Sprakforsvaret
   

Svenska inte längre officiellt EU-språk?

(Brev till Folktinget i Finland och Språkförsvaret)

Hej!

Jag tänkte uppmärksamma er på ett språkproblem som jag stött på i samband med en förfrågan som görs av Europeiska kommissionen. Eftersom detta kan intressera både Folktinget och Språkförsvaret så skickar jag detta mail tillbåda mottagarna.

Först lite bakgrundsfakta: Europeiska kommissionen gör en undersökning därföretag och enskilda individer inom EU får säga sin åsikt om en eventuell framtida gemensam patentstrategi. Detta ämne är särskilt känsligt, eftersom ett direktiv gällande patent redan tidigare behandlats i EU, och som fick till stånd gräl, protester och demonstrationer p.g.a. att man försökte introducera kryphål så att s.k. mjukvarupatent samt patent på affärsmetoder skulle legaliseras. Dessa typer av patent är skadliga särskilt för små och medelstora företag, och för enskilda individer, eftersom nästan vad som helst i så fall kan patenteras, vilket leder till att nästan "alla", t.o.m. i misstag, trampar på något patent och därmed kan bli stämda. De enda som ipraktiken vinner är de allra största företagen, vilka också ofta är anhängare av dessa typer av patent. Lyckligtvis förkastades detta direktiv till slut i parlamentet, och skrotades därmed. Även om datorprogram inte är patenterbara enligt den europeiska patentkonventionen, så fortsätter dock det europeiska patentverket och vissa nationella patentbyråer att beviljadylika patent, med en ytterst tveksam tolkning av konventionen sommotivering. (Information om mjukvarupatent finns t.ex. på http://www.ffii.se och http://webshop.ffii.org/)

Vad har detta nu med svenska språket att göra? Saken är den att europeiskakommissionen inte har förkastat tankarna på en gemensam patentstrategi, och gör nu en undersökning bland allmänheten. Undersökningen finns på följande webbadress:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm

Den gäller inte specifikt mjukvarupatent, men man befarar att ett nytt försök att likrikta den europeiska patentstrategin ska legalisera mjukvarupatent.

Här har dock alla nu möjlighet att säga sin åsikt om en eventuell framtida patentstrategi för EU - eller har alla verkligen möjlighet till det? Enligt frågedokumentet sägs det att "This consultation is open to all...", men trots det finns dokumentet endast tillgängligt på fem språk: Tyska, engelska, spanska, franska och nederländska. Själva webbsidorna finns enbart på tyska, engelska och franska. Uppenbarligen anser man att endast fem av unionens tjugo språk är värda att användas i undersökningen. Alternativt anses vissa språkgrupper mindre kompetenta att ta ställning till så viktiga saker som patent... Och vi som talar svenska hör tydligen inte till de lyckligt lottade i detta sammanhang.

Visst, många kan engelska eller något annat av de tillgängliga språken. Men sådana som inte råkar kunna något av ifrågavarande språk får definitivt problem här. Och varför ska vissa få frågorna på sitt modersmål, medan andra måste läsa dem på ett främmande språk. Dessutom är svenska officiellt språk både i Finland och EU, så jag anser det vara oförsvarbart att inte lägga upp förfrågan på svenska, plus de övriga officiella språken som fattas. Jag mailade en kontaktperson som nämns i dokumentet och frågade efter en svensk version, men jag fick inget svar. (Jag kan i och för sig inte vara säker på att mailet kom fram.) Nu handlar det inte heller enbart om mig själv. Jag skulle ha kunna svara på den engelska versionen om jag ville, men jag är orolig för den snedvridning av resultatet som helhet som språkproblemet kan få till följd. Inom stora företag (varav många vill ha mjukvarupatent) finns det garanterat personer som behärskar ifrågavarande språk. Däremot kan det vara svårare för enskilda personer samt små och medelstora företag, vilka vanligtvis är motståndare till mjukvarupatent. Om benägenheten, och möjligheten, att svara således är störra bland stora företag är risken stor att resultatet snedvrids, men sedan ändå felaktigt tolkas som att folket i EU vill ha mjukvarupatent.

Detta språkproblem (plus andra problem i anslutning till förfrågan) har uppmärksammats av FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure):

http://consultation.ffii.org/

http://consultation.ffii.org/Validity_of_The_Consultation_Procedure

FFII uppmanar också berörda personer att lämna in klagomål till Europeiskaombudsmannen, ifall man trots begäran inte får förfrågan (eller andra bakgrundsdokument) på det officiella EU-språk man talar:

http://consultation.ffii.org/Complaint_Procedure

Det vore viktigt att svenska, och alla de övriga EU-språken, skulle användas också i känsliga sammanhang inom EU. Vi vet att svenska kan användas i festtal, men det är viktigt att det också används i praktiska situationer - både för att kommunikationen inte ska snedvridas, och p.g.a. en mera känslomässig jämlikhetsaspekt.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Degerlund

Finland

Tillbaka till Brevarkivet