Sprakforsvaret
   

Kontakt

Språkförsvaret är ett nätverk, som står bakom denna webbplats. Om du vill veta mer om oss, läs exempelvis "Om oss", programförklaringen, stadgarna, "Vanliga frågor" eller vad enskilda medlemmar har skrivit. Dessutom utger vi ett nyhetsbrev, som kan beställas här.

Skicka gärna in artiklar, insändare och brev till Språkförsvaret, så publiceras dessa fortlöpande under respektive rubrik. Du kan naturligtvis också skicka in synpunkter på webbplatsens innehåll och uppläggning eller kontakta oss personligen.


Styrelse:

Ordförande: Per-Åke Lindblom, Spånga kyrkv. 616, 16362 Spånga - E-post: perake.lindblom@sprakforsvaret.se - tel: 08 7602302 - 070 7782302

Vice ordförande: Arne Rubensson, Årstav. 23 lgh 1403, 12052 Årsta - E-post: arne.rubensson@sprakforsvaret.se - tel: 08 914847 - 070 5355501  

Kassör: Olle Käll, Myggdansv. 4C, 80264 Gävle - E-post: olle.kall@sprakforsvaret.se - tel: 0704 022682

Sekreterare:Ann Etzler, Basgränd 43, 16247 Vällingby - E-post: ann.etzler@sprakforsvaret.se - tel: 076 5678268

Övrig ledamot: Fredrik Vrang, Bäckahästg.23, 21233 Malmö – E-post: fredrik@ordfokus.se – tel: 070 9393868

 

Suppleant: Michael Bach Ipsen – E-post: mbi@modersmaalselskabet.dk

Suppleant: Lars Fredriksson, Kattviksv. 287, lgh 1101, 26991 Båstad - E-post: lars.fredrikssson@sprakforsvaret.se - tel: 070 6194060

Suppleant: Christina Johansson, Ejdervägen 14, 35242 Växjö - E-post: christina.johansson@sprakforsvaret.se - tel: 076  1111988

****

Språkförsvaret kan också nås via sprakforsvaret@sprakforsvaret.se eller sprakforsvaret@yahoo.se. Språkförsvaret har organisationsnummer 802428 - 3429. Inbetalningar sker till  PlusGiro 421118-1, Språkförsvaret. Om du gör en inbetalning från utlandet används IBAN-nummer SE35 9500 0099 6034 0421 1181 och BIC-kod NDEASESS.