Sprakforsvaret
   

Språkförsvarets genomförda seminarier

(Samtliga arrangemang utom två har genomförts i Stockholm)

 

”Svenska språkets ställning – idag och i framtiden” – 13/11 2005

Debattmöte om svenska språkets ställning – 5/5 2007  

"Svenska språkets ställning i en mångspråkig värld" - 4/10 2008

”Så spikar vi svenskan i EU” - 19/9 2009

”Håller språken ihop Norden?” - 21/10 2009

”Försvinner svenskan i Finland?” - 26/11 2009.

”Reklam på engelska – kulturellt ofredande?” -  30/5 2010

”Språklagen – en första avstämning” – 31/8 2010

”Hur avskaffas ett språk? – 16/4 2011

"Svensken om svenskan: Varför förändrar vi vårt språk när alla är emot språklig förändring?" - 30/11 2013

Behövs svenskan i svensk skola? -  23/1 2016

"Älvdalskan – Nordens glömda språk" -  26/10 2016

Debattmöte med riksdagspartierna: "Hur mår svenska språket?" - Almedalen 2/7 2018

"Behöver svenska språket försvaras?" - Almedalen 3/7 2018

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 2/8 2018)