Sprakforsvaret
   

Språksituationen på högskolan

 

Svaren  redovisas successivt (kronologiskt och stigande) i denna avdelning. Under 2007 publicerades ytterligare en språkplan liksom att vi fick ett försenat svar. Vi räknar med fler lokala språkplaner. Språkförsvaret har för övrigt utarbetat ett förslag till språkpolitik för högskolan.

 

Södertörns högskola: Handlingsplan för språkpolitik - 20/12 2007 - en arbetsgrupp har tillsatts.

Danshögskolan: Svar på rundbrev till universitet och högskolor - 19/6 2007

Kungliga Konsthögskolans språkpolicy - Utbildningsnämnden 11/6 2007

Mälardalens högskola: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 12/10 2006

Stockholms universitet: Angående språksituationen vid Stockholms universitet - 11/10 2006

Högskolan i Borås: Rundbrevet lämnas obesvarat - 6/10 2006

Uppsala universitet: Ert rundbrev till Sveriges universitet och högskolor - 19/9 2006

Chalmers: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/9 2006

Kungliga Tekniska Högskolan: Vi tycker inte att vi kan svara på enkäten - 15/9 2006

Henrik Rahm, ämnesföreträdare för svenska, Högskolan Kristianstad: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 11/9 2006

Lunds universitet: Svar på frågor gällande språksituationen vid högskola och universitet - 11/9 2006

Högskolan i Halmstad: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 8/9 2006

Karlstads universitet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 8/9 2006

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet: Svar på rundbrev angående språksituationen vid högskolan - 5/9 2006

Blekinge Tekniska Högskola: Svar förfrågan 51-1064/05 - 1/9 2006

Naturvetenskapliga Fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet: Yttrande angående Språkförsvarets förfrågan - 31/8 2006

Örebro universitet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 30/8 2006

Lärarhögskolan i Stockholm: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 29/8 2006

Högskolan i Gävle: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 23/8 2006

Högskolan Kalmar: Högskolan har inga synpunkter - 23/8 2006

Karolinska Institutet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 23/8 2006

Röda Korsets högskola: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/8 2006

Högskolan Väst: Högskolan Väst avstår från att svara på rundbrevet till Sveriges högsskolor - 16/8 2006

Dramatiska institutet: Språksituationen vid Dramatiska institutet - 15/8 2006

Sveriges lantbruksuniversitet: Svar från SLU på rundbrev till Sveriges högskolor - 15/8 2006

Teologiska högskolan Stockholm: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 15/8 2006

Växjö universitet: Svar på högskoleenkät - 8/8 2006

Kungliga konsthögskolan: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/7 2006

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Frågor angående språksituationen - 13/7 2006 

Kompletterande svar från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet - 12/7 2006 

Göteborgs universitet blev första universitet att svara på rundbrevet genom att tillställa oss sin Språkpolicy för Göteborgs universitet - antagen den 8/6 2006 den 12/7 2006.

Den första språkplanen, som antogs under 2006, var för övrigt Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 7/2 2006.