Sprakforsvaret
   

Språkpolitisk enkät

Språkförsvaret skickade den 16/5 2006 en språkpolitisk enkät till de politiska partierna.  Du kan läsa enkäten här!

Svaren publicerades allteftersom de inflöt och sorterades kronologiskt och stigande. Denna undersektion uppdaterades senast den 14/9, eftersom svaret från socialdemokraterna, daterat till 7/7 2007, kom oss tillhanda samma dag.


Socialdemokraterna: Enkätsvar från Socialdemokraterna - 7/7 2006

Miljöpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 12/6 2006

Centerpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 7/6 2006

Kristdemokraterna: Svar på språkpolitisk enkät - 31/5 2006

Folkpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 31/5 2006

Vänsterpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 24/5 2006

Moderaterna: Svar på språkpolitisk enkät - 22/5 2006

Feministiskt Initiativ: Svar på språkpolitisk enkät - 21/5 2006

Junilistan: Svar på språkpolitisk enkät - 20/5 2006

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 14/9 2006)