist blir förmodligen en aning konfunderad av denna text. Ska man titta upp mot spårvagnsledningarna?  Slå upp – eller söka efter – spårvagnarna? Hälsa på/besöka spårvagnarna? Ljusnar det när spårvagnarna passerar? Beundra spårvagnarna?

Inte ens personer med engelska som modersmål har alltså någon egentligt nytta av denna varningstext. Det måste i så fall vara en engelsktalande person som kan en hel del svenska och förstår att det är fråga om en felöversättning, inte en vanlig brittisk eller amerikansk turist.

Jag anmäler härmed SL/Trafikkontoret i Stockholm. Detta brev har dock samtidigt skickats till SL/Trafikkontoret, eftersom jag hoppas att dessa instanser frivilligt byter ut mattorna.

Med vänlig hälsning

Mariann Tell

Spånga