Sprakforsvaret
   

Kontakt

Språkförsvaret är ett nätverk, som står bakom denna hemsida. Om du vill veta mer om oss, läs exempelvis "Om oss", programförklaringen, stadgarna, "Vanliga frågor" eller vad enskilda medlemmar har skrivit. Dessutom utger vi ett nyhetsbrev, som kan beställas här.

Skicka gärna in artiklar, insändare och brev till Språkförsvaret, så publiceras dessa fortlöpande under respektive rubrik. Du kan naturligtvis också skicka in synpunkter på webbplatsens innehåll och uppläggning eller kontakta oss personligen.


Styrelse:

Ordförande: Per-Åke Lindblom, Spånga kyrkv. 616, 16362 Spånga - E-post: perake.lindblom@sprakforsvaret.se - tel: 08 7602302 - 070 7782302

Vice ordförande: Arne Rubensson, Johanneshovsv. 114, 12050 Årsta - E-post: arne.rubensson@sprakforsvaret.se - tel: 08 914847 - 070 5355501  

Sekreterare: Kajsa Pehrsson, Skogsbrynsv. 5 B, 14140 Huddinge - E-post: kajsa.pehrsson@sprakforsvaret.se - tel: 070 4470817

Kassör: Olle Käll, Myggdansv. 4C, 80269 Gävle - E-post: olle.kall@sprakforsvaret.se - tel: 026 659188

Övrig ledamot: Christer Janson, Kattfotsbacken. 52, 16573 Hässelby - E-post: christer.janson@sprakforsvaret.se - tel: 070 3093932 

Suppleant: Per-Owe Albinsson - Åkerbyv. 90, lgh 1301, 18335 Täby - E-post: perowe.albinsson@sprakforsvaret.se - tel: 070 2523715

Suppleant: Lars Fredriksson,Västerskärsringen 34, 18492 Åkersberga - E-post: lars.fredrikssson@sprakforsvaret.se - tel: 08 54027699

Suppleant: Christina Johansson, Blekingeg. 31 B, lgh 1002, 11856 Stockholm - E-post: christina.johansson@sprakforsvaret.se

****

Språkförsvaret kan också nås via sprakforsvaret@sprakforsvaret.se eller sprakforsvaret@yahoo.se. Språkförsvaret har organisationsnummer 802428 - 3429. Inbetalningar sker till  PlusGiro 421118-1, Språkförsvaret. Om du gör en inbetalning från utlandet används IBAN-nummer SE35 9500 0099 6034 0421 1181 och BIC-kod NDEASESS.