Sprakforsvaret
   

Brev till justitiedepartmentet om regeringens e-postadresser

 

From: <e-post@regeringen.se>To: <registrator@justice.ministry.se>Cc: <087427238@bredband.net> Sent: Friday, February 03, 2006 6:48 PM

Subject: Angående Er e-postadress! (till Justitiedepartementet, svar går till 087427238@bredband.net)

Från: Per-Owe Albinsson E-postadress: 087427238@bredband.net

Meddelande: Det skulle vara intressant att få veta varför ni och de övriga departementen fortfarande har en engelskspråkig e-postadress/domännamn.

Efter att språkpropositionen "Bästa språket" lades i september 2005, gick ju Leif Pagrotsky ut och meddelade att såväl de engelska e-postadresserna som domännamnen skulle bytas mot svenska dito. Jag vet att det inte fanns någon tidsplan men det har nu, trots allt, gått över fyra månader!

Med vänlig hälsning och önskan om ett snabbt svar!

Per-Owe Albinsson,

Nätverket Språkförsvaret

 

Tillbaka till Brevarkivet