Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Anledningen till att jag vill vara med i Språkförsvaret är att jag upplever hur det engelska språket mer och mer tränger ut det svenska språket i medier, tidningar, telefonsvarare m.m. Därför behöver svenskan försvaras så att vi inte på grund av dumhet och okunskap hamnar i en walesliknande situation här i Sverige.

Staffan Björklund

13/6 2011