Sprakforsvaret
   

Är bara britter och jänkar välkomna i butiken?

Efter ett besök på Torps köpcentrum, där butiker skyltar på engelska, undrar signaturen KUND om inte svenskan duger. Visst duger den.

Ett par förslag till KUND och andra:

* Bed butiksägaren om översättning.

* Fråga dem varför bara britter och jänkar är välkomna.

 

Nils Uthorn

Uddevalla

(Publicerad med författarens tillåtelse)