Sprakforsvaret
   

English is the easiest language to speak badly

Sverigedemokraterna oroar sig över islamiseringen. Efter att ha läst Språkrådets senaste rapporter undrar jag om inte amerikaniseringen en långt store kulturfara för vårt samhälle.

På det ena området efter det andra avskaffas svenskan. Så är det sedan länge inom forskning och högre undervisning. Nu finns grundskolor där alla lektioner och all elevinformation sker på engelska till råga på eländet.

Nils Uthorn
Uddevalla

(Insändaren publicerad med författarens tillåtelse)