Sprakforsvaret
   

Brev till Utbildningsradion

Årsta 1 september 2006

Anna Biergersson-Dahlberg

Tulegatan 7

UR

113 95  Stockholm

Arne Rubensson

Årstavägen 81

120 54  Årsta

arne.rubensson@bredband.net

Hej,

jag vet inte om du är rätt person att kontakta, men jag försöker ändå. Den 6 september sänder SVT ett program med titeln: ”Election 06, valprogrammet för dig som förstår engelska bättre än svenska! Programmet ger dig en grund att stå på i höstens val och ger svar på frågor som berör de nya svenskarna mest.”

Eftersom SCB inte har någon statistik för språk får man förmoda att SVT har detta. Klart är emellertid att antalet stadigvarande bosatta i Sverige från engelsktalande länder år 2005 är cirka 35 000 (Australien, Nya Zeeland, Kanada, Irland, Storbritannien, Sydafrika och USA).

Antalet röstberättigade av dessa kanske överstiger den inhemska befolkningspyramidens fördelning av människor i valbar ålder. Det är ändå svårt att se att antalet skulle överstiga 30 000. Av dessa 30 000 är det svårt att urskilja hur många som skulle vara oförmögna att ta del av information om valet på svenska. Kanske vet SVT? (Vi kan förmoda att en överväldigande majoritet, kanske 90, procent har bott i Sverige i minst 3 år, vilket är minimitiden för att vara röstberättigad i kommunalvalet.)  Då kvarstår det faktum att SVT upplåter sändningstid för cirka 3000 personer på ett språk som inte tillhör de erkända minoritetsspråken eller ens de vanligaste invandrarspråken.

Man skulle kunna kalla det en enastående vilja till service för ett obetydligt mindretal. Man skulle också kunna kalla det ett huvudlöst fjäskande för en anglosaxisk minoritet. Hur motiverar SVT denna programproduktion? Vilka har påtalat behoven av dessa program? Hur liten måste språkgruppen vara för att få denna superba service? Kan alla grupper påräkna sådan skräddarsydd anpassning?

Detta är intressanta frågor ur demokratisynpunkt och det var väl just detta programmet skulle behandla?

Med mycket vänliga hälsningar

Arne Rubensson

PS: Besök gärna vår hemsida. www.sprakforsvaret.se

Tillbaka till Brevarkivet