Sprakforsvaret
   

Brevarkiv

Detta arkiv innehåller brev, som har skickats till olika myndigheter, institutioner, företag och enskilda. Skickar man brev, känner sig ofta vederbörande tvingad att svara. Under alla förhållanden måste brev till myndigheter diarieföras och de är i princip skyldiga att svara. När det gäller företag finns det ingen sådan skyldighet, men å andra sidan måste ett företag tänka på sina relationer till kunderna. Det är först när många reagerar vad gäller det överdrivna användandet av engelskan i Sverige; det är först när många skickar brev eller hör av sig på annat sätt, som vederbörande tar intryck av kritiken. Gör till vana att skicka iväg ett brev då och då! Skicka gärna Språkförsvaret sådana brev, så publiceras de här.


Språkförsvarets styrelse: Rundbrev till partiernas EU-kandidater - 24/5 2024

Svar från Utbildningsdepartementet på Språkförsvarets öppna brev om svenska som undervisningsspråk – 26/1 2023

Anders Schærström: Brev till Språktidningen om de-dem – Språkförsvarets nätdagbok 12/10 2022

Mats Malm m.fl.: Öppna bibliotekens skattkammare! - Svenska Akademien 20/6 2022

Ulf Parde: Brevväxling med High Coast Whisky om kartonger bara på engelska  - 1/1 2022

Stig Engzell: Brevväxling med Viva Wine Group - 11/8 2021

Kommunalrådet Robin Holmberg, kommunalråd i Ängelholm, svarar medlemmar i Språkförsvaret – 6/8 2021

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Kulturdepartementet: Erkänn älvdalskan som landsdelsspråk - Språkförsvarets nätdagbok 1/10 2020

Anna Forsell: Svar till Språkförsvaret - 4/9 2020

Språkförsvarets styrelse: Svar till Nordic Internationsl School - 31/8 2020

Nordic International School: Svar till Språkförsvaret gällande anmälan om att Nordic Internation School diskriminerar svenska språket - 30/8 2020

Nima Andacheh: Brevväxling med SVT om det onödiga ordet "blockbuster" – Språkförvarets nätdagbok 28/8 2020

Per-Owe Albinsson: Brevväxling med Patrik Allinger, CityMail - 6/8 2020

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Nordic International School diskriminerar svenska språket – Språkförsvarets nätdagbok 30/6 2020

Ola Nilsson: Brevväxling med SVT om engelsk berättarröst i dokumentär om Tintin - Språkförsvarets nätdagbok 9/5 2020

Bertil Göransson: Stämmer det att Mittmedia ska bli engelskt? – 7/5 2020

Tove Frisch: Brev till A23 Lab i Uppsala om varningsskylt på engelska – 14/4 2020

Brevväxling mellan Bengt Blomberg och SVT: SVT försvarar att en dansk tv-serie fick titeln "When the dust settles" med ett goddag yxskaft-svar – 14/4 2020

Bengt Blomberg: Brev till SVT om engelska sjukan - 12/4 2020

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Borde inte Stockholms namnberedning följa Språkrådets svenska skrivregler? - 23/10 2019

Anders Schærström: Ordval i reklam brev till Viking Line 29/9 2019

Lars Göran Asmundsson: Brev till Sveriges Radio om märkligt ordval - 2/8 2019

Kjell Rindar: Brevväxling med Skansen om Baltic Sea Science Center – 19/7 2019

Per-Owe Albinsson: Brev till hamburgerkedjan Max - 8/7 2019

Jonas Borelius: Granskningsnämnden har en egen tolkning av språklagen - 18/6 2019

Justitieombudsmannen – JO: Svar på Språkförsvarets anmälan om Stefan Löfvens tal på engelska i EU-parlamentet  – 11/6 2019

Magnus Hansson: Nytt svar från Statsrådsberedningen (på en följdfråga med anledning av svaret den 9 maj) angående Stefan Löfvens tal på engelska i EU-parlamentet - Språkförsvarets nätdagbok den 15/5 2019

Magnus Hansson: Statsministern var bara artig - Språkförsvarets nätdagbok 9/5 2019

Språkförsvarets styrelse: Protest mot Internationella engelska skolans etablering i Karlskrona – Språkförsvarets nätdagbok 7/5 2019

Språkförsvarets styrelse: Varför har svenskan så svagt skydd i svensk skola? – 8/4 2019

Kulturdepartementet : Svar angående svenska språkets ställning till Per-Owe Albinsson m.fl.  – 28/8 2018 –  se också sidan 2

Svenska Jägareförbundet: Svar på Språkförsvarets öppna brev – 23/8 2018

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Vad innebär jägarexamen på engelska i praktiken? - Språkförsvarets nätdagbok 22/8 2018

Miljöpartiet: Svar till Per-Owe och övriga medlemmar i språkförsvaret - 20/7 2018

Ludvig Aspling: Svar från Sverigedemokraterna på skrivelse från Christina Johansson med flera - juli 2018

Christina Johansson m.fl.: Brev till partiledarna om svenska språkets ställning inför riksdagsvalet 2018 - Språkförsvarets nätdagbok 22/6 2018

Namnvårdsgruppen: Brev till civilministern om hur Myndigheten för digital förvaltning ska förkortas -  13/6 2018

Språkförsvarets styrelse: JO-anmälan: Säkerhetsinstruktioner måste meddelas på svenska i samband med inrikesflygningar i Sverige – Språkförsvarets nätdagbok 28/5 2018

Angående fråga från Språkförsvaret till SR 17 maj 2018 Språkvården vid SR/SVT/UR 21/5 2018

Varför slarvar Sveriges Radio med översättningar från engelska? – Språkförsvarets nätdagbok 17/5 2018

Bo Alvberger: Brevväxling med SVT om Trumps "hårspänne" - 15/1 2018

Arne Rubensson: Brevväxling med Sveriges Olympiska kommitté om namnet Olympic Day - 24/9 2017

Stella: Brevväxling med Binero - 15/7 2017

Harald Henrysson: Brevväxling med Axa om produktnamn på engelska - 10/5 2017

Susanne Gerstenberg: Brev till Lundströms bokradio i Sveriges Radio P1 - 19/3 2017

Anders Bodén: Brevväxling med Siv Kraft Mäklarbyrå – 4/3 2017

Björn I Ohlson: Brevväxling med Sunbirdie om anglicismer - 20/1 2017

Lars Nordberg: Brevväxling med Viking Line om svengelskt trams - 8/10 2016

Bertil Göransson: JO-anmälan av Försvarsdepartementet - 3/10 2016 och JO:s beslut 11/10 2016

Lars Fredriksson/Per-Åke Lindblom: Brev till Stockholmscentern apropå namngivningen "Stockholm Low Line" – Språkförsvarets nätdagbok 3/10 2016

Bengt Blomberg: Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om språklig diskriminering – 8/6 2016

Bengt Svensson: Svar till Västtrafik om appen To go – 5/6 2016

Bertil Göransson: Brevväxling med Västtrafik om appen To go - 20/5 2016

Anders Bodén: Brevväxling med Historiska museet om "History unfolds" – 21/3 2016

Sophie Nyman: Svar från Historiska museet på kritik mot utställningstiteln "History unfolds" – 11/3 2016

Arne Rubensson: Brev till Historiska museet angående "History unfolds the museum" – 7/3 2016

Bo Alvberger: Historia blottar sig - brev angående Historiska museets utställningstitel "History unfolds" – 7/3 2016

Lars Nordberg: Brev till Maria Jansén, Historiska museet, om ”History unfolds” – 7/3 2016

Lars Fredriksson: Brev om utställningen"History unfolds" på Historiska museet - 7/3 2016

Irene Elmerot: Märklig behandling av TNC - 22/2 2016 

Christer Furberg: TNC - 22/2 2016

Agneta Hallin: Ang. PM om offentlig terminologi - 22/2 2016 

Remissvar från Rickard Lövström till utredningen om TNC - 22/2 2016 

Helena Palm: Synpunkter på pm Uppdrag om offentlig terminologi - 22/2 2016 

Barbro Ehgrenberg-Sundin: Synpunkter på utredningen om infrastrukturen för svensk terminologi - 20/2 2016

Peter A. Sjögren: Näringsdepartementets promemoria Uppdrag om offentlig terminologi av den 15 januari 2016 - 22/1 2016 

Språkförsvarets styrelse: Sänd dokumentärer på originalspråk – sluta dubba till engelska i svensk teve - 31/1 2016

Harald Henrysson: Brevväxling med Oatly om företagets språkval vid marknadsföring - 25/12 2015

Språkförsvarets styrelse: Brev till SIL International om internationell språkkod för älvdalskan – 27/11 2015 och i engelsk översättning

Robert Philippson: Åbent brev til rektor om lukningen af sproglinjer – CBS Observer 25/11 20154

Björn I. Ohlson: Brev om "A house" - 10/11 2015

Kristian Rosengren: Högst osannolikt att namnberedningen skulle tillstyrka namnet "Stockholm Low Line" - 2/11 2015

Lars Nordberg: Brev om "Food Village" – 2/11 2015

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Ersätt "Stockholm Low Line" med "Spårpromenaden"  – 2/11 2015

Lars Nordberg: Brev till AMF Fastigheter – 19/10 2015

Henrik Rosenkvist: A reply to Anna Westerberg - september 2015

Språkförsvarets styrelse: Remissvar till betänkandet "Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)" - 10/9 2015

Bertil Göransson: Brev till Svenska Dagbladet om svengelska uttryck – 5/8 2015

Jan F Jonsson: Brev till Stefan Lövén om "advisory board"  – 9/7 2015

Bertil Göransson: Brev till Mikael Damberg om "advisory board"  – 2/7 2015

Ib Brandt Jørgensen m.fl.: Rektor, hvad tænker du dog på?– Jyllands-Posten 26/6 2015

Bertil Göransson: Brevväxling med Nymans Ur 1851 – 1/6 2015

Deutsche Sprachwelt: Öppet brev till Graf Lambsdorff - 7/5 2015

Svar från Alexander Graf Lambsdorff på brev från Språkförsvaret (också översatt) – 7/5 2015

Modersmål-Selskabet: Brev til Alexander Graf Lambsdorff – 29/4 2015

Språkförsvarets styrelse: Brev till Alexander Graf Lambsdorff, Europaparlamentets viceordförande, om engelskans ställning i EU och Tyskland –  Språkförsvarets nätdagbok 14/4 2015

Frank-Michael Kirsch: Brev till Alexander Graf Lambsdorff, vice ordförande i Europaparlamentet, om engelskans ställning  – 10/4 2015

Georg Rehm/Andrejs Vasiljevs m.fl.: Europe’s Digital Single Market must be multilingual! - Open letter to the European Comission 20/3 2015

Arne Rubensson: Varför annonserar IKEA på engelska i DN för sitt museum i Älmhult? – 8/3 2015

Susanne Ljung-Adriansson: Brevväxling om "Shoe stories" – 27/1 2015

James Garrabrant: Älvrummet: Fånig, vulgär och felstavad affisch på engelska - Språkförsvarets nätdagbok 27/1 2015

Bertil Göransson: Varför visar Oatly ett sådant självförakt för vårt svenska språk? – 25/1 2015

Björn I Ohlson: Varför heter det Makerspace? - 22/12 2014

Sara Arvidsson: Svar från Albert Bonniers förlag till Bengt Lidal – 18/12 2014

Bengt Lidal: Brev om "The Drop" – 15/12 2014

Kjell Rindar: Det borde heta Keso – 10/12 2104

Sveriges Författarförbund: Angående förslaget till nedskärning av statsbidraget till Terminologicentrum – 25/11 2014

Charlie Åberg: Svar från Skavlan-redaktionen – 21/11 2014

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till SVT om ett Skavlan-program - 16/11 2014

Brev till näringsdepartementet: Föreningen Språkrådgivning och textvård är mycket oroad för det svenska fackspråket - språkrådgivning.se 15/11 2014

Per-Åke Lindblom: Brevväxling med Göteborgs konstmuseum om "Friction of Ideas" - 27/9 2014

Christer Jansson: Benämn en svensk standard enligt svensk standard! - 6/8 2014

Björn I. Ohlson: Brevväxling om Meatballs - 2/8 2014

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Angående Stockholm stads namnval för evenemanget "Open Streets" - 22/7 2014

Mariann Tell: Brevväxling om "Open Streets Stockholm" - 13/7 2014

Marika Junström: Svar från Svenska filminstitutet - 19/6 2014

Språkförsvarets styrelse: Brev till Svenska filminstitutet om innehållssammanfattning på engelska - 19/6 2014

Björn I. Ohlson: Brevväxling om Spårväg Syds "Open space" - 2/6 2014

Per-Åke Lindblom: Brevväxling med Eva Hamilton om SVT Flow - 24/4 2014

Trafikverket: Svar till Språkförsvarets styrelse om "Duck crossing" - 6/4 2014

Michaël Stenberg: Brev till P1 Morgon om intervju på engelska med en danska - 2/4 2014

Lars Göran Asmundsson: Ska svenskar och danskar prata engelska med varandra? - 1/4 2014

Per-Åke Lindblom: Är språklagen odemokratisk och därmed Språkförsvaret odemokratiskt? - 25/3 2014

Bertil Göransson: "Duck crossing". Till vägansvariga i Halmstads kommun - 24/3 2014

Språkförsvarets styrelse: Varför använder sig Halmstads kommun av skylten "Duck crossing"? - 20/3 2014

Hillo Nordström: Brev till Berwaldhallen om "Love Mozart" - 6/3 2014

Språkförsvarets styrelse: Svar till Johan Svensson - 23/2 2014

Språkförsvarets styrelse: Inför behandlingen av "Nationella patent på engelska" - 15/2 2014

ACSIS styrelse: Öppet brev med anledning av Vetenskapsrådets beslut att ta fram en avvecklingsplan för sitt stöd till ett antal humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter i Sverige - 6/12 2013

Dekanerna för de humanistiska och med dem jämförbara fakulteterna i Sverige: Öppet brev till Vetenskapsrådet angående avveckling av tidskriftsstöd - 26/11 2013

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Vetenskapsrådets styrelse om successiv avveckling av tidskriftsstöd - 22/11 2013 - också publicerat på journalisten.se 25/11 2013 och i Tidningen Kulturen 26/11

Elisabet Hilding Awla: Brevväxling med Lindex om "More at Lindex" med mera - 20/11 2013

Harald Henrysson: Brev till Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet, om "Op-ed" - 4/11 2013

Åke Löfgren: Brevväxling med Arbetets museum om utställningsnamnet "Beyond the image" - 15/10 2013

Jonas Borelius: Brevväxling om användning av engelska i programmet "Den OerHÖRDA kören" i SR - 29/7 2013

Harald Henrysson: Annonsmisstag? Brev till Märta Måås-Fjetterström AB - 27/7 2013

Justitieombudsmannen: Beslut angående Språkförsvarets anmälan mot Myndigheten för radio och tv  - 19/7 2013

Craig Weatherhill: Recognition of the Cornish people – An Open Letter to MPs - Cornwall24.net 14/7 2013

Per-Åke Lindblom: Frågor till Ulla Hamilton om "Open Streets" - 26/6 2013

Björn I. Ohlsson: Brevväxling med Ulla Hamilton om "Open Streets" - 25/6 2013

Kulturdepartementet: Angående brev från Språkförsvaret till Kulturdepartementet - 20/5 2013

Bengt Svensson: Brev till Kooperation utan gränser om We-effekten - 12/5 2013

Cecilia Rydbeck: Brevväxling med Anneli Rogeman om namnet "We Effect" - 11/5 2013

Jonas Borelius: Brev till programansvariga för "Stil" om långa monologer på engelska - 6/5 2013

Louise Thurén: Brevväxling med Dramaten om pjästiteln "Other Desert Cities" - 26/4 2013

Gunnar Lund: Brevväxling med Patrick Vestberg om "Stockholm Science & Innovation School" - 26/4 2013

Språkförsvarets styrelse: Fråga till Kulturutskottets ledamöter p.g.a. underlåtenhet från Granskningsnämnden att besvara en fråga av principiell natur - 25/4 2013

Per-Åke Lindblom: Varför har den nya gymnasieskolan i Kista fått ett engelskt namn? - 25/4 2013

Bertil Göransson: Brev till Statoils marknadsavdelning om "miles" - 17/4 2013

Beslut från Granskningsnämnden för radio och tv - 5/4 2013

Språkförsvarets styrelse: Brev till Kooperation Utan Gränser om  namnet "We Effect" - 2/4 2013

Språkförsvarets styrelse: Förfrågan om underlåtenhet från Granskningsnämnden att besvara en fråga av principiell natur - brev till GD för Myndigheten för radio och tv 25/3 2013

Anne-Marie Fischer Rasmussen: Brev till det danska tysklärarförbundet - 12/3 2013

Harald Henrysson: Brevväxling med Brutal Brewing - 11/3 2013

Hillo Nordström: Brevväxling med Brutal Brewing - 11/3 2013

Susanne Ljung-Adriansson: Brevväxling med Brutal Brewing om den engelskspråkiga webbplatsen - 11/3 2013

Björn I. Ohlson: Varför så mycket engelska, Bolia? - 10/3 2013

Lars Fredriksson: Rekord i töntighet - brev till Brutal Brewing - 10/3 2013

Karin Adolfsson: Svar till Hillo Nordström om "Love Bach" - 31/1 2013

Hillo Nordström: Brev till Berwaldhallen om "Love Bach" - 29/1 2013

Kenneth Ullberg: Brev till Samuel Villius om "lookalike" - 28/1 2013

Gunnar Lund: Brev till SVT:s Tittarservice om bristande språkkunskaper - 19/12 2012

FRIS: Brev till Statsrådet Erik Ullenhag - 17/12 2012

Svar till Jonas Borelius: Din anmälan mot Amerikanska gränser,P1 -  Granskningnämnden för radio och tv december 2012

Brev till SVT/Radionämnden:  Anmälan om brott mot § 10 sändningsavtalet med staten - Språkförsvaret 3/12 2012

Hillo Nordström: Brevväxling med Ulla Hamilton, trafikborgarråd, om "The Best Christmas in Scandinavia" - 25/11 2012

Björn I. Ohlson: Brev till Ekerö kommun - 16/11 2012

Hillo Nordström: Anmälan mot P2 för bristande översättningar från engelska - 16/11 2012

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Färgfabriken om "Stockholm on the Move" - 29/10 2012

Gunnar Lund: Brev till riksdagens utbildningsutskott - 12/10 2012

Gunnar Lund: Brev till Karlstads Bostads AB om marknadsföring på engelska - 6/10 2012

Gunnar Lund: Brevväxling med Addnature - 23/9 2012

Gunnar Lund: Brevväxling med PWC Sverige om kundtidningen MyBusiness Magazine - 20/9 2012

Gunnar Lund: Brev till regeringskansliet om "digital champion" - 12/9 2012

Gunnar Lund: Brev till Filippa K om reklam uteslutande på engelska - 7/9 2012

Gunnar Lund: Brev till Karlstads universitet och Statens konstråd - 28/8 2012

Gunnar Lund: Brev till Dogrescue - 18/8 2012

Gunnar Lund: Brev till värnamopolitiker om marknadsföringen av Värnamo - 7/8 2012

Gunnar Lund: Sveriges - inte Englands television -  27/7 2012

Björn I. Ohlson: Fortsatt brevväxling med Åsa Hansson, Norrporten AB, om "Flat Iron Building" - 18/7 2012

Gunnar Lund: Brev till McDonalds om "I´m lovin´it" - 1/7 2012

Gunnar Lund: Brev till ÅF-Consult - 24/6 2012

Björn I. Ohlson: Brev till Norrporten om "Flat iron building" - 23/6 2012

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Illums Bolighus A/S - 15/6 2012

Lars Nordgren: Brev till Göteborgs universitet om den förestående nedläggningen av undervisningen i grekiska - bloggen "Venanzio" 14/6 2012

Monica Ewert: Svar till Gunnar Lund om "Stockholm entertainment district" - 14/6 2012

Gunnar Lund: Brev till TV4 om "Late night EM" - 13/6 2012

Gunnar Lund: Brev till Stockholms kommunstyrelse om "Stockholm enterrtainment district" - 12/6 2012

Gunnar Lund: Brevväxling med sportskotillverkaren Asics - 1/6 2012

Språkförsvarets styrelse: Brev till Sveriges Radio P1 om "batchnummer" - 1/6 2012

 

Gunnar Lund: Brev till riksdagsledamöterna om svenskan som patentspråk - 19/5 2012

Gunnar Lund: Brev till Stiga - 12/5 2012

Gunnar Lund: Fortsatt brevväxling med Micki Leksaker AB - 3/5 2012

Gunnar Lund: Brevväxling med Erik Hedén, IDG - 22/4 2012

Gunnar Lund: Brev till Micki Leksaker AB - 21/4 2012

Gunnar Lund: Brev till kommunfullmäktigeledamöterna i Stockholm - 14/4 2012

Gunnar Lund: Brev till Stockholmscentern om "Open Streets Stockholm" - 14/4 2012

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Markus Berensson om "Open streets Stockholm" - 12/4 2012

Gunnar Lund: Brevväxling med beslutsfattare om "Stockholm - the capital of Scandinavia - 31/3 2012

Eva Sundberg: Öppet brev till landskapsregeringen - Nya Åland 20/3 2012

Gunnar Lund: Brev till Oslos turistchef om "The Capital of Scandinavia" - 16/3 2012

Harald Henrysson: Brev till Swedavia Arlanda om skyltning på flygplatsen - 12/3 2012

Björn I. Ohlson: Brev till Luleås Tekniska Universitet om platsannonser - 11/3 2012

Ulrika Bengtsson Verde: Svar från Linnéuniversitet - 8/3 2012

Ingvar Nilsson: Brev till Integrative Care - 7/3 2012

Susanne Ljung-Adriansson: Brevväxling med initiativtagarna till "City of care" - 29/2 2012

Gunnar Lund: Brev till Svenska Skidförbundet - 28/2 2012

Jonas Borelius: Brev till Christer Åberg, VD för Arla Foods, om engelska beskrivningar - 13/2 2012

Björn I. Ohlson: Brevväxling med KappAhl - 6/ 2012

Språkförsvarets styrelse: Brev till Linnéuniversitetet om engelska sektionsnamn - 1/2 2012

Gunnar Lund: Brev till Linköpings och Norrköpings kommun om "East Sweden" - 26/1 2012

Jonas Borelius: Brevväxling med Dustin - 24/1 2012

 

Jonas Borelius: Brev till Ingrid Hedström om den fortsatta hollywoodifieringen - 21/1 2012

Gunnar Lund: Svar till Miranda Jensen, BonnierFastigheter, om "Nice to meet you, hornstull" - 28/12 2011

Gunnar Lund: Brev till Bonnierfastigheter om "Nice to meet you, Hornstull" - 24/12 2011  

Arne Rubensson: Brevväxling med Miranda Jensen, BonnierFastigheter, om "Nice to meet you, Hornstull" - 21/12 2011

Gemensam skrivelse från SDUR och SDF till Utbildningsradion om Drömtårtan - SDUR:s webbplats 20/12 2011

Gunnar Lund: Brev till Nobelprisstiftelsen om "Nobel Prize Center" - 6/12 2011

Arne Rubensson: Brev till Luleås Tekniska Universitet om anställningsannonser på engelska - 23/11 2011

Arne Rubensson: Brevväxling om Stockholm Waterfront - 21/11 2011

Språkförsvarets styrelse: Brev till Camilla Berggren, Vasabladets chefredaktör - 17/11 2011

Gunnar Lund: Svar till Nikolina Bucht om "The Capital of Scandinavia" - 12/11 2011

Nicolina Bucht: Svar till Gunnar Lund om "The Capital of Scandinavia" - 7/11 2011

Nätverket Ja til sprogs initiativgruppe: Åbent brev til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard - 31/10 2011

Susanne Wadeborn: Svar till Gunnar Lund om skyltning på Naturhistoriska - 5/10 2011

Gunnar Lund: Brev till Stockholms stad om "The Capital of Scandinavia" - 5/10 2011

Gunnar Lund: Brevväxling med SAOL-redaktionen om uttrycket "anglifiera" - 1/10 2011

Klas H.: Brev till P1-morgon om "Damen - 23/9 2011

Språkförsvarets styrelse: Brev till Skolverket angående de nya kurskoderna i Moderna språk i Gy11 - 12/9 2011

Björn I. Ohlson: Brev till Langley - 12/9 2011

Harald Henrysson: Fortsatt brevväxling angående kulturkalasets affisch i Göteborg - 23/8 2011

Harald Henrysson: Brevväxling angående kulturkalasets affisch i Göteborg - 20/8 2011

Tord Gyllenhammar: Brevväxling med Therése Looström, Göteborgs kulturkalas - 16/8 2011

Björn I. Ohlson: Brev till bolia.com - 12/8 2011

Björn I. Ohlson: Brev till Martin Schibli, Kalmar konstmuseum, om The Reurn of the Losers - 5/8 2011

Kerstin Bergstedt: Brevväxling med Lars Ryding om engelskan i Sveriges Radio 31/7 2011

Kerstin Ingmanson: Brev till Lars Ryding - 26/7 2011

Björn I. Ohlson: Brev till IliveSthlm om företagsnamnetnamnet - 17/7 2011

Gunnar Lund: Beträffande er nya slogan - where Sweden begins 9/7 2011

Björn I. Ohlson: Svar till Camilla Zedendahl om Sigtuna nya varumärke - 8/7 2011

Staffan Björklund: Brev till Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna, om Sigtunas identitet - 7/7 2011

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Destination Sigtuna om det nya varumärket "Sigtuna - where Sweden begins" - 24/6 2011

Harald Henrysson: Vad gäller om regeringens e-postadresser? - 13/6 2011

Björn I. Ohlson: Brev till Trafikkontoret m.fl 13/6 2011

Björn i. Ohlson: Svensk (?) nationaldag - brev till Stockholms kulturförvaltning m.fl. 3/6 2011

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Lindex om reklam på onödig engelska - 26/5 2011

Jonas Borelius: Brevväxling med Skara Sommarland om nonchalant tv-reklam - 25/5 2011

Björn I. Ohlson: Brev till Vikingline om annonsspråk - 22/5 2011

Mikael Gaunitz: Brev till Varbergs kommun om mångspråkig information - 20/5 2011

Jonas Borelius: Fortsatt brevväxling om Falu Rödfärgs senaste reklamfilm på engelska - 3/5 2011

Jonas Borelius: Brev till Falu Rödfärg om nonchalant reklam på engelska - 3/5 2011

Tvångsregistrering av döva är strukturell diskriminering - Sveriges Dövas Riksförbund 6/4 2011

Sten Skiöld: Nu har jag röstat med kundfötterna, för mitt modersmåls skull - brev till Tele2 6/4 2011

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Öppet brev till Sveriges regering och riksdag - Svenskans sak i Finland är vår - 3/4 2011 

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Riksdagsinformation angående skydd för visslare, visselblåsare, larmare m.fl. - 30/3 2011

Björn Svärd: Svar från Posten Meddelande AB till Björn I. Ohlson - 25/3 2011

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Rundbrev till franska språkorganisationer om "Make Musik" i Stockholm - 20/3 2011

Björn I. Ohlson: Brevväxling med SKTF-tidningen om "whistleblowers" - 11/3 2011

Mikael Albacke: Brev till Margareta Grape, Svenska kyrkan, om behovet av svenskklingande namn - 8/3 2011

Harald Henrysson: Brevväxling med Klas Andersson/SvD om flashiga Mood Stockholm - 4/3 2011

Björn I. Ohlson: Brev till Täby Centrum och Unibail-Rodamco om ”Spirit of art” - 18/2 2011

Björn I. Ohlson: Brev till Postens Frimärken/AB Posten - 3/2 2011

Björn I. Ohlsson: Brev till Arkitekturmuseet om "live" - 26/1 2011

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister, om regeringens engelskspråkiga e-postadresser - 9/1 2011

Henrik Gidlund: Svar från Trafikkontoret om "Best Christmas in Scandinavia" - 21/12 2010

Svar från Näringsutskottet, inklusive promemoria från Justitiedepartementet, på Språkförsvarets skrivelse, "Vilka patentspråk ska vara obligatoriska i EU?" - 20/12 2010

Björn I. Ohlsson: Brev till fastighetsbolaget Unibail-Rodamco om "Solna loves xmas" - 14/12 2010

Joachim Gustafsson: Svar till Gunnar Lund angående Sveriges språklag - 13/12 2010

Jonathan Smith: Brev till Sofia Persson, projektledare på Trafikverket, om kampanjen "Don´t drink & drive" - 10/12 2010

Mariann Tell: Brevväxling med Lindex om kampanjskyltar på engelska - 10/12 2010

Gunnar Lund: Brev till Länsstyrelsen Värmland m.fl. om engelska sjukan - 9/12 2010

Per-Åke Lindblom: Brev till Trafik- och renhållningsnämnden om "Best Christmas in Scandinavia" - 8/12 2010

José Luis Rodriguez Zapatero/Silvio Berlusconi: Brev till EU-kommissionen om patentspråken i EU - 7/12 2010

Björn I. Ohlson: Slå vakt om vårt svenska språk - brev till Riksförbundet HSB 27/11 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Vilka patentspråk ska vara obligatoriska i EU? - 22/11 2010

Björn I. Ohlson: Svar till Eva Nielsen om Norra Djurgårdsstaden - 18/11 2010

Eva Nielsen: Svar till Björn I. Ohlson om Norra Djurgårdsstaden - 17/11 2010

Regina Kevius: Svar till Björn I. Ohlson om Norra Djurgårdsstaden - 16/11 2010

Björn I. Ohlson: Brev till Stockholms stadsbyggnadskontor m.fl. om "Stockholm Royal Seaport" - 15/11 2010

Gunnar Lund: Brev till Per-Samuel Nisser och övriga kommunalråd i Karlstads kommun om Karlstads flygplats - 15/11 2010

Olof Flemström: Brevväxling med Alewalds Outdoor & Sports - 12/11 2010

Björn I. Ohlson: Brev till SKTFtidningen om eventuell namnändring - 9/11 2010

Ewa Björling m.fl. ministrar: Brev till EU-kommissionären Michel Barnier - 9/11 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Språkvårdssamfundet - 8/11 2010

Björn I. Ohlson: Brev till Atrium Ljungberg om "floor manager" - 29/10 2010

Klas H.: Brev till "Good News Magazine" - 19/10 2010 

Klas H.: Brev till Vetenskapsradion om användning av engelsk beteckning i stället för svensk - 18/10 2010 

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger: Svar till Mariann Tell - 15/10 2010

Gunnar Lund: Brev till Ola Orsmark om alternativ till "food court" - 15/10 2010 

Christian Holmbäck: Brevväxling med Vattenfall om namnfråga - 13/10 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till EU-ministern/EU-nämnden om sparåtgärder beträffande svensk tolkning i EU - 12/10 2010 

Björn I. Ohlson: Brev till Södermalmsnytt om artikeln "De knyter ihop Storstockholm" - 9/10 2010 

Jörgen Lindström, SL: Svar till Mariann Tell om "Look up - Tramcars passing" - 6/10 2010 

Gunnar Lund: Svar till Ola Orsmark, Jernhusen Ab, om "food court" - 3/10 2010  

Ola Orsmark: Svar till Gunnar Lund om "food court" - 1/10 2010 

Frank-Michael Kirsch: Svar till Anna Malmqvist, KF Fastigheter, om "Bromma Blocks" - 1/10 2010

Gunnar Lund: Brev till Ola Orsmark, Jernhusen AB, om "food court" - 30/9 2010

Mariann Tell: Brev till Riksdagens ombudsmän - JO - angående varningstext på engelska - 29/9 2010

Olof Flemström: Svar till Anna Malmqvist, KF Fastigheter, om "Bromma Blocks" - 29/9 2010

Mariann Tell: Svar till Anna Malmqvist, KF Fastigheter, om "Bromma Blocks" - 29/9 2010

Anna Malmqvist: Svar från KF Fastigheter om "Bromma Blocks" - 29/9 2010

Susanne Ljung-Adriansson: Brevväxling med Ola Orsmark, Jernhusen, om uttrycket "food court" - 27/9 2010 

Björn I. Ohlson: Brev till KF Fastigheter om "Bromma Blocks" - 25/9 2010 

Fredrik Wennström: Brev till kommunikationschef Jan Lindgren, KF Fastigheter, om "Bromma Blocks" - 24/9 2010 

Mariann Tell: Brev till KF Fastigheter om "Bromma Blocks" - 24/9 2010 

Arne Rubensson: Brev till Stadsledningskontoret, kommunikationsstaben - 23/9 2010

Jonas Borelius: Brevväxling med Anders Johansson, Aftonbladet, om "suicide by cops" - 23/9 2010

Arne Rubensson: Brev till utbildningsminister Jan Björklund om grannspråksundervisningen - 14/9 2010 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB: Svar till nätverket "Språkförsvaret" - 9/9 2010

Jonas Borelius:  Fortsatt brevväxling med Anders Pihlblad, TV4 - 2/9 2010

Jonas Borelius: Brev till Anders Pihlblad, TV4, om "Negative campaigning" - 1/9 2010

Mikael Svenske: Svar till Mariann Tell - 30/8 2010 

Medlemmar i Språkförsvaret: Brev till Engelska skolan om engelska på rasterna - 25/8 2010 

Mariann Tell: Brevväxing med HSB-Stockholm om "bostadsbattle" - 19/8 2010 

Janviktor Wahlgren: Brevväxling om "orebrotown.com" - 24/7 2010

Jonas Borelius: Brev till Radio Stockholm om engelska u-båtar - 23/7 2010

Jonas Borelius: Brev till Radio Stockholm om överdrivet bruk av engelska - 22/7 2010

Per-Åke Lindblom: Brevväxling om "orebrotown.com" - 30/6 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Inbjudan till riksdagspartierna till debattmöte den 31 augusti - 28/6 2010 

Björn I. Ohlson: Språket - varför engelska? - brev till Unibail-Rodamco 27/6 2010  

Michaël  Stenberg: Brev till Svenska Helsingforskommittén/Civil Rigths Defenders - 19/6 2010

Björn I. Ohlson: Brev till Charlotte Lundqvist, borgarrådssekreterare - 7/6 2010  

Per-Åke Lindblom: Brev till Viggo Cavling - 3/6 2010  

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Kommentar till tre högskolors yttranden - 30/5 2010  

Johan Svensson: Myten om den goda mediesvenskan punkterad - brevväxling med olika medierepresentanter - 29/5 2010 

Irina Halling: Brev från en språkkramare - Kvalitetsbloggen Expressen 23/5 2010  

Johan Svensson: När en medieoker språkkvård får svenskan att gå förlorad i översättningen - 18/5 2010

Jørgen Christian Wind Nielsen: Sprogpolitik - mediepolitik - Modersmåls-Selskabet 15/5 2010

Jan Dahlstedt: Brev om språkvården i Sveriges Radio - 7/5 2010

Charlotte Lundqvist: Svar från Stockholms stad om Stockholms stads språkpolitik - 3/5 2010

Johan Svensson: Hollywoodsvenskan, svengelskan och TT-språket - brevväxling med diverse medier 19/4 2010 - 4/5 2010

Harald Henrysson: Brev till Hemtex om "Midseason Sale" - 8/4 2010

Mariann Tell: Brev till Arla angående svenska språket - 8/4 2010

Björn I. Ohlson: Brev till Burger King om engelsk"talande" burgare - 6/4 2010

Björn I. Ohlson: Brevväxling med Magasin 3 Stockholm Konsthall - 6/4 2010

Åke Löfgren: Brevväxling med Berwaldhallens biljettkontor - 24/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: "Frågor till annonserande företag i Sverige", inklusive följebrev och utskickslista - 21/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: "Frågor till kommunikationsbyråer i Sverige", inklusive följebrev och utskickslista - 20/3 2010

Cecilia Rydbeck: Brev till SvD om intervju med Vilks på engelska - 13/3 2010

Mariann Tell: Brev till Miljonlotteriet om "walkingset" - 12/3 2010

Mariann Tell: Brev till Roger Mogert - 10/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till SIS om Swedish Standards Institute - 5/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Anmälan till JO angående krav på engelska i samband med universitetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 23/2 2010

Filip Wahlberg: Brevväxling med Dagens Nyheter om utspädningen av ordet "fri" - 17/2 2010

Jonas Borelius: Brevväxling med Pågens om Krisprolls - 4/2 2010

Jonathan Smith: Brev till Bookia Express: Utvalda av er, valda av oss - 4/2 2010

Björn I. Ohlson: Brev till JO och brevväxling med Stockholms stad - 15/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Hur ska språklagen tolkas? - brev till JO 13/1 2010

Arne Jarrick: Svar till Språkförsvaret angående Vetenskapsrådets beslut att upphöra med stöd till språkgranskning - 13/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Svar till Sveriges Lantbruksuniversitet gällande krav på engelska i samband med anställningsansökningar m.m. - 12/1 2010

Lina Rosén: Bor inte vi i Sverige? - brevväxling med Campus 1477 - 11/1 2010

Leif Börje-Frid: Brev till Startup Garage - 4/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Vetenskapsrådet om avskaffandet av bidrag för språkgranskning av tidskriftsartiklar på främmande språk - 4/1 2010

Jonas Borelius: Brevväxling om "Green Highway" - 2/1 2010

 

Underarkiv: Brev från 2009 och tidigare

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 29/5 2024)