Sprakforsvaret
   

Planerade språk

Anders Svensson: Konsonanterna blev Tolkiens sätt att skilja onda från goda - Dagens Nyheter 27/8 2022

Joshua Holzer: A brief history of Esperanto, the 135-year-old language of peace hated by Hitler and Stalin alike – The Conversation 25/6 2022

Melina Bister/Jouko Lindstedt: Vem talar esperanto? – Språkbruk 25/5 2022

Ingegerd Granat m.fl.: Om alla kunde esperanto skulle inga tolkar behövas - Göteborgs-Posten 30/3 2022

Tai Gooden: The construction and fandom love for fictional languages  – The Nerdist 16/12 2021

Alice im Wunderland ins Klingonische übersetzt – Süddeutsche Zeitung 4/7 2021

Sigrid Sørumgård Botheim: Norrønt i beste sendningstid - Språknytt nr 4/2019

David Adger: Invented Languages and the Science of Mind – Psychology Today 22/10 2019

Bente Kristin Rundereim Kjøllesdal: Språkforskarane i Beforeigners – ein gutedraum i opfylning – Framtida.no 8/9 2019

Bettina Beinhoff: How to build a 'perfect' language – The Conversation 6/9 2019

Klingonska och GoT-språk diskuteras i England – Svenska Dagbladet/TT 22/6 2019

Konstantin Löwe: Förberedande esperanto lösningen för språken – Pedagogiska Magasinet 2/2 2018 

Josh Salisbury:'Saluton!': the surprise return of Esperanto – The Guardian 6/12 2017

Susanne Vejdemo: Konstgjorda språk, del 1: Världsfred och andlig fulländning - bloggen Ord.se 2/11 2017del II 3/11 2017 och del III 3/11 2017

Legobygget esperanto fyller 130 år – Föreningen Språkrådgivning och textvård 7/8 2017

LuWunsch Rolshoven: Warum verbreitet sich Esperanto? - der Freitag 13/3 2017

Douglas Heaven: Cracking Arrival-like alien languages is gaming´s new frontier - New Scientist 12/12 2016

Eve-Marie Chamot-Galka: Europa braucht eine gemeinsame Sprache – EurActiv.de  13/6 2016

Anders Svensson: Filmbolag hävdar äganderätt till klingon – Språktidningens blogg 4/5 2016

Joachim Göres: Hodiaŭ mi lernas Esperanton – Süddeutsche Zeitung 12/2 2016

Mikael Parkvall: I rymden talas fler språk än man kan tro – Svenska Dagbladet 27/12 2015

Hanna Fahl: Esperanto är språkens bortglömda tönt– Dagens Nyheter 19/12 2015

Ylva Mossing: Språken som ger liv åt fantasin – Språktidningen nr 7/2015

Susanne Vejdemo: Funderingar om språkkonst, konstspråk och hemliga laster – Lingvistbloggen 31/8 2015

Roc Morin: The world´s smallest language has only 100 words – and you can say almost anything – Business Insider 19/7 2015

Betty Chatterlee: Esperanto optaget i Polens fortegnelse over ikke materiel arvegods. – Esperantoforeningen for Danmark 28/11 2014

Joshua Foer: Utopian for Beginners - The New Yorker 24/12 2012

Jessica Deringer: Die Plansprache Esperanto lebt - Abendzeitung München 19/11 2012

Marian Schäfer: Völker, verständigt euch! - Der Speigel 24/7 2012

Lasse Bryggare: "Bättre tala esperanto bra än andra språk medelmåttigt" - Trelleborgs Allehanda 17/4 2012

Drømmen om et verdenssprog - DR Forside 3/2 2012

Jens S. Larsen: Otto Jespersen og ido - Sprogmuseets blogg 29/7 2011

Jens S. Larsen: Otto Jespersen og esperanto - Sprogmuseets blogg 25/7 2011

Jens S. Larsen: Otto Jespersen og volapük - Sprogmuseets blogg 20/7 2011

Life With Esperanto - Beijing Review.com 27/5 2011

Mikael Parkvall: Om esperantos eventuella (brist på) neutralitet - Lingvistbloggen 5/5 2011  

Jens S. Larsen: Wilhelm Thomsen og fællessproget - Sprogmuseets blogg 26/4 2011

Jens S. Larsen: Rasmus Rask og pasigrafen - Sprogmuseets blogg 10/2 2011

Karoline L. Sandvold: Verdensspråkets forbund er 100 år - Groruddalen.no  27/1 2011

Carl Olsson: En bok om språket esperanto - Nya Wermlands-Tidningen 12/1 2011

Gunnar Gällmo: Språkens hackordning - bloggen "Esperanto med omnejd" 21/12 2010

Jens S. Larsen: Esperanto i USA 2010 - Sprogmuseets blogg 19/12 2010  

Probal Dasgupta: The global language - The Times of India 14/7 2010  

Michel Onfrey: Les deux bouts de la langue - Le Monde.fr. 10/7 2010  

Karagu: Esperanto ett förbisett pedagogiskt hjäpmedel - Newsmill 27/2 2010

Jens Stengaard Larsen: Amikejo: Esperanto - landet der næsten var til - Sprogmuseets blogg 24/2 2010

Ester Schor: L.L. Zamenhof and the Shadow People - The New Republic 30/12 2009

DEFA: Esperanto ved jernbanerne i 100 år - Sprogmuseets blogg 15/12 2009

Tara Gregers: Esperantobyen Herzberg - Sprogmuseets blogg 24/9 2009

Peter Weide: Internettets betydning for esperanto - Sprogmuseets blogg 11/9 2009

Gunnar Gällmo: Brassepresidenten om esperanto - bloggen "Esperanto med omnejd" 19/8 2009

Valentine Low: Conference proves that Esperanto can be the language of love - The Times 27/7 2009

Esperanto celebrates power of hope - BBC News 21/7 2009

Josefin Pehrson: Esperanto för nybörjare - Helsingborgs Dagblad 10/7 2009

Yoni Goldstein: The secret of speaking Klingon in Esperanto - National Post 29/6 2009

Peter Weide: Esperanto som et af mine modersmål - Sprogmuseets blogg 21/4 2009

Rabbe Sandelin: Ett gemensamt universellt språk är en nödvändighet - Medborgarbladet 20/2 2009

Gunnar Gällmo: Om en esperantoinföding... - bloggen "Esperanto med omnejd" 2/10 2008

Why does anyone learn Esperanto? - BBC News 16/7 2008

Börje Eriksson: Låt esperanto ta över - Hufvudstadsbladet 24/1 2008

Norman Berdichevsky: Why Esperanto Is Different - New English Review december 2007

Torgny Nordin: Ett språk för alla människor - Göteborgs-Posten 18/3 2007

Gregor Flakierski: Artificiella språk - Tidningen Kulturen 5/1 2007

Johan Jönsson: Esperanto - bloggen Månskensdans 2/4 2006

Gustav Fridolin (mp): Esperanto i skolan - motion 3/10 2005

Ileana Schrøder: Esperanto og EU utvidelsen - Sprogforum nr 30, 2004 

David Newnham: A beginners guide to Esperanto - The Guardian 12/7 2003

Claude Piron: Linguistic communication: A Comparative Field Study - Language Problems and Language Planning, vol. 26, nr 1 våren 2002

Claude Piron: Language Constraints and Human Rights - Anniversary Symposium on Language and Human Rights, Genève 28/4 1998

Christer Kiselman: Vad är ett världsspråk? - Esperantoförbundet maj 1996

Claude Piron: The hidden effects of the current system of international communication - tal vid International Youth Forum "Interweek", Novosibirsk Ryssland 15/5 1994

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 8/9 2022