Sprakforsvaret
   

Brev om språkvården i Sveriges Radio


Jag har fått Ditt mail. Och jag funderar på det Du tagit upp. I och för sig har vi redan språkvårdare. Och det är en förutsättning för det Du talar om. Men Dina förslag sträcker sig längre.

Med vänlig hälsning

Mats Svegfors

 


Bäste Mats!

Jag vill ge dig en idé till en svegforsreform som skulle bli ett värdefullt arv till inte bara radiolyssnarna utan till hela det svenska folket. Tag BBC som förebild, som har skapat en standard för god engelska.


I SR är kvalitén på det svenska språket högst ojämn och det verkar inte finnas något bekymmer över vad som sägs och sänds, än mindre någon censur. Språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel och hjälper oss att tänka rätt. Att vårda det borde vara en prioritet och ett ansvar för SR. Jag föreslår att du inrättar en post i organisationen att leda en liten avdelning som helt ägnar sig åt att skapa Radiosvenska. Inget nyskapande, bara se till att de reportrar som släpps fram till en mikrofon är personer som talar en korrekt svenska. Det betyder att ett flertal måste omplaceras och säkert skulle nyanställningar bli aktuella.

Stötande dialekter får inte förekomma. Ingen cockney i BBC! Lycka till Mats och jag vore tacksam om du bekräftar att du fått detta brev.

Förhoppningsfullt,
Jan Dahlstedt

7/5 2010