Sprakforsvaret
   

Brev till PM Nilsson

Hej!

Har just läst din korta artikel om att svenskan stärks av engelskan, och håller inte alls med: i alla fall inte så länge som svenskar tror att de kan uttrycka sig lika bra på engelska som de skulle kunna på sitt modersmål! För 99,9% av alla svenskar kan inte det och överskattar fullständigt sin tro på de engelskkunskaper de har skaffat sig!

Jag arbetar inom EU som konferenstolk och kan försäkra att det är en enorm skillnad vad beträffar hur budskapet går fram i ett inlägg när delegaten talar svenska (eller något annat språk, för övrigt!) och när personen försöker sig på att tala engelska, vilket väldigt ofta leder till att han/hon talar svengelska i stället!!

Kan dessutom säga helt klart, att de - i alla fall på möten - definitivt inte blir bättre förstådda när de talar engelska än när de talar svenska!! Tvärtom! Och sedan tolkningen både till och från svenska nu har reducerats till ett minimum inom Kommissionen och Rådet, så sitter de svenska delegaterna väldigt ofta knäpptysta på mötena! Snacka om minskat inflytande! Det gör däremot inte deltagarna från de "nya" medlemsstaterna, som "tar för sig" och använder sina modersmål utan att skämmas för det! Till och med holländarna har nu insett att engelska inte är det enda saliggörande, och beställer nu tolkning både till och från holländska allt oftare!

Och hela problemet med svenskans försvagade ställning har absolut ingenting att göra med om ord lånas in från andra språk, i alla fall inte när det gäller användbara ord!! Men att använda sig av engelska ord i tid och otid, bara för att visa att man behärskar engelska, är både korkat och kortsiktigt!

Hela problemet hänger samman med en företeelse som jag har upplevt mer och mer under de senaste åren, nämligen att många svenskar - av någon totalt outgrundlig anledning! - skäms för sitt språk! Dessutom är de snobbar och tror att de ska bli mer uppskattade (och kanske rikare!) om de rådbråkar engelskan i stället för att tala svenska! Många inser inte heller att "riktiga" engelsktalande väldigt ofta ler i mjugg eller till och med skrattar åt dem....

Och jag kan inte tänka mig att det skulle finnas någon människa som inte håller med om att engelska är ett alldeles utmärkt, vackert och rikt språk, men det skall inte användas på bekostnad av eller för att ersätta svenskan, utan de två språken (+ andra utländska språk, förstås) måste användas och komplettera varandra. Det borde dock i Sverige vara helt klart att det är svenska som är det främsta språket! Tyvärr så är ju inte ens svenskan lagfäst som officiellt språk i Sverige!! Och det säger ju en hel del om inställningen!

"Förortssvenskan" tror jag för övrigt knappast utgör något hot mot svenskan, utom möjligen i den meningen att den leder till att kunskaperna i "riktig" (stavning, meningsbyggnad m m) svenska blir ännu sämre bland yngre människor! Och när det gäller "förortssvenskan" finns dessutom inte inslagen av snobbism och skam som finns hos folk som försöker tala engelska i stället för svenska (utom när det inte finns möjlighet att göra det, förstås!).

Med vänlig hälsning

Cecilia Rydbeck

17/5 2006

Tillbaka till Brevarkivet

Konferenstolk (tolkar till svenska OCH engelska från franska, tyska, italienska, danska och norska, bl a för EU (Kommissionen, Rådet och EP), bosatt i Genève sedan många år.