Sprakforsvaret
   

På gång

I takt med att Språkförsvaret växer, kommer vi också att genomföra - eller propagera särskilt för - olika aktiviteter. Språkförsvaret nöjer sig inte med att stå vid sidan om och kommentera händelseutvecklingen utan vi strävar efter att bli en gräsrotsrörelse, som försvarar svenska språket på kort och lång sikt.

Kontakta Språkförsvaret om du vill dra ett strå till stacken!


Språkförsvarets båda programpunkter under Almedalsveckan 2018

(Texten, något förkortad,  är hämtad från Almedalsveckans program)

Hur mår svenska språket?

Arrangör: Språkförsvaret

Dag: 2/7 2018 13:00 - 15:00

Plats:B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning:

Sal B14

Beskrivning av samhällsfrågan

Engelska skolor i Sverige? En paneldebatt om svenskan och riksdagens språklag från 2009. Hur ser partierna idag på svenskan som ett samhällsbärande språk och på hotet från engelskan, som ökar i det offentliga rummet?

Utökad information om evenemanget

Svenska språket är inte alls självklart i Sverige längre. Är denna utveckling riktig? Skall nya svenskar kanske hellre lära sig engelska än svenska i framtiden? Några frågor som tas upp: Vad anser ni om kravet på svenskkunskaper för svenskt medborgarskap? Skall svenskspråkiga högskolestuderande ha rätt att skriva på sitt modersmål? Hur stor del av undervisningen i svensk grundskola anser ni skall ske på svenska? I gymnasieskolan? På vilket sätt kan Sveriges Radio och SVT vårda och utveckla svenskan?

Se också samma presentation här!

Behöver svenska språket försvaras?

Arrangör: Språkförsvaret

Dag: 3/7 2018 10:00 - 12:00

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning:

Sal B15

Beskrivning av samhällsfrågan

Engelska allmänna skolor i Sverige? Vad händer på sikt med uttrycksförmågan på svenska när svenskan inte är ett gemensamt språk i skolan för många barn och ungdomar? Seminariet diskuterar hur demokratin påverkas när ett gemensamt samhällsspråk som förstås av alla inte är självklart längre.

Utökad information om evenemanget

Engelska förskolor och grundskolor i Sverige? Gymnasieskolor med bara 10% av undervisningen på svenska? Högskoleprogram i Sverige där svenskan inte kan användas? Oöversatta programinslag i Sveriges Radio och i SVT på engelska, som många svenskar inte förstår? Detta är några exempel på hur svenskans domän har krympt under det senaste decenniet, och där den inte alls är lika självklar som tidigare. Vilket språk skall alla nya svenskar lära sig och tala i framtiden? De flesta i Sverige säger svenska, men hur använder vi svenskan själva? Eller blir det engelska? Vad händer med det gemensamma samhällsbärande språket? Under programmet kommer olika vinklar av frågorna belysas genom korta föredrag med möjlighet till diskussion och frågor.

Se också samma presentation här!

Älvdalskan - Nordens glömda språk! - Mälarsalen, Årsta Folkets hus, Årsta onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 18.00 - 20.00. Inträde 50 kr. Länkning till Stadsevent:

Stadsevent.se - Evenemang i Focus

”SPRÅKLAGEN - EN FÖRSTA AVSTÄMNING”

- debattmöte kl. 18.00 - 21.00 tisdagen den 31 augusti

Språkförsvaret har inbjudit samtliga riksdagspartier till ett debattmöte om språklagen. Språklagen, som antogs enhälligt av riksdagen, trädde i kraft den 1 juli i fjol. Hur har den fungerat hittills? Har den motsvarat förväntningarna? Det har också gjorts en del JO-anmälningar med utgångspunkt från språklagen. Ska det behövas eller borde språklagen vara tydligare?

Språkförsvaret skickade den 5/6 ut ett antal frågor med fokus på språklagen till riksdagspartierna. Samtliga riksdagspartier har besvarat dessa frågor, vilket redovisas i denna sektion.

Inledare (i alfabetisk ordning) är Martin Andreasson, riksdagskandidat, Folkpartiet; Gunilla C. Carlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna; Gudrun Utas, f.d. politisk sekreterare, Vänsterpartiet; Marianne Watz, riksdagsledamot, Moderaterna; Carl-Martin Vikingsson, riksdagskandidat, Miljöpartiet; och Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet liksom en representant för Kristdemokraterna (namn ännu inte klart). 

Debatt mellan paneldeltagarna och mellan panel och publik efter inledningarna.

Möteslokal: Hedénsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm Inträde: 50 kr – ingen föranmälan. Arrangörer: Språkförsvaret och ABF

 


 

Den som vill affischera inför debattmöte om språklagen på ABF-huset, Sveav. 41 i Stockholm den 31/8 2010 får gärna ladda ner denna affisch.


Seminarium om "Reklam på engelska - kulturellt ofredande? - söndagen den 30/5 2010


Rikstermbanken anordnar frukostseminarium den 28 maj

- se vidare inbjudan!


Talar vi svenska om hundra år?

Tisdagen den 24 mars anordnas ett möte i Björnbo på Lidingö på temat "Kommer vi att tala svenska om hundra år?". Per-Owe Albinsson från Språkförsvaret berättar om vad som är på väg att hända med svenskan om vi inte säger stopp.

Se också mötesaffisch!

Plats: Bergasalen, Björnbo

Närmaste hållplats: Svedjevägen (Burn-beaten road)

Tid: Kl. 18.30

 


 

25 miljoner i potten

Ett seminarium om vägen framåt för den nordiska språkförståelsen

Vi är 25 miljoner invånare i Norden. Närmare 20 miljoner av oss har danska, norska eller svenska som modersmål eller andraspråk, och övriga lär sig något av dessa språk. Med små medel kan vi lära oss att förstå varandra. Trots detta tar engelskan över alltmer. Tappar den nordiska språkförståelsen betydelse?

Välkommen till ett seminarium om vägen framåt för den nordiska språkförståelsen med fokus på de skandinaviska språken men där vi också diskuterar hur övriga språk tas in i den nordiska språkförståelsen.

För mer information, program och anmälan se bifogad inbjudan

Tid & plats måndagen den 27 april, kl 09.30-18.15, Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Bålsta. För vägbeskrivning www.biskopsarno.se

Arrangörer Nordens Folkshögskola Biskops-Arnö, Nordiska rådets svenska delegation, Språkrådet, Föreningen Norden, Norden i Fokus, Danmarks ambassad, Finlands ambassad, Islands ambassad och Norges ambassad

Seminarium om "Svenska språkets ställning i en mångspråkig värld" lördagen den 4/10 i Stockholm

- se slutversionen här.

Språkförsvaret arrangerar seminarium och debattmöte i Stockholm den 4 oktober

Den 4/10 2008 arrangerar Språkförsvaret, bl.a. i samarbete med ABF, ett seminarium, som kommer att behandla svenskans ställning inom både grund- och gymnasieskolan och högskolan, fr.a. i förhållande till engelskan.  Andra teman är behovet av kompetens i flera främmande språk än engelska, konsekvenserna av att ett nationalspråk inte fungerar som vetenskapligt språk och engelskans ställning i ett vidare perspektiv. Flertalet inledare är klara.

 

Det efterföljande debattmötet kommer att diskutera frågan om svenska språket behöver skyddas genom lag och på vad sätt. Sammansättningen av debattpanelen och inriktningen på debatten påverkas delvis av det betänkande, som Språklagsutredningen lämnar över tisdagen den 18 mars.

 

Ytterligare information om seminariet och debattmötet publiceras allteftersom.

Språklagsutredningens betänkande överlämnas den 18 mars

Språklagsutredningens betänkande kommer att överlämnas till kulturministern tisdagen den 18 mars 2008. Efter överlämnandet, som sker mellan kl 10 - 11, kommer det att hållas en pressträff på Rosenbad. Pressmeddelande kommer att lämnas samma dag.

Språkrådsdagen

arrangeras på Norra Latins konferenscenter den 8 maj. Färsk forskning på temat "Vad har hänt med svenskan det senaste årtiondet?" presenteras. Se vidare program.

Frukostseminarium i Botkyrka den 13 maj

med rubriken "Kommer svenskan att överleva?". Inledare: Göran Hägg. Se vidare information här!

Föreningen Norden och ABF-Stockholm

anordnar ett seminarium på temat "Norden - i och för Europa" den 7 mars i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Se ytterligare information här.

 

Konferens om språkvård och språkpolitik i Stockholm  den 9 - 10 juni 2008

Språkrådet anordnar en internationell konferens på kursgården Vår Gård i Saltsjöbaden, Stockholm för att stimulera svensk och nordisk forskning om språkvård och språkpolitik - se vidare program

 

Konferens i Köpenhamn den 5 december

Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS) anordnar en språkpolitisk konferens den 5 december 2007 med rubriken "Sprogpolitiske utfordringer for Danmark: hvordan kan forskningsresultater undmøntes?" - se vidare program!

 

I höst kommer en ny språktidning

I höst kommer Sveriges första breda populärvetenskapliga tidskrift om språk. En tidning för alla som skriver, läser, talar och lyssnar – vare sig man gör det i jobbet eller bara för att det är kul. Språktidningen handlar i första hand om svenska. Men den skriver också om andra språk som används i Sverige och om moderna världsspråk, döende minoritetsspråk liksom utdöda kulturspråk. Språktidningen ska vara en nyttig och användbar tidskrift för dem som arbetar med språk, men den ska i minst lika hög grad vara en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidskrift för alla som är intresserade av språk. De som redan prenumererar på Språkvård behöver inte betala någon prenumeration för resten av året utan får i stället Språktidningen. För övriga har Språktidningen förmånliga introduktionserbjudanden.

 

Vi är dummare på engelska, but what choice do we have?

Så lyder rubriken på ett möte, som äger rum torsdagen den 24/5 kl. 18.00 - 20.00 i kulturhusets bottenvåning, vid Sergels torg i Stockholm. I undertexten heter det vidare: "Engelskan erövrar Sverige. Hur påverkar det studenter och svenskar i stort? Samtala med forskare i pubmiljö." Mötet anordnas av Stockholms Akademiska Forum. Mötet sker i samarbete med Forskning & Framsteg, Vetenskap & Allmänhet och British Council. British Council motsvarar Svenska Institutet och har till uppgift att befrämja spridningen av det engelska språket i världen.

 

Samtliga inledare klara till debattmötet 5/5 2007

Debattmötet äger rum på Goethe-Institutet, Bryggarg. 12 A (nära T-centralen) i Stockholm kl. 13.00 - 16.00.  Följande inledare ingår i debattpanelen: Gunilla C. Carlsson (s), kulturutskottet; Siv Holma (v), kulturutskottet; Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighetsforskning; Olle Josephson, föreståndare Språkrådet; Camilla Lindberg (fp), kulturutskottet; Per-Åke Lindblom, Språkförsvaret; Fredrik Lindström, språkvetare och programledare och Birgitta Sellén (c), andre vice talman.  Moderator: Ewa Wallin. Debatten kommer att föras mellan paneldeltagarna och mellan panel och publik. Fritt inträde - ingen förhandsanmälan.

 

Nordiskt översättarseminarium den 21 - 23/3 2007

Seminariet har till uppgift att analysera de litterära översättarnas betydelse för de nordiska språkens utveckling i en tid av ökande globalisering, att diskutera hur det fortsatta arbetet med att stärka de litterära översättarnas upphovsrättsliga ställning ska bedrivas, inte minst på det digitala området och bidra till att skapa ett aktivt nordiskt översättarnätverk. Plats: Hässelby slott, Stockholm. Läs mer hos Sveriges författarförbund.

 

Nordiskt språkseminarium den 1/3 2007 i Esbo, Finland

Ur inbjudan: "Den nordiska språkkonventionen har varit i kraft i 20 år. Erfarenheterna av den varierar men det är uppenbart att konventionen inte är allmänt känd och att den inte lett till alla avsedda resultat. Under samma tid har grannspråksförståelsen minskat och engelskan fått ett allt mer framträdande roll i umgänget nordbor emellan. Mot denna bakgrund är det angeläget att fråga sig om det är realistiskt att tala om en nordisk språklig gemenskap, om mer kan göras för att främja förståelsen av grannspråk och nordiska språk och om det finns något alternativ till engelska på sikt." För ytterligare detaljer se inbjudan och seminarieuppläggning.

 

Debattmöte om svenska språkets ställning den 5/5 2007

Nätverket Språkförsvaret kommer att anordna ett debattmöte den 5/5 2007 om svenska språkets ställning. Den 7/12 2005 antog den svenska riksdagen ”Bästa språket”, varvid Sverige för första gången fick en samlad språkpolitik. Tyvärr slog inte riksdagen fast svenska språket som officiellt språk i Sverige – inte heller ville riksdagen att svenskans ställning i EU skulle stärkas. Den nya borgerliga regeringen gick till val på att svenskan skulle lagfästas som officiellt språk i Sverige och den nya kulturministern, Lena Adelsohn-Liljeroth, har aviserat (Svenska Dagbladet 1/2 2007) att ett utredningsdirektiv är klart. Det finns alltså mycket att diskutera. Finns det en hotbild mot svenskan och hur ser den i så fall ut? Hur skall en språklag utformas? Skall det svenska språkets ställning som officiellt språk skrivas in i grundlagen eller behövs en särskild språklag? Språkförsvaret för sin del har bidragit till denna debatt genom Utkast till språklag för Sverige. Debattmötet äger rum på Goethe-Institutet, Bryggarg. 12 A (nära T-centralen) i Stockholm med början från kl. 13.00.  Både den nuvarande och den tidigare kulturministern har inbjudits liksom representanter från riksdagen, högskolan, näringslivet, språkvården och medierna. Deltagarlista och ytterligare detaljer följer senare.

 

Debattmöte om dansk språkpolitik

Modersmål-Selskabet och Forbundet Kommunikation og Sprog har tagit initiativ till ett debattmöte den 1 februari. Ur presentationen: "Dansk Folkeparti ønsker at beskytte det danske sprog med lovgivning, mens Det Radikale Venstre tværtimod ønsker at gøre engelsk til officielt andetsprog i Danmark. Er der behov for at beskytte det danske sprog, og skal det i givet fald ske gennem politik og lovgivning? Modersmål-Selskabet og Forbundet Kommunikation og Sprog indbyder til debatmøde om dansk sprogpolitik. Tid og sted: Den 1. februar 2007 klokken 16.00-18.30 i FUHU-mødesalen, Fiolstræde 44, København. Deltagere: Kulturminister Brian Mikkelsen (K) indleder mødet med et oplæg, hvorefter der vil være paneldebat med partiernes ordførere og formændene for Modersmål-Selskabet og Forbundet Kommunikation og Sprog: - Per Clausen, folketingsmedlem, Enhedslisten - Bent Pedersbæk Hansen, formand, Modersmål-Selskabet - Birgitte Jensen, forbundsformand, Forbundet Kommunikation og Sprog - Mogens Jensen, folketingsmedlem, Socialdemokraterne - Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør, Dansk Sprognævn - Søren Krarup, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti - Elsebeth Gerner Nielsen, folketingsmedlem, Det Radikale Venstre - Holger K. Nielsen, folketingsmedlem, SF - Jakob Axel Nielsen, folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti - Folketingsmedlem fra Venstre" För ytterligare information se Modersmåls-Selskabets webbplats.

 

Språkvårdsgruppen

anordnar en jubileumskonferens i Rosenbad den 17/11 2006 kl. 13 - 19 med anledning av att gruppen fyller 30 år. Se vidare program!

 

Klarspråkskonferens

"Godt sprog er klart sprog" är rubriken på den klarspråkskonferens som Dansk Sprognævn och Nordens språkråd anordnar i Gilleleje 15–17/11 2006 på temat kommunernas språkarbete. Läs mer här!

 

Språkvårdsfestivalen 2006

äger rum tisdag 31 oktober  på Umeå universitet. Sven-Göran Malmgren talar om Akademiens ordlista, Lars Melin om "fint språk" och Catharina Nyström-Höög om texter och skrivutveckling under de senare skolåren. Dagen avslutas med en paneldebatt om valet mellan svenska och engelska vetenskapens språk. Se i övrigt programmet.

 

Ordens magi - en konferens om svenska språkets framtid

Denna konferens äger rum den 26/9 i Norra Latins konferenscentrum i Stockholm - se närmare information här. Tyvärr är konferensavgiften mycket hög, 3200 kr exklusive moms, vilket innebär att konferensen i praktiken bara kan besökas i "jobbet", d.v.s. under förutsättning att arbetsgivaren betalar. Men evenemanget är ändå ett tidens tecken, att det numera lönar sig att anordna konferenser om svenska språkets ställning.

 

Språkförsvaret skickar ut rundbrev till samtliga universitet och högskolor i Sverige

Den 8/7 2006 skickade Språkförsvaret ut ett rundbrev (se även följebrev) till Sveriges universitet och högskolor angående språksituationen på respektive lärosäte. Göteborgs universitet blev första universitet att svara genom att skicka oss sin "Språkpolicy för Göteborgs universitet", som antogs den 8/6 2006.

 

Moderna språk hotade i Gy 07

LR/Forum för engelska och moderna språk har utarbetat ett upprop med anledning av att Gy07 innebär en drastisk minskning av de moderna språken i det nya gymnasiet - läs mera här. Sverige kommer inte í framtiden kunna uppfylla EU:s målsättning att alla medborgare bör kunna två främmande språk förutom modersmålet.

 

Språkpolitisk enkät

Språkförsvaret skickade den 16/5 2006 en språkpolitisk enkät till de politiska partierna. Svaren kommer successivt att publiceras på denna webbplats. Du kan läsa enkäten här!

 

Möte om "Språklöshet"

Mötet om "Språklöshet" (se nedan) med anledning av att de "små" språken - läs spanska, tyska, franska, ryska polska m.fl. - inte längre ska finnas företrädda på de mindre högskolorna, exempelvis Södertörns högskola, blev en stor framgång. Auditoriet på Goetheinstitutet var fyllt till sista stol och stämningen var offensiv. Frank-Michael Kirsch förtjänar allt beröm för sin bok och sitt initiativ till mötet.

 

Bokpremiär: "Språklöshet" av Frank-Michael Kirsch

Presentation och diskussion Tisdag den 9/5 2006, kl 17.30 Goethe-Institut Stockholm, Bryggargatan 12A, Auditorium Språk: svenska Fri entre! Info: 08-459 1223  susanne.lueders@stockholm.goethe.org Frank-Michael Kirsch, professor i tyska på Södertörns högskola, har skrivit en bok om de moderna språken i dagens Sverige i allmänhet och på Södertörns högskola i synnerhet. Han presenterar denna bok och dessutom bjuder han på en frågestund med Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap med genusinriktning på Södertörn, Göran Blomqvist, förbundsdirektör på Sveriges Universitetslärarförbund, Per-Åke Lindblom, svenska SPRÅKFÖRSVARET, Ludmila Ferm, professor i ryska, Fernando Alvarez, ämnesansvarig i spanska, Christine Frisch, docent i tyska – de tre sistnämnda från Södertörns högskola. Moderator är Frank-Michael Kirsch.

 

Kort rapport från seminariet "Svenska språkets ställning - idag och i framtiden”

Seminariet ägde rum planenligt den 13/11 i Solidaritetsrörelsen hus på Södermalm i Stockholm. Vi fick lyssna på fyra intressant inledare, Olle Josephson, Christer Kiselman, Anders Ljunggren och Olle Käll. Diskussionerna var också livliga. 24 personer deltog på seminariet. Detta kan tyckas vara ett mycket beskedligt deltagarantal, men inledarna och deltagarna tillhörde ett brett spektrum av det ”engagerade Språksverige”: Svenska språknämnden, Språkgruppen vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, Föreningen Norden, Språkförsvaret, Svenska Akademien, Nya Tungomålsgillet, Språkvårdssamfundet, Teknologicentrum, Lärare i moderna språk, Stockholms läns hembygdsförbund, enskilda översättare och språkvårdssamordnare. Ett viktigt syfte med seminariet bestod i att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Redan under förberedelseskedet knöt Språkförsvaret för sin del många värdefulla kontakter med organisationer och enskilda. Att inte fler deltog beror naturligtvis i första hand på att Språkförsvaret fortfarande är en liten organisation med begränsade resurser. Vi har dock redan förutskickat planer på en uppföljare till våren. Vi ber slutligen att få tacka Immigrant-Institutet, Svenska språknämnden och Nya Tungomålsgillet, som offentligt stödde eller länkade till seminariet.

 

Riksdagsbehandlingen av "Bästa språket "

Kulturutskottet kommer att justera sitt betänkande till "Bästa språket" den 17/11 och riksdagen fattar beslut den 7/12 2005.

 

Inbjudan till seminarium:

 

Svenska språkets ställning

– idag och i framtiden

Seminariet äger rum söndagen den 13/11 kl. 12.00 – 16.10 i Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksg. 40 på Södermalm i Stockholm (buss 55 från t-banestation Slussen – restid 21 minuter – till hållplats Färjeläget eller blåbuss 2 – restid 13 minuter - från Slussen till hållplats Barnängen; eller buss 55 från t-banestation Skanstull till hållplats Färjeläget - restid 8 minuter)

Med anledning av regeringens språkproposition, ”Bästa språket”, kommer följande teman att behandlas:

1. Finns det ett hot mot svenska språket? (12.00 – 12.50) Svenska språknämndens ordförande Olle Josephson inleder.

2. Svenskans ställning inom högskolan. (13.00 – 13.50) Christer Kiselman, professor i matematik och ledamot av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkgrupp vid Uppsala Universitet, inleder.

PAUS - fika finns att köpa till självkostnadspris

3. Räcker det med att svenska är huvudspråk i Sverige eller ska det lagstadgas som officiellt språk? (14.20 – 15.10) Anders Ljunggren, generalsekreterare i Föreningen Norden, inleder.

4. Hur ska svenska språket försvaras på bästa sätt? (15.20 – 16.10) Olle Käll, Nätverket Språkförsvaret, inleder.

Varje pass omfattar alltså 50 minuter, varav inledningen tar högst 30 minuter, och därefter tid för diskussioner. Dessa kan fortgå även efter kl. 16.10, i organiserad eller i mer informell form. Seminariet vänder sig till "Språksverige", d.v.s. till dem som redan har visat någon form av engagemang i frågan. Vi tror att seminariet är ett bra sätt att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Lokalen har plats för c:a 50 personer. Eftersom antalet platser är begränsat, uppskattar vi om man förhandsanmäler sig (i första hand till sprakforsvaret@sprakforsvaret.se - i andra hand till någon av nedanstående kontaktpersoner). Ingen deltagarkostnad.

Har du frågor, kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner. Välkommen till en viktig dag! Nätverket Språkförsvaret http://www.sprakforsvaret.se/

Arrangemanget stöds av Immigrant-Institutet

Per-Owe Albinsson - e-post: perowe.albinsson@sprakforsvaret.se - tel: 08/7427238 – 0702523715

Peter Holmer – e-post: peter.holmer@sprakforsvaret.se - tel: 08/7987072/0709328240

Olle Käll - e-post: olle.kall@sprakforsvaret.se - tel: 026/ 659188

Per-Åke Lindblom - e-post: perake.lindblom@sprakforsvaret.se - tel: 0739839787

Bästa språket

Regeringen lade fram sin språkpolitiska proposition, Bästa språket, som stöddes av Vänsterpartiet, den 29/9 2005.

 

 

Seminariet uppskjutet

Vi har tidigare angett ett preliminärt datum för seminariet till den 8 - 9/10 2005. Detta datum utgick från att den språkpolitiska propositionen skulle offentliggöras "i mitten av september". Men propositionen har, när detta skrives (27/9), ännu inte publicerats. Det betyder att vi måste skjuta på seminariet, eftersom vi räknar med att vi minst behöver tre veckor för att förbereda oss. Vi återkommer alltså med nytt datum.

 

Språkdagen

Språkdagen - Europarådet har beslutat att göra den 26 september till en årligen återkommande språkdag i Europa. Vad är syftet med Språkdagen? * Göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt det är att lära sig språk * Öka medvetenheten kring alla de språk som talas i Europa * Uppmuntra till ett livslångt lärande av språk

 

Sverige behöver ett officiellt språk

- en preliminär inbjudan till ett seminarium

En stor parlamentarisk beredning lade redan 2002 fram ett betänkande, ”Mål i mun” (SOU 2002:27). I det föreslogs en långsiktig svensk språkpolitik utifrån tre övergripande mål: - alla ska ha rätt till språk: svenska, modersmål och främmande språk - svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk - den offentliga svenskan ska vara korrekt och samhällsbärande Redan hösten 2003 lär regeringen ha förberett en språkpolitisk proposition, som skulle ha förelagts vårriksdagen 2004. Propositionen har sedan skjutits upp ytterligare, men aviseras nu till september 2005. Enligt hittills obekräftade uppgifter vill man heller inte nu stadfästa svenskans ställning i Sverige. Sverige behöver en språklag, men inte vilken språklag som helst.

Därför planerar Nätverket Språkförsvaret att anordna ett seminarium i höst, strax efter det att regeringspropositionen lagts fram. Det egentliga hotet mot svenskan härrör från engelskans expansion med allt fler domänförluster för svenskans vidkommande som resultat. Situationen är allvarlig, men inte ödesbestämd. - Svenskan håller på att dö ut på landets universitet, framför allt inom den naturvetenskapliga sektorn, alltmedan engelskan tar över. Svenskan används allt mindre som vetenskapligt vardagsspråk, vilket kommer att få konsekvenser för demokratin och folkbildningen. Regeringens högskoleproposition, ”Ny värld – ny högskola” (2004/05:162), berör inte med ett ord svenskans ställning på landets högskolor. Den enda konkreta åtgärd som har någon anknytning till svenska språket, som regeringen uppdrar åt Högskoleverket att genomföra, är att ”ta fram och regelbundet uppdatera en elektronisk svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen”.

Det finns inget annat land inom EU som har sålt ut sitt språk på samma sätt som Sverige har gjort. I EU-sammanhang (främst i ministerrådet och även i EU-kommissionen) har tolkning och översättning till och från svenska minskat med cirka 90 procent sedan den 1 maj förra året. Det finns ett europeiskt patentverk, där patentansökningar behandlas på engelska, tyska och franska. För att ett patent ska träda i kraft, gäller kravet att patenttexten måste översättas till ett av landets officiella språk. För några år sedan förhandlade Sverige och Danmark bort detta villkor.

De svenska elevernas kunskaper i andra främmande språk än engelska har försämrats kraftigt och Sverige håller på att få en generation gymnasister, som har sämre språkkunskaper än sina föräldrar. Framförallt har kunskaperna i tyska och franska försämrats. Detta beror på konstruktionen av språkvalen i grund- och gymnasieskolan. Det är en illusion att tro att engelskan är gångbar i hela världen och dessutom lederbristande kunskaper i andra språk till att man frivilligt avstår från en mängd andra kunskapskällor. Landet Sverige blir helt enkelt dummare och mer enkelspårigt. Vår bild av omvärlden kommer att väljas ut, förmedlas och tolkas av journalister som arbetar med enbart engelska! - Skolor med engelska som undervisningsidé etableras alltmer utan statens synpunkter på språkvalet. Risken för svenskan är större än vinsten för engelskan för elever långt ner i grundskolan. Svenska skattemedel används alltså för att undergräva svenskan för yngre generationer. (Språkbyten börjar alltid med de yngre i samhället.)

Engelskans expansion får också konsekvenser på kulturens områden; anglosaxisk litteratur, filmer och tv-program tränger ut motsvarande produkter från andra språkområden. Böcker, filmer och musik på svenska får svårare att nå en nivå som är ekonomiskt hållbar. Engelskan får också status av att vara ”finare” än alla andra språk, vilket slår igenom inom reklamens värld, i namngivning av produkter och så vidare. Vi är inte emot att engelskan används som andraspråk, men vi är emot att engelskan expanderar på andra språks bekostnad, i vårt fall svenskans. Det enda språk som borde vara obligatoriskt för alla i Sverige att lära sig är faktiskt – svenska.

Vi är också emot alla föreställningar om att engelskans segertåg i världen är oundvikligt. Det är en kortsiktig syn, som inte inser att engelskans utveckling intimt hänger samman med USA:s ställning i världspolitiken; som inte inser att USA redan utmanas ekonomiskt och politiskt av andra rivaler, framförallt Kina, vilket också kommer få språkliga konsekvenser; och att den demografiska utvecklingen i världen kommer att reducera engelskans betydelse som modersmål. Detta är alltså en preliminär inbjudan och vi återkommer senare med en definitiv inbjudan. Du får gärna ta kontakt med oss och ge synpunkter på uppläggningen av detta seminarium, föreslå inledare eller delta i förberedelserna. Sprid kännedom om att detta seminarium är på gång till alla du vet som kan vara intresserade av frågorna.

Nätverket Språkförsvaret

Hemsida: Språkförsvaret – http://www.sprakforsvaret.se