Sprakforsvaret
   

Språkpolitisk enkät till riksdagspartierna 2018

 

Språkförsvaret skickade den 8/7 ut en enkät, "Hur mår svenska språket?", till riksdagspartierna inför valet 2018 och uppmanade dem att besvara enkäten helst före den 6/8 (se också följebrev). Svaren kommer dock att fortlöpande publiceras fram till valdagen. Nedan förtecknas svaren i den ordning de har inkommit; det tidigaste svaret ligger längst ner.


Kristdemokraternas svar – 20/8 2018

Miljöpartiets svar – 20/8 2018

Socialdemokraternas svar – 6/8 2018

Moderaternas svar – 6/8 2018

Sverigedemokraternas svar – 3/8 2018

Liberalernas svar – 31/7 2018

Centerpartiets svar – 18/7 2018

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 20/8 2018)