Sprakforsvaret
   

Riksdagspartiernas svar på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022

(Svaren publiceras i den ordning de inkommer)

 

Svar från Centerpartiet på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 –10/5 2022 eller i nätdagboken

Svar från Socialdemokraterna på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022 - 19/5 2022 eller i nätdagboken