Sprakforsvaret
   

Svar till PM Nilsson, Expressen

Efter en artikel av PM Nilsson, Expressen, tisdag 16 maj -06

Svar till: Svenskan stärks av engelskan

”Ett litet folk ökar sina ekonomiska möjligheter om man också talar det stora språket”. Med det lilla folket avser PM Nilsson säkert det svenska folket  (ett folk av ungefärlig mellanstorlek bland världens folk) ”Vi  får större inflytande och tjänar mer pengar”, menar Nilsson. Att man har engelska som officiellt språk på S:t Lucia, Dominica och Guyana har inte lett till vare sig inflytande eller mera pengar. Men även om det vore så, så är språket bärare av känslor och kultur och inget neutralt eller könlöst instrument som Nilsson tycks tro.  Att judarna upphöjde hebreiskan till huvudspråk var för att ett språk betyder så mycket mer än att ”tjäna pengar”. Att basker, kurder och irländare varit och är beredda att offra sina liv för någonting så futtigt som sitt eget språk tycks vara något som Nilsson aldrig kan förstå. Att färingar och grönländare återerövrar sina språk (små, ja cirka 50 000 talare vardera) är obegripligt för Nilsson. Att Morales använder aymara vid sitt invigningstal är bortom sans och förnuft i Nilssons världsbild. Vi andra, vi som älskar vårt språk, förstår, stöder deras kamp och kämpar vidare för vårt språk, svenskan.

Arne Rubensson

PS. Skriv gärna för någon engelskspråkig tidning i fortsättningen. Då tjänar du ju mera pengar.

16/5 2006

Åter till "Bara på Språkförsvaret"