Sprakforsvaret
   

Hej herr statsminister!

Det skulle vara intressant att höra hur Du ser på att engelska håller på att konkurrera ut och/eller har konkurrerat ut det svenska språket såväl inom Sverige som utomlands.

När det gäller problemen (enligt mitt sätt att se det) inrikes syftar jag b l a på att en allt större del av den högre utbildningen sker på engelska och med engelskspråkiga läromedel och att allt färre avhandlingar skrivs på svenska eller ens med en svensk sammanfattning. Dessutom börjar nu alltfler s k internationella skolor (läs engelskspråkiga) dyka upp redan på grundskolenivå, vad jag förstår bekostade med svenska skattemedel.

Varför detta plötsliga enorma behov av engelskkunskaper? Är det vettigt med engelskspråkig reklam i svensk tv och i svenska butiker? Vad finns att vinna på att man slutar att ge engelskspråkiga filmer svenska titlar? Hur ska man se på att svenska företag går över till engelska som koncernspråk trots att de har sin huvudsakliga försäljning i Sverige och att seminarier och företagsmöten ibland hålls på engelska trots att så gott som alla begriper svenska. Ett avslutande exempel är att e-postadresserna till de olik departementen endast finns i engelskspråkigt version. När jag i en mejlväxling ifrågasatte detta fick jag till svar att det beror på att så många inte skulle förstå om det bara fanns en svenskspråkig e-postadress. När jag i min tur stod på mig och ansåg att man kunde ha två parallella e-postadresser en svenskspråkig och en engelskspråkig så blev det tyst på svarsfronten. Min fråga: Vad blir kvar av svenskan om vi hela tiden väljer bort den till förmån för engelskan och inte ens använder den parallellt?

När det gäller problemen utrikes så syftar jag framförallt på situationen inom EU där svenska företrädare allt som oftast verkar lägga sig helt platta för engelskan och utmärker sig negativt genom att vara (om inte sämst så åtminstone bland de sämsta) när det gäller det (åtminstone för mig) självklara i att kräva tolkning. Ett exempel är den svenska linjen när det gäller s k EU-patent som Du givetvis känner till. Själv lär Du har dessutom ha utmärkt Dig genom att Du vid ett möte med Frankrikes president, förra året, hade tänkt att tala engelska medan han krävde att samtalet skulle hållas på franska respektive svenska.

Hur ser Du på Ditt modersmål? Tillhör Du dem som tycker att det är bra att vi begraver svenskan och så fort så möjligt och går över till detta ”underbara ” engelska språk. Eller anser Du, liksom jag och mina meningsfränder inom nätverket Språkförsvaret, att ens modersmål är något mycket värdefullt och viktigt och att det innebär mer än bara ord. Enligt mig är ens modersmål något väldig djupt rotat och inte något som man byter bort som ett par skor. Det handlar ytterst om hela ens identitet.

Min inställning till engelskan är således följande: Visst är det bra att kunna engelska som för närvarande (det är långt ifrån säkert att det förblir så i framtiden) är det mest internationellt gångbara språket mig men enligt mig så finns det ingen som helst anledning för oss i Sverige (eller i andra länder heller för den delen) att ge upp våra nationella språk. Jag anser dock att detta är vad som kommer att hända med nuvarande flata hållning. Herregud! Här i Sverige verkar det ju knappt vara möjligt att slå fast att svenska ska vara vårt gemensamma officiella språk. Jag ser med stort intresse fram emot det beslut som ska tas i denna fråga i höst.

Internationellt sett så anser jag vidare att det inte räcker med att bara kunna engelska. I Europa är t ex tyska (om man bortser från ryska) det mest talade språket, sett till antalet modersmålsinnehavare. I den fransk- och spansktalande världen är ofta kunskaperna i engelska minst sagt bristfälliga. Dessutom. Genom att bara kunna engelska blir vi likriktade och får inga influenser från den icke-engelskspråkiga världen och den är stor. Det är mig veterligen så att det är fler människor i Europa som inte förstår engelska än de som gör det. Avslutningsvis ett exempel på hur långt ”internationaliseringen” (läs anglifieringen för det är vad det enligt mig handlar om) har gått i Sverige Titta på vilken svensk tv-tablå som helst. Vilket språk är (med få undantag) representerat om inte svenska? Svar: Engelska, engelska och åter engelska.

Med önskemål och förhoppning om ett snabbt svar!

Per-Owe Albinsson, Språkförsvaret

www.sprakforsvaret.se

 

PS! Välkommen in på vår hemsida. DS!

(Brevet besvarades den 10/10 - se "Brevarkiv")

Tillbaka till Brevarkivet