Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Jag säger som Olaus Petri: ”Det språk vi har, har Gud givit oss.” Detta med tanke på översättningen av Nya Testamentet på folkspråket som han stod bakom.

Eller Tegnérs dikt: ”Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig! Som journalist och litteraturhistoriker vill jag värna om svenskan, mitt modersmål, ett klangskönt och melodiskt språk, som skall leva vidare med sin särprägel, sin ordskatt och inte övergå till blandspråket svengelska. Språket lär ju vara ett av de mest sångbara förutom italienskan med sin rikedom på vokalljud. Sverige har ju också frambragt flera mycket stora operasångare med Jussi Björling och Birgit Nilsson som de väl främsta.

Detta är i korthet orsaken till att jag gått med i Språkförsvaret förutom värnandet av svenskan i Finland, som jag också varmt stöder.
 
Gunnel Arbin
journalist och språkintresserad

18/5 2011