Sprakforsvaret
   

Dokument från 2010

Mikael Björk: "Vad är tvångssvenska" - Historien om svenskan i Finland - Yle/Vetamix 2010

Lars Rosenblad: Öppen diskussion om skolvenskan ger bäst resultat - Vasabladet 30/12 2010

Maria Svanström: Skolsvenskan måste diskuteras fördomsfritt - Vasabladet/SPT 28/12 2010

Jonas Holmquist: Företag i Finland struntar i svenskan - Magmas webbplats 23/12 2010

Kenneth Myntti: Ett söndermurknat SFP bidrar starkt till svenskans kräftgång - Vasabladet 23/12 2010

Björn Månsson: Märkelig debatt om skolsvenskan - Magmas webbplats 22/12 2010

Nina Smeds: Mari Kiviniemi söndrar och härskar - Nya Åland 19/12 2010

Kenneth Myntti: Regeringen som gör allt utom det som den borde göra - Vasabladet 18/12 2010

Svenska Finlands Folkting: Utlåtande till expertkommittén 16/12 2010

Nils Erik Forsgård: En iakttagelse - Magmas webbplats 16/12 2010

Kenneth Myntti: Vladimir Putin olämplig som konsult i språkpolitiken - Vasabladet 15/12 2010

Staffan Holmström: Skärpta attityder oroar Halonen - Borgåbladet 15/12 2010

Språklig konsekvensbedömning viktig i hovrättsreformen - uttalande från Folktingets styrelse 15/12 2010

Kerstin Doyle: "Nyfinlandisering" ryter politiker - Dagen 14/12 2010

Staffan Bruun: "Kiviniemi för vendetta mot svenskan" - Hufvudstadsbladet 14/12 2010

Marianne Lydén: Kiviniemi: "Lipponen far med osanning" - Hufvudstadsbladet 14/12 2010

Kenneth Myntti: Också Putin vill byta ut svenskan mot ryskan i finska skolor - Vasabladet 12/12 2010

"Det behövs inga språkpoliser, Kiviniemi" - Hufvudstadsbladet 11/12 2010

Susanna Ilmoni: Ministrarna Putin & Kiviniemi: "Mera ryska i finska skolor" - Hufvudstadsbladet 11/12 2010

Finland: Mer ryska, mindre svenska - Dagens Nyheter 11/12 2010

Finlandssvensk samling: Remarks by Finlandssvensk samling - kommentarer till expertkommittén angående tillämpningen av den europeiska stadgan för landsdels- eller minioritetspråk - 10/12 2010

Nina Fellman: Delad vårdnad om tvåspråkigheten - Nya Åland 7/12 2010

Maria Gestrin-Hagner: Finlandssvenska skolor på nationell jumboplats - FNB-SPT/Hufvudstadsbladet 7/12 2010

Kenneth Myntti: Public service ska inte medvetet försöka splittra - Vasabladet 2/12 2010

Nils Torvalds: Svenskt, finskt och blandat - Ny Tid 1/12 2010

Sofi Grankull: Många bytte modersmål till svenska - FNB/Vasabladet 30/11 2010

Bekanta argument i debatt om "tvångssvenska" - FNB/Vasabladet 30/11 2010

Anna Ritamäki-Sjöstrand: Några tankar inför TV2:s Pakkoruotsi-ilta - bloggen "Språk med Lingvulino kielistä" 30/11 2010

Sofia Grankull: Folktinget utelämnat från tv-debatt - Vasabladet 29/11 2010

Kenneth Myntti: Grundlagsgarantin rök, nu återstår bara den politiska viljan - Vasabladet 28/11 2010

Michael Karlsson: Har finlandssvenskar kvar sitt sociala kapitel i framtiden? - Meddelanden från Åbo Akademi 26/11 2010

Karlebyfrågan kom på tal i riksdagsvalsdebatt - Vasabladet/FNB 25/11 2010

Niklas Lampi: Ett logiskt svar - Ålandstidningen 23/11 2010

Stefan Lundberg: "Svenska patienter kräver mer än finska" - Hufvudstadsbladet 23/11 2010

Jeanette Björkquist: "SFP kan inte ensamt sköta det svenska" - Hufvudstadsbladet 22/11 2010

Staffan Bruun: Finskhetsivrare redo slå vakt om svenskan - Hufvudstadsbladet 21/11 2010

Anthonio Salminen: Näringsrätten är ett viktigt språkskydd på Åland - Nya Åland 21/11 2010

Jeanette Björkqvist: "Självömkan orsak till att svenskan dör ut" - Hufvudstadsbladet 21/11 2010

Stefan Lundberg: "Åland kan lämna helfinskt Finland" - Hufvudstadsbladet 20/11 2010

Kenneth Myntti: Den våta metropoldrömmen blottar  SFP-problem - Vasabladet 19/11 2010

Björn Sundell: Den obligatoriska svenskan - en historisk analys - Magmas webbplats 18/11 2010

Stefan Lundberg: FST kan spridas ut över alla kanaler - Hufvudstadsbladet 18/11 2010

Erik Geber: Den obligatoriska svenskan i Finland - en historisk analys - Magma pm 18/11 2010

Stubb tonar ner språkfrågan - Hufvudstadsbladet/FNB 16/11 2010

SFP sågar Stubbs kommentar - Vasabladet/FNB 16/11 2010

Kenneth Myntti: Glöm klasskampen, börja tala språk och språkliga strukturer - Vasabladet 15/11 2010

Ny attack mot skolsvenskan - Vasabladet/FNB 13/11 2010

Henriksson missnöjd med svenskans utrymme - Vasabladet 12/11 2010

Martina Reuter: Språkpolitik - Ny Tid 10/11 2010

Rurik Ahlberg: Trendbrott - Magmas webbplats 9/11 2010

Projekt ökade intresset för svenskan - Vasabladet/SPT 8/11 2010

Kenneth Myntti: Så var professorerna bara åtta... - Vasabladet 6/11 2010

Wallin: Framtidsstrategi behövs för nationalspråken - Vasabladet/FNB 6/11 2010

"Vi ska vara stolta - inte malliga på svenska dagen" - Vasabladet 6/11 2010

Maria Sandström: Berner: "Saml applåderar svenskan" - Hufvudstadsbladet/FNB 5/11 2010

Svårt att få tentfrågor på svenska vid HU - Hufvudstadsbladet 2/11 2010

Kiviniemis inställning till svenskan får kritik - FNB-SPT/Vasabladet 30/10 2010

Kenneth Myntti: Bevisbördan ligger inte hos de svenskspråkiga - Vasabladet 27/10 2010 

Kenneth Myntti: Tvåspråkigheten som bara plötsligt bytte innebörd - Vasabladet 25/10 2010

Richard Nordgren: Företag dåliga på att informera på svenska - Hufvudstadsbladet 24/10 2010 

Björn Månsson: Intensivt om defensiven - Magmas webbplats 21/10 2010

Majoritet för byte av svenska mot ryska - FNB/Vasabladet 21/10 2010 

Peter Lodenius: Varför tiga på två språk? - Magmas webbplats 19/10 2010 

Kenneth Myntti: Skolfinskan haltar, men svenskan har ännu större brister - Vasabladet 15/10 2010

Debattbok rackar ner på SFP - FNB/Vasabladet 15/10 2010

Kenneth Myntti: Vad diskuterar vi, egentligen? - Magmas webbplats 15/10 2010 

Jens Finnäs: Vad händer med svenskan i Finland? - Nya Åland 14/10 2010 och egen blogg

Harriet Touminen: Vad angår det Åland hur svenskan i Finland mår? - Nya Åland 13/10 2010  

Ulf Peter Hallberg: Det sanna Finland - Kvällsposten 12/10 2010

Niklas Lampi: En minister som bryter tystnaden - Ålandstidningen 11/10 2010  

Tone Nordling: Astrid Thors rädd för att kritiken mot svenskan bäddar för främlingsfientlighet - Åland 9/10 2010

Hbl: Centerchefredaktör dömer inte ut svenskan - FNB/Vasabladet 9/10 2010

HS-ledare försvarar svenskan - FNB-SPT/Hufvudstadsbladet 6/10 2010

Wallin: De grönas språkpolitik överraskande - svenska.yle.fi 3/10 2010  

Gröna vill slopa tjänstemannasvenskan - Hufvudstadsbladet 3/10 2010 

Marianne Lydén: Äpplen eller päron? - Hufvudstadsbladet 2/10 2010 

Ny statistik: Finlandssvenskarna blir fler - FNB/SPT/Vasabladet 1/10 2010

Marianne Lydén: Wallin varnar för ödesval - Hufvudstadsbladet 30/9 2010 

Ryska i stället för svenska får kalla handen - svenska.yle.fi 27/9 2010  

Claes Arvidsson: Ska ryskan ersätta svenskan i Finland? - Svenska Dagbladet 24/9 2010  

Peter Lindbäck: Vakna!!! - Magmas webbplats 22/9 2010  

Studentsvenskans popularitet rasar - FNB/Hufvudstadsbladet 22/9 2010  

Per-Åke Lindblom: Men Mark talar ju bra svenska - Norrköpings Tidningar 21/9 2010

Kiviniemi and Virkkunen clash on language teaching - Helsingin Sanomat International Edition 21/9 2010

Sören Bäck: Paavo Lipponen ryter till - Vasabladet 21/9 2010

Per-Åke Lindblom: Språkpolitik måste bygga på enkla principer - Hufvudstadsbladet 20/9 2010 

Nina Lundström: Hoppas också Kiviniemi kavlar upp ärmarna - Hufvudstadsbladet 20/9 2010  

Malin Tillström: FFC-bas vill ha kollektivavtal på svenska - Nya Åland 18/9 2010

Rurik Ahlberg: Andra men inte vi - Magmas webbplats 16/9 2010  

Gröna: ge möjlighet till svenska i alla lågstadier - svenska.yle.fi 12/9 2010 

Östen Dahl: Talar mumintrollen gotländska? - Lingvistbloggen 12/9 2010

Per-Åke Lindblom: Finska skolor bör behålla svenska på schemat - sourze 10/9 2010  och under annan rubrik i Alba 13/9 2010 och Tidningen Kulturen 17/9 2010

Stefan Wallin: Wallin svarar Kiviniemi - Hufvudstadsbladet 9/9 2010

Sara Langh: Wallin: Kiviniemi har fel - svenska.yle.fi 9/9 2010

Per-Åke Lindblom: Berörs vi av svenskans status i Finland? - Sundsvalls Tidning 9/9 2010  

Jan Winter: Språkstrid i Finland - Dagens Nyheter/TT 9/9 2010

Finland: Nytt hot mot svenskan - TT/FNB 8/9 2010  

Maria Gestrin-Hagner: Professor: Kiviniemi vill försämra svenskans ställning - Vasabladet 8/9 2010

Monica Braw: Svenskan har imageproblem - Svenska Dagbladet 7/9 2010  

Marianne Lydén: Kiviniemi: Karlebyfrågan är inte avgjord - Hufvudstadsbladet 7/9 2010

Marianne Lydén: Centern ifrågasätter svenskans ställning - Hufvudstadsbladet 7/9 2010

"Svenskundervisningen bör inledas tidigare" - FNB 3/9 2010

Tommy Westerlund: Med svenskan i ryggsäcken - Västra Nyland 2/9 2010

Magma-akademin stärker tvåspråkigheten - Magmas webbplats 1/9 2010 

Maria Svanström: Wideroos: Fritt fram undervisa i ryska - Hufvudstadsbladet 26/8 2010  

Kenneth Myntti: Finlandssvenskarna vågar inte ta dusten - Vasabladet 25/8 2010

Per-Åke Lindblom: Hindi är inte nyttigare än svenska i Finland - Språkförsvarets nätdagbok 25/8 2010

Björn Månsson: Fennomanska fenomen - Magmas webbplats 23/8 2010

Johanna Lindfors: Aschberg: Hindi nyttigare än svenska - Hufvudstadsbladet 23/8 2010  

Sylvia Bjon: Välvilja för svenskan inte vilja nog - Hufvudstadsbladet 22/8 2010

Kenneth Myntti: Peppar strör salt i såren - Vasabladet 21/8 2010  

Maria Svanström: Söderman: Ungdomar måste tvingas till viss allmänbildning - Vasabladet 19/8

Sirpa Kähkönen: Tala svenska - Magmas webbplats 16/8 2010 

Fredrik Granlund: Lantrådet talar ut om alla affärerna - Ålandstidningen 12/7 2010

Janne Holmén: Routsilla ja soumalaisilla on yhteeinen historia (Sverige och Finland har en gemensam historia) - Helsingin Sanomat 6/7 2010  

Bo Holmberg: Svenska på Hangötåget - Västra Nyland 3/7 2010  

Björn Sundell: Efterlyses: Storsatsning på svenskt medieutbud - Magmas webbplats 22/6 2010  

Lars Rosenblad: Man kan inte behovspröva grundlagen - Vasabladet 19/6 2010

Paavo Lipponen: Nationalspråken i medvind - Magmas webbplats 17/6 2010

Richard Nordgren: "Samlingspartiet går i flåsopinionens fotspår" - Hufvudstadsbladet 13/6 2010  

Folktinget: EK:s ställningstagande mot svenskan förbryllande - Vasabladet 10/6 2010

Folktinget oroat över Karlebylobbning norrut - Vasabladet 10/6 2010  

Tone Nordling: Gunnar Svensson ska jobba för svenskan i Finland - Ålandstidningen 8/6 2010

Harriet Touminen: Tungviktare skall rädda svenskan som nationalspråk - Nya Åland 23/5 2010 

Kenneth Myntti: Svenskan behöver ett program, inte en imagekampanj - Vasabladet 21/5 2010

Marttti Ahtisaari lobbar för svenskan - Hufvudstadsbladet 19/5 2010

Laszlo Vincze: Svenskan på internet - Magmas webbplats 7/5 2010  

Andrea Reuter: Finlandssvenskarna invaderar den svenska filmvärlden - Magmas webbplats 3/5 2010

Rurik Ahlberg: Finlandssvenskarnas tabu - Magmas webbplats 26/4 2010

Johan Häggman: Varför blir vi inte fler? - Magmas webbplats 19/4 2010

Viveka Adelswärd: Smek din älskade och paja katten - Svenska Dagbladet 18/4 2010 

Ledarredaktionen: Åbo Akademi bär ansvaret för de svenska lärarna - Vasabladet 14/4 2010

Svenskt lagspråk i Finland - Statsrådets kansli 14/4 2010

"Kollektivavtal behöver inte översättas" - Hufvudstadsbladet 13/4 2010

Nils Erik Villstrand: Svenskt i Finland ur ett rikssvenskt perspektiv - Magmas webbplats 11/4 2010

Widar Nord: Sannfinländsk show stoppades på Viking Gabriella - Fria Tider 5/4 2010

Martin Levanto: Replik till Per-Owe Albinsson - 4/4 2010

Andrea Reuter: Svenskan - vägen till Norden och bortom - Magmas webbplats 29/3 2010

Henrik Berggren: Finland: Broken Swedish - Dagens Nyheter 28/3 2010

Martin Röshammar: Svenskans status på nedgång i Finland - Svenska Dagbladet 24/3 2010

Kenneth Myntti: Vad gör vi med en tankesmedja som kastar yxan i sjön? - Vasabladet 23/3 2010

Viveka Adelswärd: Grodpingla är en finfin finlandism - Svenska Dagbladet 22/3 2010

Per-Owe Albinsson: Svar till Martin Levanto i Mitt i Haninge 9/3 2010 - 11/3 2010

Petter Lobråten: Reinfeldt vill försvara svenskan på Åland - Ålandstidningen 11/3 2010

Björn Månsson: Parallella scenarier - Magmas webbplats 10/3 2010

Ledarredaktionen: Då samhällstoppar griper till populism framom kalla fakta - Vasabladet 9/3 2010

Yle: Gröna vill låta eleven välja tid för svenskundervisning - Vasabladet 8/3 2010

Sonja Hellman: Åbo kör ner svenskan - Åbo Underrättelser 3/3 2010

Kurt Boxström: Vad har hänt med Finland? - Hufvudstadsbladet 25/2 2010

Rurik Ahlberg: Att lura bönder - Magmas webbplats 23/2 2010

Björn Sundell: Framtidens Svenskfinland - livskraftigt eller uppgivet? - Magmas webbplats 22/2 2010

Marianne Lydén: Tidigare skolsvenska väcker debatt - Hufvudstadsbladet 17/2 2010

Peter Buchert: "Svenska redan i femman" - Hufvudstadsbladet 16/2 2010

Stefan Holmström: Skärpta attityder oroar Halonen - Borgåbladet 15/2 2010

Englund gillar blandis - FNB 12/2 2010

Peter Ehrström: Det finlandssvenska tolkningsföreträdet - Vasabladet 11/2 2010

Titte Törnroth-Sarkkinen: Åland fick språkligt frieri - Nya Åland 9/2 2010

Lena Skogberg: Vapavuori uppmuntrar svenska bland ministrar - Hufvudstadsbladet 7/2 2010

Marit af Björkesten: Närsynt finlandssvensk vision - Hufvudstadsbladet 4/2 2010

Stig Nygård: Finlandssvenskans överlevnad kräver nya initiativ - Vasabladet 3/2 2010

Christer Fridén: Upptrissad debatt om finlandssvenskan - Nyheter från Sveriges Radio-Ekot 2/2 2010

Det svenska i Finland år 2030 - Magma-Studie nr 1/2010 februari 2010

Göran Skytte: Svenska Finland, ett ljusbad för själen - Svenska Dagbladet 30/1 2010

Christer Carlsson: Allt färre tror på svenskans framtid - Ålandstidningen 27/1 2010

Peter Ehrström: Mantilas utspel visar att Karleby hör hemma i Österbotten - Vasabladet 26/1 2010

Henrik Othman: Svenskan under ständig attack - Österbottens Tidning 26/1 2010

Christer Fridén: Finlandssvenskar misströstar om spåket - Nyheter från Sveriges Radio-Ekot 22/1 2010

Finlandssvenskarna tappar tron på svenskans framtid - Hufvudstadsbladet 22/1 2010

Lars Ryding: Finlandssvenskarna hamnade ute i kylan - Svenska Dagbladet 20/1 2010

Sirpa Kähkönen: När hurri var populärare än ryssä - Magmas webbplats 18/1 2010

Antonia Berg: Finlandssvenskarna vill bevara svenskans ställning - svenska.yle.fi  7/1 2010

Jörn Donner: Reflektioner kring presidentämbetet - Magmas webbplats 4/1 2010

Kristian Myntti: Nationalspråk och minoritetsspråk i ljuset av finländsk lagstiftning - Svenska Finlands folkting 2010  

(Denna sektion skapades den 1/3 2014)