Sprakforsvaret
   

Bara på Språkförsvaret

Det kan hända att du skrev en artikel eller insändare, som aldrig kom in någonstans. I så fall kan den fortfarande publiceras här. Eller: Du vill kanske skriva direkt för Språkförsvarets läsare. Då kan vi lägga in din text här eller på bloggen.

Skicka gärna Språkförsvaret sådana texter.


Olle Käll: Hälsningsanförande vid VDS årsmöte/delegatförsamling den 26/5 - 28/5 2023 – Språkförsvarets nätdagbok 19/6 2023

Magnus Henrekson tilldelas Språkförsvarets hederspris - Institutet för näringslivsforskning 19/4 2023

Språkförsvaret delar ut Språkförsvarets hederspris och Årets anglofån - Språkförsvarets nätdagbok 19/4 2023

Språkförsvarets styrelse med flera: Säkra svenskan som undervisningsspråk! – slutversion 22/12 2022

Språkförsvarets styrelse: Vill du underteckna det öppna brevet "Säkra svenskan som undervisningsspråk!"? – 3/12 2022

Vänsterpartiets svar på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 - 5/9 2022

Språkförsvarets styrelse: Varför diskuteras inte svenskans förhållande till engelskan i valrörelsen 2022? – Språkförsvarets nätdagbok 30/8 2022

Smart Parkering Sverige AB bötfäller 83-årig man för att han inte förstod engelska – Språkförsvarets nätdagbok 21/7 2022

Kristdemokraternas svar på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 – 10/6 2022

Per-Åke Lindblom: Moderaterna vill spara på EU:s tolkningskostnader – Språkförsvarets nätdagbok 4/6 2022

Svar från Moderaterna på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 – 31/5 2022

Svar från Liberalerna på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 – 30/5 2022

Sverigedemokraternas svar på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 – 30/5 2022

Miljöpartiet kan inte i detalj besvara Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 - 24/5 2022

Svar från Socialdemokraterna på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 - 19/5 2022 eller i nätdagboken

Anders Schærström: En otidsenlig språkbetraktelse - 16/5 2022

Svar från Centerpartiet på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 –10/5 2022 eller i nätdagboken

Språkförsvarets styrelse: Frågor till de politiska partierna inför valrörelsen 2022 – Språkförsvarets nätdagbok 14/3 2022

Språkförsvarets styrelse: Svenska språkets ställning måste diskuteras i valrörelsen 2022 -  Språkförsvarets nätdagbok 7/2 2022

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Kulturdepartementet om älvdalskans ställning – Språkförsvarets nätdagbok 23/3 2021

Programförklaring för Språkförsvaret – Språkförsvarets nätdagbok 9/1 2021

Ny antologi: Språkbytesexperimentet i svensk skola – engelska till varje pris? – Spåkförsvarets nätdagbok 4/12 2020

Språkförsvarets remissvar på utredningen "En mer likvärdig skola" av Björn Åstrand, SOU 2020:28 - Språkförsvarets nätdagbok 2/12 2020

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Kulturdepartementet: Erkänn älvdalskan som landsdelsspråk - Språkförsvarets nätdagbok 1/10 2020

Språkförsvarets styrelse: Svar till Nordic Internationsl School - 31/8 2020

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Nordic International School diskriminerar svenska språket – Språkförsvarets nätdagbok 30/6 2020

Språkförsvarets styrelse: Varför döper SVT en dansk tv-serie till When the dust settles? – Språkförsvarets nätdagbok 20/4 2020

Språkförsvarets hederspris och Årets anglofån har tilldelats Fredrik Lindström respektive Stefan Löfven – Språkförsvarets nätdagbok 16/3 2020

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Borde inte Stockholms namnberedning följa Språkrådets svenska skrivregler? - 23/10 2019

Justitieombudsmannen – JO: Svar på Språkförsvarets anmälan om Stefan Löfvens tal på engelska i EU-parlamentet  – 11/6 2019

Språkförsvarets styrelse: JO-anmälan med anledning av Stefan Löfvens tal på engelska i EU-parlamentet – myNewsDesk 3/6 2019

Språkförsvarets styrelse: Protest mot Internationella engelska skolans etablering i Karlskrona – Språkförsvarets nätdagbok 7/5 2019

Språkförsvarets styrelse: Varför har svenskan så svagt skydd i svensk skola? – 8/4 2019

Terminologicentrum erhåller Språkförsvarets pris och Internationella engelska skolan utses till Årets anglofån – Språkförsvarets nätdagbok 28/3 2019

Språkförsvarets styrelse: Den sanna historien om avvecklingen av Terminologicentrum  – Språkförsvarets nätdagbok 17/10 2018

Kulturdepartementet : Svar angående svenska språkets ställning till Per-Owe Albinsson m.fl.  – 28/8 2018 –  se också sidan 2

Svenska Jägareförbundet: Svar på Språkförsvarets öppna brev – 23/8 2018

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Vad innebär jägarexamen på engelska i praktiken? - Språkförsvarets nätdagbok 22/8 2018

Kristdemokraternas svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet – 20/8 2018

Miljöpartiets svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet - 20/8 2018

Socialdemokraternas svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet – 6/8 2018

Moderaternas svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet – 6/8 2018

Sverigedemokraternas svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet – 3/8 2018

Liberalernas svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet – 31/7 2018

Miljöpartiet: Svar till Per-Owe och övriga medlemmar i språkförsvaret - 20/7 2018

Centerpartiets svar på Språkförsvaret enkät inför riksdagsvalet – 18/7 2018

Språkförsvarets styrelse: Enkät till riksdagspartierna inför riksdagsvalet 2018 – Språkförsvarets nätdagbok 10/7 2018

Olle Käll: "Ingen svenska i svensk skola?" – Språkförsvarets nätdagbok 5/7 2018

Per-Åke Lindblom: Engelskans påverkan är bara ett knapptryck borta - Språkförsvarets nätdagbok 3/7 2018

Ludvig Aspling: Svar från Sverigedemokraterna på skrivelse från Christina Johansson med flera - juli 2018

Christina Johansson m.fl.: Brev till partiledarna om svenska språkets ställning inför riksdagsvalet 2018 - Språkförsvarets nätdagbok 22/6 2018

Språkförsvarets styrelse: JO-anmälan: Säkerhetsinstruktioner måste meddelas på svenska i samband med inrikesflygningar i Sverige – Språkförsvarets nätdagbok 28/5 2018

Angående fråga från Språkförsvaret till SR 17 maj 2018 Språkvården vid SR/SVT/UR 21/5 2018

Varför slarvar Sveriges Radio med översättningar från engelska? – Språkförsvarets nätdagbok 17/5 2018

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Ticketmaster måste använda svenska som avtalsspråk i sina avtalsvillkor – Språkförsvarets nätdagbok 27/4 2018

Moderaterna vill rekrytera lärare som inte behöver kunna svenska – Uttalande från Språkförsvarets styrelse 23/4 2018

Barnkonventionen som svensk lag måste ha en svensk språkdräkt – Uttalande från Språkförsvarets årsmöte 14/4 2018

Språkförsvarets styrelse: Engelskspråkig undervisning hotar svenskan på sikt – 27/12 2017

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Regeringskansliet om "Free Fall" – 24/11 2017

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till SSM Fastigheter om namngivning – Språkförsvarets nätdagbok 21/9 2017

Språkförsvarets styrelse: Brännbollsyran – yr av engelska? – 29/5 2017

Språkförsvarets styrelse: Culture Casbah -  lagvidrigt namn på nya stadsdelen i Malmö - pressmeddelande 24/1 2017

Björn Rehnström: Ett historiskt beslut: Alla barn ska få lära sig älvdalska och språket merit vid jobbsök - Språkförsvarets nätdagbok 3/11 2016

Per-Åke Lindblom/Carl-Gustav Pernbring: Svar till Daniel Lindeberg – Språkförsvarets nätdagbok 3/11 2016

Bertil Göransson: JO-anmälan av Försvarsdepartementet - 3/10 2016 och JO:s beslut 11/10 2016

Bengt Blomberg: Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om språklig diskriminering – 8/6 2016

Språkförsvarets styrelse: Svar till Näringsdepartementets promemoria "Uppdrag om offentlig terminologi" av den 15 januari 2016 - 21/2 2016

Sverige behöver en officiell språkstatistik – Språkförsvarets nätdagbok 16/2 2016

Språkförsvarets styrelse: Sänd dokumentärer på originalspråk – sluta dubba till engelska i svensk teve - 31/1 2016

Språkförsvaret: Anders Q Björkman tilldelas härmed Språkförsvarets pris 2015 – diplom 23/1 2016

Språkförsvaret: Tele2 utnämns härmed till Årets anglofån 2015 – diplom 23/1 2016

Missa inte seminariet "Behövs svenskan i svensk skola?" den 23 januari – Språkförsvaret 20/1 2016

Språkförsvarets styrelse: Brev till SIL International om internationell språkkod för älvdalskan – 27/11 2015 och i engelsk översättning

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Ersätt "Stockholm Low Line" med "Spårpromenaden"  – 2/11 2015

Språkförsvarets styrelse: Remissvar till betänkandet "Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)" - 10/9 2015

Språkförsvarets styrelse: Gör älvdalska till ett landsdelsspråk! –  pressmeddelande 16/8 2015, Tidningen Kulturen den 23/8 2015 och i Dala-Demokraten (odaterad)

Språkförsvarets styrelse: Svenska ska fortsätta vara obligatoriskt på gymnasiet – 27/5 2015

Språkförsvarets styrelse: Greater Copenhagen - hur stort är det? – Språkförsvarets nätdagbok 23/4 2015

Språkförsvarets styrelse: Brev till Alexander Graf Lambsdorff, Europaparlamentets viceordförande, om engelskans ställning i EU och Tyskland –  Språkförsvarets nätdagbok 14/4 2015

Språkförsvarets styrelse: Är den "nordiska modellen" ett svenskt varumärke? – 6/2 2015

Frank-Michael Kirsch: Ein Edel-Ziegelstein - 22/1 2015

Observatör: Mer engelska i rättsväsendet? - Språkförsvarets nätdagbok 10/1 2015

Årets anglofån 2014 och Språkförsvarets pris 2014 – Språkförsvaret 11/12 2014

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till SVT om ett Skavlan-program - 16/11 2014

Språkförsvarets styrelse: Skamligt ogenomtänkta språkpolitiska beslut i budgetpropositionen – pressmeddelande 2/11 2014

Per-Åke Lindblom: Hälsningsanförande vid det officiella grundandet av en svensk avdelning av Verein Deutsche Sprache den 31 oktober 2014 - 31/10 2014

Språkförsvarets styrelse: Frågor om Stockholms stads språkpolitik - 17/8 2014

Språkförsvarets styrelse: Frågor om den nordiska språkförståelsen inför riksdagsvalet 2014 - 17/8/2014

Per-Åke Lindblom: Svar till Kristina Wicksell  – 27/7 2014

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev: Angående Stockholm stads namnval för evenemanget "Open Streets" - 22/7 2014

Språkförsvaret: Pressmeddelande: Det går att använda å, ä och ö i den synliga webbadressen - Språkförsvarets nätdagbok 11/6 2014

Språkförsvarets styrelse: Varför använder sig Halmstads kommun av skylten "Duck crossing"? - 20/3 2014

Språkförsvarets styrelse: Svar till Johan Svensson - 23/2 2014

Språkförsvarets styrelse: Inför behandlingen av "Nationella patent på engelska" - 15/2 2014

Skrota namnet "Malmö Live"! - pressmeddelande från Språkförsvaret 2/2 2014

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Vetenskapsrådets styrelse om successiv avveckling av tidskriftsstöd - 22/11 2013 - också publicerat på  journalisten.se 25/11 2013 och i Tidningen Kulturen 26/11 2013

Offentligt möte med Lars-Gunnar Andersson från programmet Språket den 30 november - pressmeddelande från Språkförsvaret 10/11 2013

Föreslå ett ersättningsord - vinn en bok! - pressmeddelande från Språkförsvaret 2/10 2013

Nätverket Språkförsvaret: Yttrande över Delbetänkandet SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet - 22/9 2013

Per-Åke Lindblom: Inledning i samband med Språkvårdsgruppens möte den 12/9 2013

Per-Åke Lindblom: Svar till Johan Svensson - 27/8 2013

Justitieombudsmannen: Beslut angående Språkförsvarets anmälan mot Myndigheten för radio och tv  - 19/7 2013

Språkförsvarets styrelse: Pressmeddelande: JO-anmälan angående Granskningsnämnden för radio och tv - 15/7 2013

Per-Åke Lindblom: Rapport från VDS Bundesdelegiertenversammlung den 14 - 15/6 2013 - Verein Deutsche Sprache 21/6 2013

Per-Åke Lindblom: Hälsningsanförande vid Verein Deutsche Spraches Bundesdelegiertenversammlung den 15/6 2013 och i tysk version

Per-Åke Lindblom: Föredrag på arbetsmöte vid Verein Deutsche Spraches Bundesdelegiertenversammlung den 14/6 2013 och i tysk version

Kulturdepartementet: Angående brev från Språkförsvaret till Kulturdepartementet - 20/5 2013

Språkförsvarets styrelse: Fråga till Kulturutskottets ledamöter p.g.a. underlåtenhet från Granskningsnämnden att besvara en fråga av principiell natur - 25/4 2013

Språkförsvarets styrelse: Statoil säljer "miles" i stället för blyfri bensin och diesel - pressmeddelande 16/4 2013

Språkförsvarets styrelse: Förfrågan om underlåtenhet från Granskningsnämnden att besvara en fråga av principiell natur - brev till GD för Myndigheten för radio och tv 25/3 2013

Per-Åke Lindblom: Vilka är töntiga - filmtitlarna eller de som tycker det? - Språkförsvarets nätdagbok 2/3 2013

Filmen "De rouille et d'os" borde heta "Rost och ben" i Sverige - pressmeddelande från Språkförsvaret 28/1 2013

Din anmälan mot "Why poverty", SVT - Granskningsnämnden för radio och tv 14/1 2013

Jørgen Christian Wind Nielsen: Översättning och tolkning korsar per definition språkliga och kulturella gränser - januari 2013

Frank-Michael Kirsch: Stora språk i världen - småspråk i Sverige - 21/12 2012

Brev till SVT/Radionämnden:  Anmälan om brott mot § 10 sändningsavtalet med staten - Språkförsvaret 3/12 2012

Språkförsvaret: Öppet brev till SVT: Fattigdom kan också manifesteras på ett språkligt plan - 28/11 2012

Gunnar Lund: Spanska mer internationellt än Umeå Christmas Market - 23/11 2012

Vad är det för speciellt med Umeå Christmas Market? - pressmeddelande från Språkförsvaret 14/11 2012

Per-Åke Lindblom: Patentkrav på svenska kommer att sakna rättsverkan i Sverige - Språkförsvarets nätdagbok 28/9 2012

Språkförsvaret: Yttrande över betänkandet SOU 2012:19 Nationella patent på engelska?  - 28/8 2012

Föredragen från oktoberseminariet 2008 samlade på ett ställe på YouTube - Språkförsvarets nätdagbok 25/8 2012

Språkförsvaret först i Sverige med att använda å, (ä) och ö i webbadressen? - pressmeddelande från Språkförsvaret 30/5 2012

Ge "Open Streets Stockholm" ett svenskt namn! - pressmeddelande från Språkförsvaret 18/4 2012

Språkförsvaret: Pressmeddelande: Dansk film får enbart engelsk titel i Sverige? - 15/4 2012

Gunnar Lund: Hen eller den - det är frågan - Språkförsvarets nätdagbok 11/4 2012

Per-Åke Lindblom: Mer om "hen" - Språkförsvarets nätdagbok 11/2 2012

Henry Thorson: "Vad säger du, Miss. Cromwell?" Grodor i tidningstext och filmöversättning - 6/2 2012

Var ligger East Sweden? - pressmeddelande från Språkförsvaret 26/1 2012

Per-Åke Lindblom: Tummen ner för "hen" - Språkförsvarets nätdagbok 21/1 2012

Jørgen Christian Wind Nielsen: Sprogene i EU - hvornår begynder demokratiet? - januari 2012

När skall svenskan duga för filmbolagens titlar? - pressmeddelande från Språkförsvaret 2/12 2011

Jonathan Smith: Språk att äga, älska och ärva - bloggen "Kalinga" 25/11 2009

Stig Hallgren: Kulturspråk trängs tillbaka i strid med EU:s målsättning - 17/10 2011

Språkförsvarets styrelse: Brev till Skolverket angående de nya kurskoderna i Moderna språk i Gy11 - 12/9 2011

Gunnar Lund: Jorå, åjro - Språkförsvarets nätdagbok 12/9 2011

Marika Tandefelt: Utlåtande om Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva. En antologi - 3/9 2011  ../?id=1058

Riksdagens ombudsmän (JO) ger Språkförsvaret rätt - Språkförsvarets nätdagbok 2/9 2011

Sigtuna - where Sweden begins? - pressmeddelande från Språkförsvaret 28/6 2011

Per-Åke Lindblom: Är finlandssvenskarna en av världens mest privilegierade minoriteter? - Språkförsvarets nätdagbok 23/6 2011

Per-Åke Lindblom: Om rätten att forska på svenska - Språkförsvarets nätdagbok 19/5 2011

Ulf Modin: Finnarna och svenskan - 7/4 2011

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Öppet brev till Sveriges regering och riksdag - Svenskans sak i Finland är vår - 3/4 2011 

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Rundbrev till franska språkorganisationer om "Make Musik" i Stockholm - 20/3 2011

Arne Rubensson: Är undervisning på engelska verkligen bra för inlärningen? - Språkförsvarets nätdagbok 19/2 2011

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister, om regeringens engelskspråkiga e-postadresser - 9/1 2011

Gunnar Lund: Brev till Länsstyrelsen Värmland m.fl. om engelska sjukan - 9/12 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Vilka patentspråk ska vara obligatoriska i EU? - 22/11 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Språkvårdssamfundet - 8/11 2010

Varningstexter behöver inte vara skrivna på svenska - pressmeddelande från Språkförsvaret 2/11 2010

Per-Åke Lindblom: Inledning vid Språkvårdssamfundets paneldiskussion i Uppsala den 28/10 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till EU-ministern/EU-nämnden om sparåtgärder beträffande svensk tolkning i EU - 12/10 2010 

Mariann Tell: Brev till Riksdagens ombudsmän - JO - angående varningstext på engelska - 29/9 2010

Arne Rubensson: Brev till utbildningsminister Jan Björklund om grannspråksundervisningen - 14/9 2010 

Olle Käll: Hälsningsanförande vid debattmöte om språklagen den 31 augusti 2010

Medlemmar i Språkförsvaret: Brev till Engelska skolan om engelska på rasterna - 25/8 2010 

Per-Åke Lindblom: Hindi är inte nyttigare än svenska i Finland - Språkförsvarets nätdagbok 25/8 2010

Per-Åke Lindblom: Språktest - ingen mirakelmedicin - Språkförsvarets nätdagbok 15/8 2010

Olle Käll: Fler språk i skolan än engelska - Språkförsvarets nätdagbok 3/8 2010

Per-Åke Lindblom: En kommentar till Carl Rudbeck - 30/7 2010

Birger Winsa: Europarådet följer Meänmaas initiativ: Meänkieli och finska är instrument för regional utveckling - 17/7 2010 

Johan Svensson: Om mediespråkvård på undantag - systemkraschen snart ett faktum? - 16/7 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Inbjudan till riksdagspartierna till debattmöte den 31 augusti - 28/6 2010 

Hillo Nordström: Referat från seminariet "Reklam på engelska - kulturellt ofredande?" den 30/5 2010 - 23/6 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 5/6 2010

Per-Åke Lindblom: Brev till Viggo Cavling - 3/6 2010

Lars Fredriksson: Det språffentliga rummet - inledning på Språkförsvarets seminarium 30/5 2010 - och bilaga

Hillo Nordström: Hälsningsanförande vid seminariet "Reklam på engelska i Sverige - kulturellt ofredande?" 30/5 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Kommentar till tre högskolors yttranden - 30/5 2010

Johan Svensson: Myten om den goda mediesvenskan punkterad - brevväxling med olika medierepresentanter - 29/5 2010 

Sammanställning av annonsörernas svar på Språkförsvarets frågor av den 21/3 2010 - 21/5 2010

Sammanställning av svaren på Språkförsvarets frågor av den 20/3 2010 till kommunikationsbyråer i Sverige - 21/5 2010

Johan Svensson: När en medieoker språkkvård får svenskan att gå förlorad i översättningen - 18/5 2010

Johan Svensson: Hollywoodsvenskan, svengelskan och TT-språket - brevväxling med diverse medier 19/4 2010 - 4/5 2010

Charlotte Lundqvist: Svar från Stockholms stad om Stockholms stads språkpolitik - 3/5 2010

Per-Åke Lindblom: En ramlag behöver alltid kompletteras - Språkförsvarets nätdagbok 21/4 1010

Per-Åke Lindblom: Användningen av språket är framför allt en rättighet - Språkförsvarets nätdagbok 17/4 2010

Per-Åke Lindblom: Hur ska man förhålla sig till språklagen? - Språkförsvarets nätdagbok 16/4 2010

Varför ökar andelen engelska i reklamen i Sverige? - pressmeddelande från Språkförsvaret 23/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: "Frågor till annonserande företag i Sverige", inklusive följebrev och utskickslista - 21/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: "Frågor till kommunikationsbyråer i Sverige", inklusive följebrev och utskickslista - 20/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till SIS om Swedish Standards Institute - 5/3 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Anmälan till JO angående krav på engelska i samband med universitetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 23/2 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Hur ska språklagen tolkas? - brev till JO 13/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Svar till Sveriges Lantbruksuniversitet gällande krav på engelska i samband med anställningsansökningar m.m. - 12/1 2010

Per-Åke Lindblom: Vad talar för att Språkförsvaret kommer att begå ett "rättshaveri"? - Språkförsvarets nätdagbok 6/1 2010

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Yttrande till JO angående regeringens engelskspråkiga e-postadresser - 22/12 2009

Debatt mellan Horace Engdahl och Helena von Schantz om Folkpartiets förslag om engelska redan i årskurs ett i P1-Morgon 25/11 - utskrift 9/12 2009

Hillo Nordström: Minnesanteckningar från seminariet "Försvinner svenskan i Finland?" 26/11 2009 - 9/12 2009

Per-Åke Lindblom: Pedagogiska prognoser är aldrig säkra - Språkförsvarets nätdagbok 6/12 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till SLU angående kravet på engelska i samband med anställningsansökningar med mera - 3/12 2009

Per-Åke Lindblom: Svar till Hugo Lagercrantz - Språkförsvarets nätdag 30/11 2009

Ida Asplund: Inledning vid Språkförsvarets seminarium "Försvinner svenskan i Finland?" - 26/11 2009

Reinhold Enqvist: Inledning vid Språkförsvarets seminarium "Försvinner svenskan i Finland?" - 26/11 2009

Björn Sundell: Inledning vid Språkförsvarets seminarium "Försvinner svenskan i Finland? - 26/11 2009

Per-Owe Albinsson: Hälsningsanförande vid seminariet "Försvinner svenskan i Finland?" - 26/11 2009

Per-Åke Lindblom: Tidig inlärning av ett främmande språk är ingen utslagsgivande faktor - Språkförsvarets nätdagbok den 23/11 2009

Fredrik Wennström: JO-anmälan av Kristianstads kommun - 19/11 2009

Raoul J. Granquist: Engelskan - ett kolonialt val - 4/11 2009

Ogenomtänkt folkpartiförslag med engelska från årskurs 1 - pressmeddelande från nätverket Språkförsvaret 18/10 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: JO-anmälan av Luftfartsverket - 16/10 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Har Stockholms stad egentligen någon språkpolitik? - brev till Stockholms stads kommunfullmäktige 10/9 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Att upphöja engelska till undervisningsspråk är ytterst ogenomtänkt - brev till utbildningsminister Jan Björklund - 31/8 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Brev till Landstingsstyrelsen i Stockholm läns landsting om stationsutrop på engelska - 9/8 2009

Klas H.: Brev till Swedish Lapland Magazine - 21/7 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: JO-anmälan av Stockholms stad 19/7 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: JO-anmälan av regeringens engelskspråkiga e-postadresser - 10/7 2009

Per-Åke Lindblom: Den nordiska språkgemenskapen är historiskt given - Språkförsvarets nätdagbok 5/7 2009

Per-Åke Lindblom: En liten undersökning om språkbytesprocessen - Språkförsvarets nätdagbok 20/6 2009

Om ett förslag från Globaliseringsrådet - pressmeddelande från Språkförsvaret 26/5 2009

Arne Rubensson: Språket - en betraktelse - videopresentation YouTube 16/5 2009

Per-Åke Lindblom: Kulturutskottets majoritet går helt på regeringens linje vad gäller förslaget till språklag - Språkförsvarets nätdagbok 16/5 2009

Filminspelning från Språkförsvarets seminarium "Svenska språkets ställning i en mångspåkig värld" 4/10 2008 - Youtube 17/4 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Inför riksdagens behandling av förslaget till språklag - "Språk för alla" - brev till riksdagens ledamöter 15/4 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Frågor till kandidaterna inför valet 2009 till EU-parlamentet och följebrev - 5/4 2009. Svaren läggs ut i "Aktuellt/Svar EU-kandidater".

Nils Uthorn: Farväl till Norden - Språkförsvarets nätdagbok 25/3 2009

Per-Åke Lindblom: Vart tar EU:s inbesparade tolkningspengar vägen? - Språkförsvarets nätdagbok 21/3 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: En kommentar till "Språk för alla - förslag till språklag" - 13/3 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: En kommentar till den föreslagna språklagen (lagrådsremissen) - brev till kulturdepartementet och -utskottet 11/3 2009

Per-Åke Lindblom: Svar till Maria Wetterstrand - Språkförsvarets nätdagbok 13/2 2009

Per-Åke Lindblom: En kommentar till Maria Wetterstrand - Språkförsvarets nätdagbok 25/1 2009

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Förslag till programförklaring för Språkförsvaret - 11/1 2009

Högskolerektorernas svar om engelskans plats i högre utbildning - Språkförsvarets nätdagbok 5/10 2008

Arne Rubensson: När ett språk dör - inledningsanförande på seminarium den 4/10 2008

Förteckning över tidskrifter som fick ett tummen upp-diplom oktober 2008

Per-Owe Albinsson m.fl.: Försvara den nordiska språkgemenskapen - stärk grannspråksundervisningen! - 8/8 2008

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Uttalande om förslaget till språklag - "Värna språken" - 31/3 2008

Per-Åke Lindblom: En liten undersökning i språkförståelse 28/12 2007

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Förslag till språkpolitik för den svenska högskolan - 12/10 2007

Per-Åke Lindblom: Clozetest i bokmål, danska, engelska och nynorska - 11/10 2007 och facit

Bilaga till "Förslag till tilläggsdirektiv angående språklag" - 10/5 2007

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Förslag till tilläggsdirektiv angående språklag - 10/5 2007

Per-Åke Lindblom: Inledningsanförande på debattmöte om svenska språkets ställning - Goethe-Institutetet 5/5 2007

Nätverket Språkförsvaret: Vad vill Språkförsvaret? - broschyr i pdf-format 30/4 2007

Olle Käll: Antal TT-presenterade långfilmer under ett år - 15/9 2005 - 14/9 2006

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Utkast till språklag för Sverige och följebrev - 7/9 2006

Olle Käll: Översättning av den lettiska språklagen - 2/8 2006

Olle Käll: Antal sända långfilmer per ursprungsland 15/9 2005 - 20/7 2006

Nätverket Språkförsvaret: Rundbrev till Sveriges universitet och högskolor och följebrev - 8/7 2006. Svaren återfinns i sektionen Aktuellt/Språkstatistik.

Arne Rubensson: Svar till PM Nilsson, Expressen - 16/5 2006

Nätverket Språkförsvaret: Språkpolitisk enkät till de politiska partierna - 16/5 2006. Svaren finns utlagda i sektionen Språkpolitisk enkät.

Olle Käll: Antal sända långfilmer per språk i svenska tv-kanaler perioden 15/9 2005 - 23/3 2006

Olle Käll: Kommentar till den katalanska språklagen - 9/1 2006

Per-Åke Lindblom: Hotet mot svenskan är reellt - 29/12 2005

Per-Åke Lindblom: Svar till Leif Pagrotsky - 20/12 2005

Fritz Åberg: Mall för framtida skrivelser till svenska myndigheter - 14/12 2005

Per-Åke Lindblom: Felaktig kvittning räddade regeringen i fråga om "Bästa språket" - 9/12 2005

Olle Käll: Stolpar till en seminarieinledning - 13/11 2005

Per-Owe Albinsson/Cecilia Rydbeck: Frivillig kolonisering? - 8/11 2005

Olle Käll: Bilaga till artikeln "Varför visas inte mera svensk film"? - SvD den 21/10 2006

Olle Käll: Varför visas inte mera svensk film? - SvD den 21/10 2005 

Per-Åke Lindblom: Råutkast till en kommentar till "Bästa språket" - 1/10 2005

Olle Käll: Referat av remissvar till "Mål i mun"-betänkandet - 21/8 2005

Per-Åke Lindblom: Om Sveriges officiella minoritets- och majoritetsspråk - 19/7 2005

José Luis Ramirez: Genmäle till Lars Melin - ht 2003

Per-Åke Lindblom: Är låt-gå den rätta metoden? - 28/6 1998

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 19/6 2022)