Sprakforsvaret
   

Språkförsvarets e-postlista

 

Språkförsvarets e-postlista hanteras via LISTSERV®, L-Softs erkända e-postlisthanterare. Läs mer på:

http://www.lsoft.se/resources/listserv-community.asp