Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Jag läste Nordiska språk på Stockholms universitet redan 1957-59 och drev där frågorna om bättre samordning mellan de nordiska skriftspråken. Kom på 90-talet i kontakt med Nya Tungomålsgillet, i vars tidskrift Målföret jag skrev en del artiklar. När den föreningen upphörde 2007, blev jag tipsad av Olle Käll, som jag känner från Järnvägsfrämjandet, att gå in i Språkförsvaret i stället. Jag sympatiserar till fullo med dettas inriktning.   
 
Med från Tungomålsgiller följde något senare Nils Uthorn härstädes, som fortfarande är vid god vigör även om han inte skriver så mycket längre.   

Thomas Görling
Uddevalla

5/6 2011