Sprakforsvaret
   

Svar från kandidater inför valet 2009 till EU-parlamentet

 

Språkförsvaret skickade den 5/4 ut frågor till kandidaterna inför valet 2009 till EU-parlamentet - se även följebrev. Svaren publiceras succesivt i denna sektion allteftersom de inflyter, men med en viss eftersläpning. De sorteras kronologiskt och stigande, d.v.s. det tidigaste svaret kommer att ligga längst ner.

När du läser svaren, måste du antingen ha våra frågor i minnet eller ha skrivit ut dem separat (utom vad gäller det första svaret).


Svar från Hillevi Larsson (Socialdemokraterna) 22/5 2009

Svar från Amelia Andersdotter (Piratpartiet) 12/5 2009

Svar från Marita Ulvskog (Socialdemokraterna) 11/5 2009

Svar från Åsa Westlund (Socialdemokraterna) 11/5 2009

Svar från Göran Färm (Socialdemokraterna) 11/5 2009

Svar från Jens Nilsson (Socialdemokraterna) 11/5 2009

Svar från Ulf Holm (Miljöpartiet) 3/5 2009

Svar från Carina Herrstedt (Sverigedemokraterna) 2/5 2009

Svar från Pia Kinhult (Moderaterna) 28/4 2009

Svar från Mikael Gustafsson (Vänsterpartiet) 27/4 2009

Svar från Marit Paulsen (Folkpartiet) 24/4 2009

Svar från Carl Schlyter (Miljöpartiet) 23/4 2009

Svar från Barbro Westerholm (Folkpartiet) 21/4 2009

Svar från Bodil Ceballos (Miljöpartiet) 21/4 2009

Svar från Lena Klevenås (Miljöpartiet) 20/4 2009

Svar från Peter Lilja (Junilistan) 20/4 2009

Svar från Ella Bohlin (Kristdemokraterna) 19/4 2009

Svar från Per Gahrton (Miljöpartiet) 17/4 2009

Svar från Hélène Goudin (Junilistan) 15/4 2009

Svar från Hans Wallmark (Moderaterna) 13/4 2009

Svar från Gudrun Schyman (Feministiskt initiativ) 13/4 2009

Svar från Christian Engström (Piratpartiet) 13/4 2009

Svar från Johan Örjes (Centerpartiet) 13/4 2009

Svar från Anna Hedh (Socialdemokraterna) 12/4 2009

Svar från Lena Olsson (Vänsterpartiet) 10/4 2009

Svar från Eva-Britt Svensson (Vänsterpartiet) 10/4 2009

Svar från Anders Ekberg (Folkpartiet) 9/4 2009

Svar från Christofer Fjellner (Moderaterna) 7/4 2009

Svar från Mussie Ephrem (Vänsterpartiet) 7/4 2009

Svar från Sven Bergström (Centerpartiet) 5/4 2009

Svar från Gudrun Brunegård (Kristdemokraterna) 5/4 2009

Svar från Sofia Modigh (Kristdemokraterna) 5/4 2009

Svar från Tuve Skånberg (Kristdemokraterna) 5/4 2009

Svar från Håkan Larsson (Centerpartiet) 5/4 2009

Svar från Åsa Sundh (Junilistan) 5/4 2009

Svar från Leif Danielsson (Junilistan) 5/4 2009

(Denna sektion uppdaterades senast den 22/5 2009)